Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Skylink si spoplatnenie grátis balíka vopred poistil

14.06.2012, 05:00 | Tomáš Czwitkovics | © 2012 News and Media Holding

Obchodné podmienky umožňovali kedykoľvek zmeniť cenu

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 12

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) k satelitnej službe Skylink dávali jej prevádzkovateľovi, spoločnosti M77 Group, možnosť zmeniť podmienky pre využívanie bezplatného balíka programov, ktorý by mal byť od septembra tohto roka postupne spoplatnený. Tento názor vyjadrila Slovenská obchodná inšpekcia a prikláňa sa k nemu aj advokátska kancelária PRK Partners v stanovisku pre eTREND.sk.

Dôvodom je, že v obchodných podmienkach si M77 Group, respektíve predchádzajúci prevádzkovatelia Skylinku (TradeTec, predtým Towercom) vždy vyhradili možnosť jednostranne zmeniť ceny za služby, ktoré určuje aktuálny cenník, hoci tento „detail“ operátor v reklame či na svojej stránke nikdy otvorene nekomunikoval. Skôr naopak, základný balík programov propagoval ako bezplatný, a to minimálne do skončenia platnosti kódovacej karty. 

„Ak si poskytovateľ v obchodných podmienkach, s ktorými používateľ vyslovil súhlas, vyhradil právo pristúpiť k jednostrannej zmene podmienok či cenníka z určitého dôvodu, na takúto zmenu sa potom nevyžaduje súhlas používateľa. V prípade, že poskytovateľ túto zmenu uskutočnil z dôvodu vymedzeného v zmluve, prikláňame sa k názoru, že (spoplatnením základného balíka) nedošlo k porušeniu obchodných podmienok“, vysvetľuje S. Kratochvilová z advokátskej kancelárie PRK Partners. 

Zákazníci síce nepodpisovali s prevádzkovateľom Skylinku písomný kontrakt, zmluvný vzťah však podľa 

skylink bez poplatkov 317 32

obchodných podmienok vznikol aktiváciou dekódovacej karty. Tým používatelia zároveň akceptovali podmienky využívania a cenník satelitnej platformy. Prevádzkovateľovi Skylinku na základe VOP stačí informovať klientov o zmenách, pričom podľa podmienok na to stačí aj zavesiť ich nové znenie na webe. 

Ako uvádza PRK Partners vo svojom stanovisku, v slovenskom právnom poriadku sú viaceré ustanovenia týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv, ktoré majú zákazníkov chrániť pred jednostrannou zmenou zmluvných podmienok bez dôvodu dohodnutého v zmluve alebo pred zvyšovaním ceny za tovary a služby bez toho, aby mal zákazník možnosť od kontraktu odstúpiť.

Podľa PRK Partners nie je možné jednostranne zmeniť obsah zmluvy v prípade, že takáto možnosť nebola zmluvnými stranami vopred dohodnutá. To však zároveň „nie je možné vykladať spôsobom, že zákon umožňuje v pôvodnej zmluve dohodnúť akýkoľvek dôvod jednostrannej zmeny zmluvných podmienok,“ hovorí S. Kratochvilová.

„Samotné dojednanie v pôvodnej zmluve, umožňujúce jednostrannú zmenu pôvodných zmluvných podmienok, môže mať charakter neprijateľných podmienok, hoci takýto dôvod jednostrannej zmeny bol dohodnutý v pôvodnej zmluve. Ak by teda dôvod jednostrannej zmeny VOP nebol dohodnutý vo VOP, respektíve by nebol dostatočne určitý a uskutočnené zmeny by nevychádzali z dôvodov dohodnutých vo VOP, mohla by byť jednostranná zmena VOP neplatná,“ dodáva. 

Pôvodné obchodné podmienky Skylinku účinné od januára minulého roka umožňovali zákazníkom vypovedať zmluvu, ak by nesúhlasili so zmenou ceny či s VOP. Nové podmienky, účinné od 15. júna, dávajú používateľom Skylinku možnosť odstúpiť od zmluvy v rámci troch mesiacov od ich zverejnenia. 

Zmluvný vzťah sa však dá kedykoľvek ukončiť aj písomným odstúpením, ktoré sa stáva účinným dňom doručenia listu. 

Spoplatnenie grátis balíčka sa bude vzťahovať od 1. septembra najprv na tých zákazníkov Skylinku (a sesterského CS Linku), ktorí si aktivovali dekódovaciu kartu pred viac než dvomi rokmi. Od jesene sa na nich bude vzťahovať povinnosť platiť mesačný servisný poplatok 1,20 eura mesačne. 

Pre tých, čo si kartu aktivovali po 1. septembri 2010, plynú dvojmesačné poplatkové prázdniny od dňa aktivácie karty. 

Dvojročné obdobie bez poplatkov môžu získať klienti tým, že si zakúpia za 24 eur novú dekódovaciu kartu Výmena (so štandardom ICE/Irdeto). To má zmysel iba pre zákazníkov so staršími CryptoWorks kartami, ktorí tvoria väčšinu z viac než dvojmiliónovej zákazníckej základne satelitných platforiem na Slovensku a v Česku. 

Prevádzkovateľ Skylinku na možnosť vzniku nákladov spojených s výmenou karty už niekoľko rokov odkazoval aj v obchodných podmienkach.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných)

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 12

Tagy poradňa, právna poradňa