Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Slovensko.digital kritizuje megalomanské štátne IT projekty, ITAS ich obhajuje

26.04.2018, 07:36 | Jozef Andacký | © 2018 News and Media Holding

Môže profesijná organizácia spolupracovať s watchdogom? Alebo sú ich záujmy úplne protichodné? V prípade IT Asociácie Slovenska, ktorej členskú základňu tvorí bezmála stovka väčších i menších firiem (vrátane dodávateľov pre vládu), a združenia Slovensko.Digital sa zatiaľ skôr zdá, že si veľmi nesadli.

  • Tlačiť
  • 0

Keď Slovensko.Digital vlani na jeseň začalo hodnotiť pripravované vládne IT projekty metodikou Red Flags, v IT komunite to zarezonovalo. Bolo to len pár mesiacov po tom, čo sa zmenilo vedenie IT asociácie, aby vzápätí posilnilo svoju lobistickú funkciu vo vzťahu k informatizácii.

Koncom decembra sa ítečkári z oboch táborov stretli, aby si vyjasnili pozície. Nový šéf ITAS Emil Fitoš následne vyhlásil, že sa nebránia hodnoteniu projektov informatizácie formou verejnej diskusie.

Zároveň však dodal: „Nedostatočne kvalifikované hodnotenie bez potrebného odborného zázemia a skúseností z nastavovania a riadenia projektov s takýmito parametrami môže vniesť do prípravy a realizácie informatizačných projektov zmätok a následné spomalenie procesov informatizácie.“

Vyhodnotenie em-pé-ká

Prvý test vzájomnej kompatibility sa uskutočnil minulý týždeň. Vládna komisia, ktorej členom s hlasovacím právom je aj E. Fitoš (ako šéf ITAS), schvaľovala balík piatich nových informatizačných projektov. Zámery, ktorých celkové náklady na vlastníctvo (TCO) vyčíslil Útvar hodnoty za peniaze pri ministerstve financií na sto miliónov eur, prešli hladko.

Prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Emil FitošZdroj: ITAS

Slovensko.Digital k týmto projektom prezentovalo pomerne zásadné výhrady, vypracované metodikou Red Flags. „Vidíme, že stále žijeme v ére megalomanských projektov, bez adekvátnych zdôvodnení prínosov a nákladov. Naše pripomienky, ktoré to mali zmeniť, ostali nezapracované,“ uvádza šéf združenia Ján Hargaš.

TREND.sk zaujímalo, ako schválené projekty vidia členovia IT asociácie. To sa síce priamo nedozvedel (možno nabudúce), ale jej hovorca Juraj Kadáš zaslal vcelku rozsiahly súbor pripomienok k hodnoteniam Red Flags.

Ako uvádza, pripomienky boli sformulované na základe konzultácií so zástupcami ITAS-u v pracovných skupinách k vládnym projektom a po oboznámení sa s príslušnými štúdiami uskutočniteľnosti.

Na prvý pohľad to vyzerá ako vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania (em-pé-ká). Pre neznalých tohto legislatívneho procesu, ide v ňom o to, že predkladateľ (napríklad zákona alebo stratégie) reaguje na kritiku tým, že sa snaží vyvrátiť argumenty oponentov. Inými slovami, tvrdo obhajuje svoje zámery.

Pripomienky ITAS-u k hodnoteniam Red Flags obsahujú konfrontačne ladené slovné spojenia ako „s týmto konštatovaním nemožno súhlasiť“, „tvrdenie, že ..., je nepochopením toho, že...“, „deklarované benefity budú dodané práve vďaka tomuto projektu“ alebo „bol definovaný realistický cieľ úspory vo výške 20 %“.

Viac odlišní než zhodní

Prvý dojem bokom, z detailnejšieho pohľadu na pripomienky ITAS-u vyplýva, že hoci v niektorých oblastiach sa postoje členov asociácie s watchdogom zhodujú, v omnoho väčšom rozsahu sa odlišujú. Kým watchdog je s prípravou projektov väčšinovo nespokojný, IT firmy s nimi väčšinovo zásadnejší problém nemajú.

