Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Mládež vybrala historicky prvých členov KLUBU AKČNÝCH HRDINOV

23.11.2015, 00:00 | PR

Inzercia | Dňa 13. 11. 2015 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyvrcholenie edukačno-popularizačnej ankety pre mládež s názvom „KLUB AKČNÝCH HRDINOV – hľadá sa najcoolerskejší vynálezca v hre.“ Projekt je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku a usiluje sa mladej generácii priblížiť fascinujúci svet vedy a techniky, ukázať reálny dopad práce vedcov na svet, v ktorom fungujeme a motivovať mládež, aby sa stala súčasťou našej budúcej vedeckej generácie.

  • Tlačiť

cvti_pipo01

Zdroj: Klub akčných hrdinov

Cieľom projektu je spopularizovať naše vedecké osobnosti v technických a prírodných vedách pomocou populárnej ankety, predstaviť našu vedeckú špičku mladej generácii originálnym a zároveň atraktívnym spôsobom, dodať tomuto povolaniu patričný honor, kredibilitu a popularitu a motivovať mládež k hlasovaniu za svojich favoritov.

Ocenení vedciZdroj: Milan Krupčík

Poukazuje na prepojenie vedy a výskumu s reálnym svetom, ktorý nás obklopuje a cez pozitívne príklady vysvetľuje, akým spôsobom môže vedec meniť náš svet na lepšie, bezpečnejšie a zábavnejšie miesto. Vedec je nesmierne kreatívny, má skvelú fantáziu a dokáže nemožné. Mení svet science-fiction na skutočnosť a preto je ozajstným akčným hrdinom.

Výber vedeckých kapacít do ankety nominovali  jednotlivé univerzity s vedecko-technickým zameraním, Slovenská akadémia vied a Centrum vedecko-technických informácií SR. Bezplatné online hlasovanie prebiehalo na www.dikymoc.sk  od júna do októbra tohto roku a zúčastniť sa ho mohol každý, koho vek neprekročil 30 rokov.

Zlatý pipo

Prvý ročník ankety spolu priniesol viac ako 12 tisíc hlasov, prostredníctvom ktorých mládež vybrala historicky prvých siedmich členov KLUBU AKČNÝCH HRDINOV: prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave; doc. RNDr. Erika Halašová, PhD., z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine ; prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave; doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; RNDr. Juraj Tóth, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave; prof. MUDr. František Novomeský, PhD., z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine; a prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc, z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Ocenené vedecké osobnosti do klubu vítal prof. RNDr. Ján Turňa, PhD., generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR, ktorý tým najcoolerskejším vynálezcom v hre odovzdal aj sošku Zlatého Pipa – originálne umelecké dielo od akademického sochára Pavla Dubinu.

Viac informácií nájdete na http://www.dikymoc.sk/technologie/

Projekt prináša a realizuje tím edukačno-mentorského portálu pre mládež www.dikymoc.sk v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  • Tlačiť