Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Bratislava sa túži vyrovnať susedným metropolám

03.05.2004, 12:16 | Alžbeta Capková

  • Tlačiť
  • 1

Prvým kontaktom návštevníka ktoréhokoľvek mesta býva často informačná kancelária. V hlavnom meste Slovenska však bývala vo voľných dňoch zatvorená a turista sa mohol pobrať ulicami či okolím iba sám, nanajvýš za pomoci mapy.

Ešte horšie skončil, ak sa rozhodol navštíviť webovú stránku Bratislavy. Našiel tam neaktuálne, málo pútavé a často aj úplne zbytočné informácie.

Pod jednou strechou

Nedostatočná propagácia Bratislavy vo svete spôsobila, že turisti prichádzajúci na Slovensko zostávali v hlavnom meste niekoľko hodín, prípadne jeden deň. Svedčí o tom aj fakt, že vlani sa počet ubytovaných návštevníkov priblížil len k číslu 800-tisíc, hoci návštevníkov bolo oveľa viac.

Tieto a ďalšie dôvody viedli Magistrát hlavného mesta Bratislavy a poslancov mestského zastupiteľstva k rozhodnutiu od prvého januára tohto roku zlúčiť tri mestské príspevkové organizácie – Mestské kultúrne stredisko, Bratislavskú informačnú službu a Park kultúry a oddychu do jednej s názvom Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS). Chce tak zabrániť duplicitnej, prípadne rovnakej činnosti pri organizovaní kultúrnych podujatí, pri vydávaní informačných materiálov o Bratislave či prezentácii mesta, ako sa to stávalo doteraz.

0405/30_mikusova.jpg

Úlohou BKIS je zatraktívniť Bratislavu pre turistov, zlepšiť kvalitu a celkovú ponuku služieb, ale aj vrátiť Bratislavu Bratislavčanom a v konečnom dôsledku hospodárne nakladať s majetkom mesta.

Riaditeľ nového subjektu Vladimír Grežo je presvedčený, že spojením kultúry a cestovného ruchu vznikne nová hodnota. „Chceme skvalitniť a oživiť zabudnuté tradície a kultúrne dianie v Bratislave, podporiť klubovú a spolkovú činnosť, zintenzívniť spoluprácu so školami, pripraviť pre deti zaujímavé programy, jednoducho – otvoriť brány.“

Chcú pritiahnuť Bratislavčanov do ulíc, na námestia, pripraviť pre rodiny víkendové a rodinné aktivity, zatraktívniť ju aj pre prichádzajúcich turistov. V pláne je tiež zlepšiť spoluprácu s blízkymi metropolami – Prahou, Budapešťou, Viedňou. Informovanosť by sa mala zlepšiť novým časopisom a v uplynulom období často kritizovanou inovovanou webovou stránkou.

Prvé dotykové miesto návštevníkov – informačná kancelária na Klobučníckej ulici sa stane vstupnou bránou do mesta. K nej pribudnú ďalšie – na Hlavnej stanici, letisku a v bratislavskom prístave, kde by mali mať turisti k dispozícii dostatok propagačných materiálov, prvokontaktové mapky mesta a informácie dostupné aj v nedeľu a vo voľné dni.

BKIS chce rozvíjať aj komerčné aktivity. V. Grežo však pripomína, že nie za každú cenu, ale tak, aby boli prínosom pre obe strany – turistov i mesto. Dôležitou aktivitou mesta budú prezentácie na zahraničných veľtrhoch cestovného ruchu, na webových stránkach a propagácia v zahraničí.

Prelomový rok

Námestníčka primátora Bratislavy Tatiana Mikušová, ktorá má BKIS v starostlivosti, je presvedčená, že tento rok bude pre rozvoj cestovného ruchu mesta prelomový, a to napriek tomu, že doterajší rozpočet naň bol veľmi nízky – len pol druha milióna korún. Aj BKIS pracuje s rozpočtovým provizóriom.

I tak však bude stredisko už pred začiatkom letnej turistickej sezóny, od 1. mája, pripravené poskytovať komplexné služby. Do cestovného ruchu plánuje mesto vložiť v tomto roku osem miliónov korún.

V porovnaní s tým, že len z hotelových poplatkov získa mesto 31,7 milióna korún, to nie je veľa. Ale T. Mikušová pripomína, že aj peniaze, ktoré idú napríklad na opravu chodníkov a ciest či kultúru, idú vlastne do podpory cestovného ruchu.

Tak ako iné mestá, aj Bratislava sa chce prezentovať i vizuálne – zaujímavým logotypom, teda akousi obchodnou značkou. Preto sa magistrát rozhodol pre vypísanie verejnej neanonymnej súťaže na jeho návrh.

Popri oficiálnych heraldických symboloch sa stane súčasťou jednotného vizuálneho štýlového prvku hlavného mesta. Do súťaže sa prihlásilo vyše šesťsto účastníkov a porota zložená zo známych slovenských i českých dizajnérov a za predsedníctva popredného slovinského grafického dizajnéra, profesora Ranka Novaka rozhodovala o víťaznom návrhu. Nové logo predstaví magistrát prvýkrát v letnej turistickej sezóne.

Bratislava sa chce v budúcnosti prezentovať aj ako kongresové mesto. Významným krokom smerom k jej prezentácii bolo 39. generálne zhromaždenie a výročné vzdelávacie fórum Európskej federácie kongresových miest EFCT, ktoré bolo začiatkom februára práve v bratislavskom hoteli Radisson SAS Carlton.

Prezident EFCT Henri Céran vyzdvihol význam Bratislavy ako útulného, komorného hlavného mesta s pohodlím malých vzdialeností v centre mesta a vynikajúcou polohou v blízkosti ďalších hlavných miest.

Foto – Alžbeta Capková

  • Tlačiť
  • 1