Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Poradňa

Daňová poradňa: Na otázky čitateľov odpovedajú daňoví poradcovia zo spoločnosti Accace a ďalší. [viac]

Účtovná poradňa: Na otázky čitateľov týkajúce sa účtovníctva malých a stredných firiem odpovedajú odborníci zo spoločnosti Solidita. [viac]

Právna poradňa: Na otázky z oblastí rodinné právo, právo sociálneho zabezpečenia, občianske spory, firemné právo a daňové konanie odpovedajú odborníci z advokátskych kancelárií alianciaadvokátov, Benčík & Partners a JUDr. Vladimír Sidor. [viac]

JUDr. Vladimír Sidor

Najnovšie otázky a odpovede

Nezdaniteľná suma na manželku počas jej materskej Poradňa

Nezdaniteľná suma na manželku počas jej materskej

27.02.2017 | Financie

Zrušenie eseročky a dlhoročná nečinnosť likvidátora Poradňa

Zrušenie eseročky a dlhoročná nečinnosť likvidátora

Funkcia konateľa nezaniká automaticky vstupom obchodnej spoločnosti 3

24.02.2017 | Podnikanie

Starobný dôchodok a nárok na nezdaniteľnú sumu Poradňa

Starobný dôchodok a nárok na nezdaniteľnú sumu

Základ dane sa mesačne neznižuje o odpočítateľnú položku, ak je daňovník na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku. K vysporiadaniu dôjde v ročnom zúčtovaní dane

22.02.2017 | Financie

Zmeny v spoločenskej zmluve eseročky Poradňa

Zmeny v spoločenskej zmluve eseročky

Za uloženie dokumentov do zbierky listín nie je zodpovedná právnická osoba, ale priamo konateľ

21.02.2017 | Podnikanie

Ako sa ručiteľ môže vyhnúť splácaniu dlhu Poradňa

Ako sa ručiteľ môže vyhnúť splácaniu dlhu

Pre banku je výhodnejšie osloviť ručiteľa ako súdnou cestou dosiahnuť zrážky z príjmu dlžníka 5

14.02.2017 | Financie

Predaj nehnuteľnosti a podpis záložnej zmluvy Poradňa

Predaj nehnuteľnosti a podpis záložnej zmluvy

Financovanie bývania Vlastníci predávaného domu alebo bytu musia pri podpise záložných zmlúv splniť podmienky bánk 1

14.02.2017 | Bývanie

Príjmy z Gibraltáru a daňové priznanie Poradňa

Príjmy z Gibraltáru a daňové priznanie

Daňovník môže uplatniť metódu vyňatia na príjmy zo zdrojov v zahraničí, ak tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené

13.02.2017 | Financie

Ukončenie živnosti a prevod budovy Poradňa

Ukončenie živnosti a prevod budovy

Zmluvou o budúcej zmluve sa nenadobúda vlastníctvo

10.02.2017 | Podnikanie

Ako postupovať pri určovaní daňovej rezidencie Poradňa

Ako postupovať pri určovaní daňovej rezidencie

Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu z nehnuteľného majetku umiestneného v druhom zmluvnom štáte, môžu byť zdanené v druhom štáte

09.02.2017 | Financie

Neposkytnutie služby a nárok na vrátenie DPH Poradňa

Neposkytnutie služby a nárok na vrátenie DPH

Ak nedošlo ku vzniku daňovej povinnosti, daňový doklad nevzniká a DPH sa neodvádza

07.02.2017 | Podnikanie

Predaj domu po získaní spoluvlastníckych podielov Poradňa

Predaj domu po získaní spoluvlastníckych podielov

Postupne nadobudnuté vlastnícke podiely sa z daňového hľadiska posudzujú osobitne

06.02.2017 | Financie

Občianske združenie a prijímanie sponzorského Poradňa

Občianske združenie a prijímanie sponzorského

Prijímateľ je povinný príjem od sponzora zdaniť

02.02.2017 | Financie