Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Štát zatiaľ právo prehovoriť do správy národnej domény nevyužil

05.12.2003, 12:47 | Jozef Andacký | © 2003 News and Media Holding

Cesta k dohode Sanetu a Rady Sk-NIC s EuroWebom ako správcom domény SK sa komplikuje.

 • Tlačiť
 • 0

avitransfer5.jpg

EuroWeb Slovakia, a.s., Bratislava 30. novembra ukončil deaktiváciu internetových domén druhej úrovne (s koncovkou .sk), ktoré ich držitelia neregistrovali do nového registračného systému.

Počas uplynulého mesiaca správca národnej domény, označovaný ako Sk-NIC zrušil vyše 26-tisíc domén. To znamená, že webové servery s touto adresou nie sú dostupné, pričom z týchto domén nie je možné posielať a ani na ne prijímať e-mailovú poštu.

V novom registračnom systéme EuroWeb koncom uplynulého týždňa registroval zhruba 43,5 tisíca domén druhej úrovne. Chýbali medzi nimi adresy sanet.sk alebo six.sk, ktoré ich doterajší držitelia – akademické združenie Sanet a Slovenská technická univerzita – nepremigrovali na znak nesúhlasu s registračnými podmienkami EuroWebu.

Správca národnej domény na podnet Sanetu posunul termín deaktivácie zo septembra na november, aby sa vytvoril priestor na nájdenie obojstranne prijateľného kompromisu.

Antagonizmus požiadaviek Sanetu, za ktoré sa postavila aj novovzniknutá Rada Sk-NIC, a toho, kam by EuroWeb bol teoreticky ochotný ustúpiť, však bol príliš veľký. K dohode napokon nedošlo. A po minulotýždňových udalostiach sa cesta k nej ešte viac skomplikovala.

Požiadavky Sanetu

obrclan/38_PappAA.jpg

Sanet vyčíta EuroWebu najmä zbyrokratizovanie procesu registrácie domény a nedostatočné záruky pre používateľov a registrátorov, ktorí robia prostredníkov medzi správcom a záujemcami o doménu.

Ani jedna pripomienka akademikov sa pritom netýka spoplatnenia správy na 600 Sk (bez DPH) ročne za jednu doménu.

Pôvodné pravidlá registrácie napríklad neumožňovali, aby registrátori vyrovnávali svoje finančné záväzky voči EuroWebu formou faktúry, pokiaľ neregistrujú najmenej päťsto domén.

To znemožnilo vstup do systému organizáciám napojeným na štátny rozpočet. EuroWeb napokon pred dvoma týždňami upravil platobné podmienky cenníka tak, že na faktúru mu môžu štátni registrátori platiť aj bez množstvového obmedzenia. „Malo by to byť zapracované v pravidlách registrácie,“ mieni člen Predstavenstva Sanetu Marián Ďurkovič.

Sanet kritizuje tiež dlhý čas, ktorý si EuroWeb stanovil na opravu poruchy registračného systému – 24 hodín. „Ak napríklad prenajatý okruh nie je vidno tri hodiny, tak Slovenské telekomunikácie vracajú zákazníkovi peniaze,“ prirovnáva M. Ďurkovič.

Sanet však predovšetkým požadoval – a stále na tom trvá –, aby sa oddelila tvorba pravidiel registrácie od technickej prevádzky domény. Prvú úlohu by mal vykonávať subjekt s relevantným zastúpením všetkých oblastí internetovej komunity.

Sám prevádzkovateľ by mohol vzísť z výberového konania alebo by ním naďalej mohol ostať aj EuroWeb. Rada Sk-NIC, ktorej členmi boli zástupcovia Asociácie poskytovateľov internetu (API), Sanetu, Združenia poskytovateľov webhostingu, ako aj Úradu vlády SR, začala vznik takéhoto zastrešujúceho subjektu pripravovať.

