Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Poradňa

Daňová poradňa: Na otázky čitateľov odpovedajú daňoví poradcovia zo spoločnosti Accace a ďalší. [viac]

Účtovná poradňa: Na otázky čitateľov týkajúce sa účtovníctva malých a stredných firiem odpovedajú odborníci zo spoločnosti Solidita. [viac]

Právna poradňa: Na otázky z oblastí rodinné právo, právo sociálneho zabezpečenia, občianske spory, firemné právo a daňové konanie odpovedajú odborníci z advokátskych kancelárií alianciaadvokátov, Benčík & Partners a JUDr. Vladimír Sidor. [viac]

JUDr. Vladimír Sidor

Najnovšie otázky a odpovede

Aké účtovníctvo vedie občianske združenie pri poskytovaní sociálnych služieb Poradňa

Aké účtovníctvo vedie občianske združenie pri poskytovaní sociálnych služieb

Vydaním živnostenského oprávnenia na časť činností ide o podnikanie s povinnosťou viesť podvojné účtovníctvo

19.07.2017 | Podnikanie

Palivové karty aj na súkromné účely Poradňa

Palivové karty aj na súkromné účely

Suma benzínu určená na súkromné účely je pre zamestnávateľa nedaňovým nákladom a pre zamestnanca nepeňažným príjmom 3

17.07.2017 | Podnikanie

Náhrada škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím štátu Poradňa

Náhrada škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím štátu

Pred podaním žaloby je nutné obrátiť sa na príslušný ústredný orgán štátnej správy so žiadosťou o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody

12.07.2017 | Financie

Zaplatené úroky z hypotéky znížia základ dane Poradňa

Zaplatené úroky z hypotéky znížia základ dane

Financovanie bývania: Výhody a nevýhody pripravovanej novej formy štátneho príspevku 1

04.07.2017 | Bývanie

Zápis do registra partnerov verejného sektora Poradňa

Zápis do registra partnerov verejného sektora

Oprávnenou osobou verejného sektora môže byť len advokát, notár, daňový poradca, audítor alebo banka

30.06.2017 | Podnikanie

Ako dostať nevymožiteľné pohľadávky do daňových nákladov Poradňa

Ako dostať nevymožiteľné pohľadávky do daňových nákladov

Opravnú položku do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky možno vytvoriť, ak od uplynutia jej splatnosti uplynulo 1 080 dní

28.06.2017 | Podnikanie

Bežná pracovná cesta alebo cezhraničné vysielanie zamestnancov Poradňa

Bežná pracovná cesta alebo cezhraničné vysielanie zamestnancov

Na otázky odpovedala Janette Prétiová z advokátskej kancelárie Vis Legis 2

26.06.2017 | Podnikanie

Zrušenie trvalého pobytu novým vlastníkom nehnuteľnosti Poradňa

Zrušenie trvalého pobytu novým vlastníkom nehnuteľnosti

Ak pôvodný vlastník nezruší trvalý pobyt sám, nový vlastník tak môže spraviť za neho 2

23.06.2017 | Podnikanie

Pôžička eseročke a úprava základu dane Poradňa

Pôžička eseročke a úprava základu dane

Pri bezúročnej pôžičke nedochádza u dlžníka k zníženiu základu dane

22.06.2017 | Podnikanie

Ako prebieha exekúcia obchodného podielu Poradňa

Ako prebieha exekúcia obchodného podielu

Súdny exekútor nepostihne majetok spoločnosti, pretože nie je dlžníkom

21.06.2017 | Podnikanie

Prenesenie záložného práva pri hypotéke Poradňa

Prenesenie záložného práva pri hypotéke

Financovanie bývania: Hypotekárna banka posudzuje druh, lokalitu a likviditu novej zábezpeky

20.06.2017 | Bývanie

Práca na skúšku je nelegálna Poradňa

Práca na skúšku je nelegálna

Zamestnancovi musí byť ponuka práce a nástup do nej bez podpísania písomnej zmluvy podozrivá 3

19.06.2017 | Financie