Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Nová registrácia

Po bezplatnej registrácii si budete môcť objednať si upozornenia na nové články z oblastí, ktoré Vás zaujímajú. Okrem toho diskutovať ku článkom, sledovať nové príspevky v diskusiách a zadávať otázky do poradní. Ak pri registrácii zadáte aj predplatiteľský kód, navyše získate:

Políčka označené hviezdičkou sú povinné.

E-mailová adresa slúži aj ako prihlasovacie meno. Musí byť funkčná, inak registráciu nebude možné dokončiť.

Minimálne 6 znakov (sila hesla)

Prezývka je verejný údaj, pod ktorým budete vystupovať v diskusiách a vo fórach, ak sa do nich rozhodnete prispievať. (Je voľná?)

Ak ste predplatiteľ TRENDU, PROFITU alebo služieb TREND Digital, zadajte číslo najnovšej daňovej (nie zálohovej) faktúry alebo aktivačný kód zakúpený v e-shope. Ak nie ste predplatiteľ, políčko nechajte prázdne. (Overiť kód)

Podmienky používania TREND.sk

1. Prevádzkovateľom portálu TREND.sk (ďalej len "portál") je News and Media Holding a.s. (IČO 47256281), so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava. Portál TREND.sk tvoria webové stránky prevádzkované na doménach druhej úrovne etrend.sk a trend.sk. Používateľom portálu je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky portálu.

2. Údaje poskytnuté používateľom v registračnom formulári budú využité výlučne na prevádzku portálu a poskytovanie ním vyžiadaných služieb. Používateľ môže prevádzkovateľovi dobrovoľne udeliť samostatný súhlas na využitie osobných údajov aj na iné ako vyššie uvedené účely. Na poskytovanie niektorých služieb portálu, meranie návštevnosti a na prevádzku systému zobrazujúceho reklamu prevádzkovateľ využíva technológiu cookies. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje používateľa. Prečítajte si úplné Pravidlá ochrany osobných údajov: https://www.etrend.sk/pravidla-ochrany-osobnych-udajov.html

3. Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah uverejnený na portáli (ďalej len "obsah") je chránený autorskými právami News and Media Holdingu, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s prevádzkovateľom. Prečítajte si úplný dokument upravujúci politiku copyrightu:  https://www.etrend.sk/politika-copyrightu.html

4. Časť obsahu na portáli TREND.sk je voľne prístupná všetkým používateľom, ktorí disponujú technickým vybavením umožnujúcim pripojenie do internetu a zobrazenie stránok portálu. Prístup k iným častiam obsahu môže byť spoplatnený alebo podmienený bezplatnou registráciou. Prevádzkovateľ rozhoduje o prístupnosti/neprístupnosti a spoplatnení/nespoplatnení obsahu podľa vlastného uváženia.

5. Prevádzkovateľ sa snaží o čo najlepšiu technickú dostupnosť služieb portálu pri vynaložení ekonomicky opodstatnených nákladov. Používateľ akceptuje, že obsah môže byť nedostupný po dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov.

6. Používatelia využívajú obsah na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním informácií získaných na stránkach portálu.

7. Používatelia sami znášajú náklady na internetové pripojenie a akékoľvek iné náklady spojené so zobrazovaním obsahu a využívaním služieb portálu. Súčasťou obsahu portálu je aj reklama obchodných partnerov prevádzkovateľa.

8. Prevádzkovateľ umožňuje v rámci niektorých svojich služieb zaregistrovaným používateľom nezávislé publikovanie vlastného obsahu, najmä názorov na iný obsah. Za tento obsah je zodpovedný používateľ - autor obsahu - a je v jeho vlastnom záujme, aby sa vyvaroval právne postihnuteľného konania. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov čitateľov v diskusiách ku článkom, v diskusných fórach, poradniach a blogoch. Napriek tomu prevádzkovateľ čitateľmi vytvorený obsah monitoruje, využíva automatický filter na vulgarizmy a vyhradzuje si právo podľa vlastného uváženia nežiaduce príspevky vymazávať.

9. Používateľ nesmie šíriť, podielať sa na šírení alebo predaji a redistribúcii obsahu bez písomného súhlasu prevádzkovateľa. Kopírovanie a skladovanie obsahu pre iné ako nekomerčné účely je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa.

10. Dokument upravujúci podmienky blogovania na portáli TREND.sk je dostupný na stránke https://www.etrend.sk/podmienky-blogovania.html

11. Dokument upravujúci podmienky diskutovania na portáli TREND.sk je dostupný na stránke https://www.etrend.sk/pravidla-diskusie.html

12. Dokument upravujúci podmienky PPC inzercie na portáli TRENDreality.sk je dostupný na stránke https://www.etrend.sk/podmienky-ppc-inzercie.html

13. Dokument upravujúci podmienky používania obchodu TRENDmarket.sk je dostupný na stránke https://www.etrend.sk/podmienky-pouzivania-trendmarket.html

14. Dokument upravujúci politiku copyrightu je dostupný na stránke https://www.etrend.sk/politika-copyrightu.html

15. Pravidlá ochrany osobných údajov na portáli TREND.sk sú dostupné na stránke https://www.etrend.sk/pravidla-ochrany-osobnych-udajov.html

* Súhlasím s vyššie uvedenými podmienkami používania portálu TREND.sk

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. spoločnosti News and Media Holding a.s., IČO 47256281, so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.