Zároveň požiadala EuroWeb, aby radu uznala ako svoj poradný zbor, ktorý by mal právo odsúhlasovať a vetovať podmienky registrácie alebo ich zmeny. EuroWeb to napokon urobil – ale len vágnym verejným vyhlásením pre médiá, nie úpravou registračných pravidiel.

Sanet reagoval oznámením o podozrení zo spáchania trestných činov podvodu, vydierania, ako aj poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia na prokuratúru druhého bratislavského okresu.

EuroWeb podľa predstaviteľov Sanetu na správcovstvo národnej domény nemá „poverenie žiadneho relevantného štátneho orgánu“. Naopak, vláda SR ho ešte v roku 1992 formou uznesenia udelila Matematicko-fyzikálnej fakulte (MFF) Univerzity Komenského v Bratislave, pričom k „žiadnej právoplatnej zmene uvedeného poverenia nedošlo“. EuroWeb sa k obvineniam verejne nevyjadril.

39_domenyAA.jpg

História správcovstva

Koncom roka 1992 Sanet zakúpil server Sun za 663-tisíc Kčs, ktorý hneď zapožičal MFF na prevádzku domény .sk a ktorý sa majiteľovi vrátil začiatkom tohto roka. Správa národnej domény bola súčasťou spoločnej aktivity fakulty a firmy Softwarehouse, s.r.o., Bratislava pri zabezpečovaní prevádzky medzinárodnej siete EUnet.

Právnu zodpovednosť za uzol EUnetu niesla a fakturáciu za súvisiace služby vykonávala MFF. V jej mene pracovníci spoločnosti Softwarehouse doménu .sk zaregistrovali v centrálnej doménovej databáze IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

V roku 1995 aktivity EUnetu prešli do spoločnosti EUnet Slovakia, s.r.o., Bratislava, ktorá vznikla premenovaním firmy Softwarehouse. Koncom roka 1999 EUnet kúpila americká firma EuroWeb, ktorá ju spolu s ďalšími dvoma akvizíciami začlenila do EuroWebu Slovakia, a.s., Bratislava. Táto spoločnosť je v databáze najvyššej internetovej autority ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) uvedená ako správca slovenskej národnej domény.

„Mandát EuroWebu na správu národnej domény je jednoznačný, ak správu vykonáva podľa dokumentov ICANN v prospech slovenskej internetovej komunity,“ myslí si Ivan Leščák, ktorý stál pri vzniku domény a do roku 2001 reálne vykonával aj jej technickú administráciu.

V súčasnosti pracuje u konkurenčného poskytovateľa internetu GTS Slovakia, s.r.o., Bratislava, kde je manažérom pre produkty a stratégie. „Išlo o konsenzus všetkých strán. Doména bola až donedávna prevádzkovaná bez akýchkoľvek pripomienok Sanetu, spoločnosť EUnet ju prevádzkovala bez vyberania poplatkov a k plnej spokojnosti internetovej komunity päť rokov, EuroWeb následne ďalšie tri roky,“ spomína I. Leščák.

Sanet však mandát EuroWebu neuznáva. „Správa domény nikdy nebola výlučnou aktivitou tejto súkromnej firmy, ale jeho spoločným projektom so Sanetom,“ tvrdí M. Ďurkovič. Z toho, kam situácia dospela, neobviňuje I. Leščáka, ale súčasný manažment EuroWebu.

Keď sa na scéne objavil spor Sanetu a EuroWebu, I. Leščák ujal sa úlohy sprostredkovateľa a stal sa hovorcom Rady Sk-NIC. Po minulotýždňových udalostiach však z tejto funkcie rezignoval a požiadal tiež ICANN, aby ho vymazala z databázy správcov domén. Neaktuálny údaj totiž od mája 2001 nikto neopravil.

Podľa I. Leščáka je dôležité, aby EuroWeb vykonával správu národnej domény vo verejnom záujme. Tak, ako to vyplýva zo základného dokumentu organizácie ICANN. Dodáva, že slovenská vláda môže najvyššiu internetovú autoritu požiadať o uzavretie memoranda, podľa ktorého by potom mohla sama stanoviť spôsob prevádzky národnej domény.

