Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Poradňa

Daňová poradňa: Na otázky čitateľov odpovedajú daňoví poradcovia zo spoločnosti Accace a ďalší. [viac]

Účtovná poradňa: Na otázky čitateľov týkajúce sa účtovníctva malých a stredných firiem odpovedajú odborníci zo spoločnosti Solidita. [viac]

Právna poradňa: Na otázky z oblastí rodinné právo, právo sociálneho zabezpečenia, občianske spory, firemné právo a daňové konanie odpovedajú odborníci z advokátskych kancelárií alianciaadvokátov, Benčík & Partners a JUDr. Vladimír Sidor. [viac]

JUDr. Vladimír Sidor

Najnovšie otázky a odpovede

Chcete obchodovať so štátom? Registrujte sa Poradňa

Chcete obchodovať so štátom? Registrujte sa

Zápis do registra je podmienený výškou minimálneho obratu so štátom

17.05.2017 | Podnikanie

Upratovanie spoločných priestorov v bytovom dome a jeden je proti Poradňa

Upratovanie spoločných priestorov v bytovom dome a jeden je proti

Platné rozhodnutie spoločenstva je záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov

16.05.2017 | Financie

Úľavy na odvodoch živnostníka ako ZŤP Poradňa

Úľavy na odvodoch živnostníka ako ZŤP

Invalidná osoba, ktorá podniká, platí do zdravotnej poisťovne polovičné odvody

15.05.2017 | Financie

Odstúpenie od zmluvy na diaľku Poradňa

Odstúpenie od zmluvy na diaľku

Ak nakupuje podnikateľ cez e–shop na IČO, nejde o spotrebiteľskú zmluvu

13.05.2017 | Financie

Kompenzačný príspevok na stravu. Patrí do vlastného príjmu manželky? Poradňa

Kompenzačný príspevok na stravu. Patrí do vlastného príjmu manželky?

Príspevok nezaradený medzi štátne sociálne dávky znižuje výšku odpočítateľnej položky na manželku

12.05.2017 | Financie

Dodatočné vydedenie syna. Dá sa to po smrti matky? Poradňa

Dodatočné vydedenie syna. Dá sa to po smrti matky?

Úkon vydedenia môže vykonať poručiteľ iba počas svojho života

11.05.2017 | Financie

Sponzorské. Je to pre eseročku daňový výdavok? Poradňa

Sponzorské. Je to pre eseročku daňový výdavok?

Sponzor môže uznať iba tú časť zaplateného sponzorského, ktorú príjemca v danom roku použil v súlade so sponzorskou zmluvou

10.05.2017 | Podnikanie

Hypotéku banka neuvoľní bez poistenia založenej nehnuteľnosti Poradňa

Hypotéku banka neuvoľní bez poistenia založenej nehnuteľnosti

Financovanie bývania: Vinkuláciou sú obmedzené práva klienta na poistné plnenie v prospech banky

09.05.2017 | Bývanie

Ako prepísať vozidlo z lízingovky na fyzickú osobu Poradňa

Ako prepísať vozidlo z lízingovky na fyzickú osobu

Technická kontrola políciou pri zmene vlastníka motorového vozidla z lízingovej spoločnosti na držiteľa motorového vozidla nie je potrebná

09.05.2017 | Financie

Odškodnenie za úraz z USA a daň Poradňa

Odškodnenie za úraz z USA a daň

Daňovej povinnosti nepodliehajú náhrady škôd alebo plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada zdaniteľného príjmu 1

02.05.2017 | Financie

Zdravotník a nárok na platené voľno na sústavné vzdelávanie Poradňa

Zdravotník a nárok na platené voľno na sústavné vzdelávanie

Zdravotník je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolenie podľa zákona o zdravotnej starostlivosti 1

26.04.2017 | Financie

Rekonštrukcia nehnuteľnosti s ťarchou banky Poradňa

Rekonštrukcia nehnuteľnosti s ťarchou banky

Financovanie bývania: Banke treba vopred oznámiť rekonštrukcie väčšieho rozsahu s vplyvom na hodnotu nehnuteľnosti alebo zápis v katastri

25.04.2017 | Bývanie