Neprehliadnite

Napríklad: Red Flags v rámci projektu na rozvoj portálu Slovensko.sk (TCO: 43,2 mil. €) kritizujú náklady na vývoj softvéru: „Sú neoveriteľné, bez uvedenia zdroja alebo metodiky. Prínosy považujeme za nadhodnotené, v niektorých prípadoch úplne neexistujúce.“

Reakcia ITAS: „Podľa našich informácií náklady na projekt vychádzali zo súčasných prevádzkových zmlúv a verejných obstarávaní. Dopady, respektíve prínosy projektu sú určené na základe cost-benefit analýzy pri každej položke. Časť dát pochádza napríklad z Google Analytics, kde sa objektívne meria interakcia s občanmi, iná časť dát pochádza z technického reportingu od dodávateľa a časť položiek je určená na základe expertných odhadov.“

Pre úplnosť, štyri z piatich nových vládnych IT projektov analyzoval aj Útvar hodnoty za peniaze (najmenší z nich neposudzoval) a odporúčal ich schváliť. Pri každom z hodnotených projektov predpokladá, že dosiahne dostatočnú ekonomickú návratnosť. Konštatuje tiež, že predpoklady o výške očakávaných prínosov sa javia dosiahnuteľné – avšak s tým, že „na základe dostupných informácií ich nie je možné plnohodnotne overiť.“

Kedy a ako sa zapojiť

Konfrontačný tón pripomienok ITAS-u nie je to jediné, čo nasvedčuje tomu, že pre asociáciu IT firiem a ítečkársky watchdog nemusí byť jednoduché nájsť spoločnú reč. Menší problém je aj niečo, čo sa navonok javí ako nedorozumenia vo vzájomnej komunikácii.

Ešte v decembri ITAS prezentoval názor, že odborný dialóg o nových vládnych projektoch medzi zainteresovanými IT firmami a združením Slovensko.Digital by mal prebiehať ešte pred zverejnením hodnotení.

Z vyjadrenia ITAS-u vyplýva, že ítečkové firmy majú pocit, že proces tvorby hodnotení Red Flags ich obišiel. Keď TREND.sk minulý týždeň po zverejnení hodnotení požiadal asociáciu o reakciu, dostal odpoveď, že „sa momentálne oboznamuje s [ich] znením“ a na vypracovanie odborného stanoviska potrebuje pár dní.

Ján Hargaš, Slovensko.digitalZdroj: Maňo Štrauch

Šéf Slovensko.Digital Ján Hargaš to vidí inak. Hovorí, že hodnotenia Red Flags vznikajú verejne na diskusnej platforme: „Každý IT odborník, vrátane členov ITAS-u, má možnosť prispieť svojim názorom počas celej tvorby hodnotenia.“ Dodáva, že hodnotenia sa tvorili niekoľko týždňov a nikto z ITAS-u sa neozval.

Na tom, že ITAS bude sprostredkovateľom názorov svojich členov – aj tých, ktoré sa nebudú stotožňovať s hodnotením Red Flags –, a bude ich „aktívne komunikovať“ na verejnej platforme, sa naozaj so Slovensko.Digital dohodli už v decembri. K tejto úlohe sa prihlásil sám prezident asociácie E. Fitoš.

V skutočnosti zatiaľ možnosť, o ktorej hovorí J. Hargaš, využili riešitelia a dodávatelia len v jednom prípade. Vlani v novembri sa pri tvorbe hodnotenia projektu rozšírenia dátového centra miest a obcí (DCOM+) do diskusie zapojili aj zástupcovia združenia Deus.

Stanoviská ITAS-u k hodnoteniam nedávno schválenej pätice projektov pribudli začiatkom tohto týždňa.

„Považujem za nešťastné, ak sa dodávateľské IT firmy ozývajú nahlas až vtedy, keď niekto verejne upozorní na nedostatky projektov, ktoré pripravujú alebo o ktoré sa obchodne zaujímajú,“ mieni J. Hargaš. Podľa neho by sa mali do diskusie k projektom zapojiť oveľa intenzívnejšie a oveľa skôr.

Ďalšia príležitosť nájsť spoločnú reč príde čoskoro. V júni bude vládna komisia schvaľovať balík ďalších siedmich projektov v predpokladanej hodnote 150 miliónov eur.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy informatizácia, ITAS, Slovensko.Digital

Diskusia (0 reakcií)