V tendri bol len EuroWeb

Strategické vládne kompetencie v oblasti informatiky vykonáva Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, na ktorom pracuje odbor informatizácie spoločnosti. Jeho šéf Tibor Papp minulý týždeň požiadal prezidenta a výkonného riaditeľa ICANN Paula Twomeya o spoluprácu. „Štát by mal mať zastúpenie v organizácii a prevádzke domény .sk,“ povedal pre TREND.

Zatiaľ však nenavrhol uzavretie memoranda, ktoré považuje za „špecifickú záležitosť“. ICANN by podľa T. Pappa mohol pomôcť pri nominovaní národných zástupcov do medzinárodných organizácií. „Štát by nemal stratiť vplyv v tejto strategickej záležitosti,“ zopakoval.

K sporu medzi časťou internetovej komunity, zastupovanej najmä Sanetom, a EuroWebom pritom vôbec nemuselo prísť. V polovici roku 2000 EuroWeb ponúkol správcovstvo domény .sk Asociácii poskytovateľov internetu (API), ktorá mala následne nového prevádzkovateľa vybrať vo výberovom konaní.

Generálnym riaditeľom EuroWebu bol v tom čase predseda API Ján Vigaš, ktorý je v súčasnosti obchodným a marketingovým riaditeľom Nextry, s.r.o., Bratislava. V súčasnosti už predsedom asociácie nie je a do doménovej debaty zatiaľ nijako verejne nezasiahol.

API tender na nového správcu domény skutočne vypísala, prihlásil sa doň však iba EuroWeb. Ten vypracoval biznis plán nového registračného systému, ktorý prevzal súčasný manažment firmy.

  Prečo sa vracajú e-maily

  Deaktivácia internetových domén mohla niektorým firmám a organizáciám priniesť krátkodobé prevádzkové problémy. Hoci si doménu premigrovali do nového registračného systému, neodchádzali im e-mailové správy, respektíve sa vracali späť ako nedoručené. Stáva sa to vtedy, keď držiteľ nepreregistroval doménu, do ktorej odoslaný e-mail smeroval. To, či nejaká doména bola alebo nebola premigrovaná do nového systému, možno zistiť na webstránke www.sk-nic.sk.

  Problémy s doručovaním e-mailov nastal aj vtedy, keď držiteľ doménu preregistroval po tom, keď ju už EuroWeb deaktivoval. Napríklad Slovenská technická univerzita preregistrovala doménu stuba.sk 12 hodín po deaktivácii, no napriek tomu vlastníkom univerzitných e-mailových schránok ešte ďalších dvanásť hodín neprichádzala elektronická pošta.

  V tomto prípade sa o to postaral softvér na strane príjemcu, ktorého primárnou úlohou je chrániť používateľa pred nevyžiadanou poštou (spamom). Ten totiž nevedel identifikovať odosielateľa správy, lebo informácia o jeho vymazaní z centrálneho registračného systému sa rozmnožila na takzvané nameservery, ktoré riadia internetovú prevádzku. Výpadok elektronickej pošty trval dovtedy, kým sa v sieti nerozšírila správa o opätovnej aktivácii domény.

  Servery, ktorých domény ich držitelia nepreregistrovali do nového systému, nie sú v internete neviditeľné úplne. Cez browser ich však možno prezerať len v prípade, že sa do políčka, kde sa zvyčajne píše webová adresa, vloží IP adresa daného servera. Napríklad pre server www.sanet.sk je to 194.160.169.7. Do istého času bolo možné web akademického združenia načítať aj cez jeho doménovú adresu. A to dovtedy, kým nameservery neaktualizovali svoju vyrovnávaciu pamäť (cache), v ktorej po určitú dobu uchovávajú dáta stiahnuté z centrálneho registračného systému. (ja)

Foto – Milan Illík

 • Tlačiť
 • 0

Diskusia (0 reakcií)