Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Slovenskí manažéri chodia služobne do Čiech trikrát častejšie ako českí na Slovensko

13.06.2013, 00:00 | PR

(Inzercia)

  • Tlačiť

soitron_videokonferencia

Česko-slovenský prieskum služobných ciest ukázal rozdiely medzi českým a slovenským biznis prostredím. Kým Slováci sú vo všeobecnosti otvorenejší k novým technológiám, Česi majú ku klasickému pracovnému cestovaniu pozitívnejší vzťah.

Vyplynulo to zo zistení hĺbkového prieskumu týkajúceho sa služobných ciest, ktorý na vzorke 1002 respondentov pomocou webovej stránky www.sluzobky.sk na prelome apríla a mája mapoval názory manažérov a zamestnancov v prostredí česko-slovenského biznisu. Respondenti v ňom odpovedali na 15 otázok, ktoré boli štruktúrované na základe pracovnej pozície, veku, geografického členenia a pohlavia.

Najčastejším cieľom cestovania je návšteva obchodných partnerov a klientov (54% - SR, 59% - ČR) , vnútropodnikové pracovné cesty (42% - SR, 39% - ČR), prípadne návšteva dodávateľov (26% - SR, 33% - ČR).

Najviac používaným dopravným prostriedkom na služobných cestách v Českej aj Slovenskej republike je osobný automobil, českí manažéri však majú v obľube i cestovanie vlakom. Oproti slovenským kolegom tento druh cestovania preferuje až dvojnásobok českých manažérov.

Z odpovedí tiež vyplynulo, že až viac ako 2/3 všetkých manažérov nemá pozitívny vzťah k služobným cestám. Sú však nevyhnutnou súčasťou ich práce, keďže sa potrebujú stretávať so svojimi kolegami a obchodnými partnermi. Manažéri trávia na služobných cestách približne 20% svojho pracovného času a považujú ich za neefektívne strávený čas. Alternatívu vidí viac ako 50% slovenských manažérov vo využívaní videokonferencií. Tie umožnia udržiavať osobný kontakt na diaľku aj bez cestovania, bez strateného času a skrytých nákladov na služobné cesty. Viac o videokonferenciách pre biznis ako alternatívne k služobným cestám nájdete na www.sluzobky.sk.

01skcz

Zaujímavosti:

  • Dve tretiny slovenských manažérov chodia na služobné cesty minimálne raz mesačne
  • Až 71% slovenských manažérov chodí na služobné cesty, ktoré trvajú 2 a viac dní
  • Až 78% slovenských manažérov cestuje 200 a viac kilometrov kvôli pracovným stretnutiam
  • Iba 20% manažérov má k dispozícii luxusné ubytovanie. V Čechách je to až o 10% viac.
  • Cesta vlakom nie je na Slovensku populárna. V Čechách ju uprednostňuje dvojnásobne viac manažérov ako u nás
  • Len každý tretí zamestnanec si uvedomuje, že firme škodí jeho neprítomnosť počas pracovných ciest

Infografika k prieskumu je dostupná na stránke www.sluzobky.sk.

Organizátorom prieskumu bola spoločnosť SOITRON, partnerom projektu spoločnosť Cisco a mediálnym partnerom týždenník TREND.

  • Tlačiť