Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Poradňa

Daňová poradňa: Na otázky čitateľov odpovedajú daňoví poradcovia zo spoločnosti Accace a ďalší. [viac]

Účtovná poradňa: Na otázky čitateľov týkajúce sa účtovníctva malých a stredných firiem odpovedajú odborníci zo spoločnosti Solidita. [viac]

Právna poradňa: Na otázky z oblastí rodinné právo, právo sociálneho zabezpečenia, občianske spory, firemné právo a daňové konanie odpovedajú odborníci z advokátskych kancelárií alianciaadvokátov, Benčík & Partners a AK Ficek & Ficeková. [viac]

AK Ficek

Najnovšie otázky a odpovede

Kedy zdaniť výhernú poukážku Poradňa

Kedy zdaniť výhernú poukážku

Zákon o dani z príjmov neupravuje moment vzniku príjmu

28.02.2020 | Financie

Konečný užívateľ výhod sa zapisuje len raz Poradňa

Konečný užívateľ výhod sa zapisuje len raz

Postačuje zápis v registri partnerov verejného sektora, v obchodnom registri by išlo o duplicitu

12.02.2020 | Podnikanie

Hromadné cestovné poistenie s rodnými číslami Poradňa

Hromadné cestovné poistenie s rodnými číslami

Sprístupnenie identifikátora ostatným zamestnancom bolo neobozretné

17.01.2020 | Podnikanie

Softvér ako daňový výdavok Poradňa

Softvér ako daňový výdavok

Nezáleží na akom počítači je program nainštalovaný, ale na aký účel slúži 2

28.11.2019 | Podnikanie

Predaj podielu na pôde inej osobe. A čo spoluvlastníci? Poradňa

Predaj podielu na pôde inej osobe. A čo spoluvlastníci?

Nový spoluvlastník musel splniť podmienku vykonávania poľnohospodárskej výroby ako podnikanie najmenej tri roky pred prevodom vlastníctva

26.11.2019 | Podnikanie

Kamera domu sníma ulicu. Môže? Poradňa

Kamera domu sníma ulicu. Môže?

Zaznamenávanie diania na verejnom priestranstve je z hľadiska ochrany vlastného majetku neprípustné 4

08.11.2019 | Podnikanie

Firemné auto aj na súkromné účely. Aké výdavky? Poradňa

Firemné auto aj na súkromné účely. Aké výdavky?

Zamestnancovi plynie z používania auta nepeňažný príjem podliehajúci zdaneniu

31.10.2019 | Podnikanie

Firma predáva apartmán občanovi. A čo DPH ? Poradňa

Firma predáva apartmán občanovi. A čo DPH ?

Časovým testom sa preukáže nárok na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty

15.10.2019 | Podnikanie

Disponent bankového účtu a exekúcia Poradňa

Disponent bankového účtu a exekúcia

Neoprávnené zablokovanie účtu musí jeho majiteľ namietať u exekútora

30.09.2019 | Financie

Predaj bytov vo vlastnej nehnuteľnosti a DPH Poradňa

Predaj bytov vo vlastnej nehnuteľnosti a DPH

Do piatich rokov od kolaudácie bytov a nebytových priestorov treba ich predaj fakturovať s daňou z pridanej hodnoty

12.09.2019 | Financie

Ukončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov Poradňa

Ukončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov

Zamestnanec má na výber tri možnosti odchodu z práce

03.09.2019 | Financie

Developer odovzdal menšiu pivnicu. Ako sa brániť? Poradňa

Developer odovzdal menšiu pivnicu. Ako sa brániť?

Zo zodpovednosti za vady vyplýva nárok na zľavu z ceny alebo aj odstúpenie od kúpnej zmluvy

20.08.2019 | Financie