Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Aktivisti sa obávajú zamknutia údajov z online katastra

12.11.2012, 16:45 | Jozef Andacký | © 2012 News and Media Holding

Návrh novely zákona o geodézie uvažuje so spoplatnením prístupu k elektronickým službám

  • Tlačiť
  • 4

Budúce využitie elektronických služieb rezortu katastra nehnuteľností ohrozuje navrhovaná novela zákona o geodézii a kartografii, ktorú koncom októbra do medzirezortného pripomienkovania predložil Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

Ak by ju schválil parlament, informácie z online katastra či databázy priestorových informácií by sa dali získať len za poplatok a na základe zmluvy s prevádzkovateľom informačného systému. Okrem toho, na ďalšie spracovanie týchto údajov by bol potrebný súhlas prevádzkovateľa.

Akvitisti zo Spoločnosti pre otvorené informačné technológie, občianskeho združenia Freemap Slovakia a portálu Geoinformatika.sk sa domnievajú, že takýto prístup bráni širokému využitiu údajov z katastrálnych systémov, „brzdí informatizáciu spoločnosti, čo spätne oberá spoločnosť o hodnoty, ktoré by využitím údajov vznikli“. Domnievajú sa tiež, že by mohlo dochádzať k absurdným situáciám, kedy napríklad prevádzkovateľ systému môže subjektu zakázať prístup k údajom, ktoré musí povinne použiť.

Svoj názor a návrhy sformulovali do hromadnej pripomienky. Požadujú v nej napríklad, aby prevádzkovateľ sprístupnil údaje z katastrálnych informačných systémov bezplatne a vo formáte „umožňujúcom automatické strojové spracovanie“.

Podľa návrhu úradu by mal prevádzkovateľ poskytovať vybrané údaje zo systému pre fyzické alebo právnické osoby „na základe zmluvy“. Používať rozširovať údaje a služby v pôvodnej alebo pozmenenej forme by malo byť možné „iba na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa“. Ten by pritom mal právomoc odoprieť poskytovanie údajov, alebo zabrániť online prístupu k nim, ak si fyzické alebo právnické osoby neplnia povinnosti „najmä v oblasti úhrad za poskytované údaje“.

Informačný systém geodézie, kartografie a katastra vytvára rezort z prostriedkov eurofondového Operačného programu informatizácia spoločnosti. Bolo naň vyčlenených viac ako 43 miliónov eur.

Foto na titulke - TREND/Maňo Štrauch

  • Tlačiť
  • 4

Tagy informatizácia