Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Budúcnosť slovenských miest je inteligentná

02.12.2019, 00:05 | PR

Inzercia | V súčasnosti sa čoraz viac ľudí sťahuje do miest a tie sa zväčšujú a plnia. Každý týždeň sa do miest presťahuje 1,3 milióna ľudí a podľa odhadov bude do roku 2040 žiť 65 % celej svetovej populácie v mestách a mestských častiach.

  • Tlačiť

Mestá sa na to musia pripraviť.

Pre samotné mestá, vládu, ale aj architektov a developerov predstavuje urbanizácia a sťahovanie do miest veľkú výzvu. Potrebujú efektívne zabezpečiť zdroje, dostatok energie a kvalitu života obyvateľov, no zároveň brať ohľad na životné prostredie a celkovú hospodársku, sociálnu a environmentálnu udržateľnosť. Riešenia týchto problémov sa pretavujú do konceptu, ktorý poznáme pod názvom smart city.

Inteligentné mestá spájajú viac aspektov

Pojem inteligentné mesto sa skloňuje čoraz častejšie, no mnoho odborníkov sa nedokáže zhodnúť na tom, čo to vlastne znamená. Každé jedno mesto to môže uchopiť podľa seba a byť inteligentné z iného uhla pohľadu. Hoci sa dôraz kladie na efektívne využívanie informačných technológií v prospech skvalitnenia života, koncept môže zahŕňať aj efektívnu dopravu, udržateľnú architektúru, zdravé životné prostredie a inteligentnú správu verejných vecí.

Aj Európska únia sa snaží povzbudzovať krajiny v transformovaní miest na inteligentné a implementovať v nich moderné, inovatívne riešenia. Medzi najpokrokovejšie krajiny v tejto oblasti patria severské štáty, ale napríklad aj Holandsko, Taliansko či Francúzsko. K nám najbližšie skutočne inteligentné mesto je Viedeň. Inteligentné riešenia sa v nej prejavujú napríklad pri riadení dopravy, keď sa semafory na svetelných križovatkách prispôsobujú aktuálnej situácii na cestách.

Aj slovenské mestá smerujú k smart budúcnosti

Slovenské mestá sa takisto postupne stávajú inteligentnými. Kroky smerom k smart budúcnosti robí napríklad Trnava, Banská Bystrica, ale aj Prešov, Žilina, Lučenec či Trenčín. Jedným zo zaujímavých projektov je Trenčín Si Ty. „Jeho cieľom bolo zapojiť občanov mesta do rozvojových aktivít,“ hovorí Barbara Lamatová z divízie Rigips spoločnosti Saint-Gobain. „Aktuálne už má nasledovníkov aj v iných mestách prostredníctvom projektov zameraných na zmenu a vyvolanie verejnej diskusie o problémoch miest a obcí. Myšlienka je taká, aby sa z pouličného sťažovania mohlo efektívne prejsť na aktívne riešenie problémov.“

Zdroj: Saint-Gobain

Na Slovensku postupne vznikajú stavby, ktoré zapadajú do konceptu inteligentných miest a vďaka ktorým sa z našich miest stávajú smart mestá. Takým je bytový komplex Zelené átrium v Trnave. „Zelené átrium je projekt, ktorý už prístupom k výstavbe nemá obdobu,“ vysvetľuje Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ divízie spoločnosti Saint-Gobain ISOVER. „Pri výstavbe sme sa maximálne sústredili na recykláciu odpadu, ktorý pri výstavbe vznikal, zabezpečenie požiarnej bezpečnosti stavby, maximalizáciu jej energetickej efektívnosti, aby stavba naozaj spĺňala podmienky pasívneho domu a akustickú pohodu obyvateľov stavby.

Vzdelávanie v oblasti inteligentných miest je dôležité

Budúcnosť európskych aj slovenských miest je inteligentná. Aj preto je dôležité, aby sme na ňu boli pripravení nielen my, ale aj budúce generácie. „Už šestnásty rok organizujeme medzinárodnú súťaž pre študentov architektúry na Slovensku Multi Comfort House Students Contest,“ vysvetľuje Miroslav Zliechovec, business development manažér spoločnosti Saint-Gobain. „Jej zadaním sú každoročne väčšie rezidenčné celky v rôznych oblastiach sveta, ktoré treba navrhnúť tak, aby zodpovedali najmodernejším trendom a spĺňali potreby miest, ktoré sa za slovami smart city ukrývajú.“

„Táto súťaž je komplexná – sčasti rieši urbanizmus predmetného územia, kde sa môžu študenti oboznámiť s fenoménom exteriérovej akustiky, musia vyriešiť rôzne funkcie užívania a skĺbiť všetky nároky na komfort a udržateľnosť, dopĺňa Miroslav Zliechovec. „Následne svoj návrh doložia výpočtom pre konkrétnu budovu a hlavne prácu obhája v prezentácii. Študenti, ktorí sa doteraz zúčastnili na našej súťaži a získali ocenenie aj v medzinárodnom kole, sa už vo svete ,nestratili‘. Všetci pracujú v ateliéroch zvučných mien, kde využívajú aj poznatky získané v našej súťaži.“

  • Tlačiť

Tagy PR články