Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Daňové úrady sú oprávnené povoliť úľavy

01.12.1999, 08:46 | JUDr. ALENA PAULIČKOVÁ | PhD.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

Podnikanie

Daňové úrady môžu v jednotlivých prípadoch povoliť úľavu z pokút, zo zvýšenia dane, z penále a úroku, ktoré boli daňovému subjektu uložené podľa príslušných daňových zákonov, zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, v tomto rozsahu:

- povoliť úľavu z pokút do výšky 300-tisíc Sk vrátane

- povoliť úľavu z pokút uložených za nedodržanie ustanovení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov do výšky 50-tisíc Sk vrátane

- povoliť úľavu zo zvýšenia dane do výšky 1 mil. Sk vrátane

- povoliť úľavu z penále u právnických osôb do výšky 1 mil. Sk vrátane

- povoliť úľavu z penále u fyzických osôb do výšky 200-tisíc Sk vrátane

- povoliť úľavu z úroku vyrubeného podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov do výšky 200-tisíc Sk vrátane.

Čo treba urobiť v takom prípade, ak niekto žiada úľavu zo sankcií uložených viacerými platobnými výmermi?

Písomná žiadosť o úľavu sa podáva prostredníctvom príslušného daňového úradu. Pod jednotlivým prípadom sa rozumie jedna žiadosť, ktorá obsahuje jedno alebo viac rozhodnutí (platobných výmerov) vydaných na jednom druhu sankcie alebo úroku, na jednej dani. Žiadosť vybaví ten orgán, ktorému vzhľadom na jeden druh sankcie (respektíve ich súčet) alebo úrok (respektíve jeho súčet) patrí vybavenie žiadosti do kompetencie. Ak daňový subjekt žiada jednou žiadosťou o úľavu z viacerých druhov sankcií, príslušný orgán zabezpečí fotokópiu žiadosti, prípadne prislúchajúcich dokladov, doloží stanovisko a vec postúpi orgánu, do ktorého kompetencie prislúcha riešenie žiadosti.

Správny poplatok vyberie ten orgán, ktorý je určený a oprávnený predmetnú činnosť vybaviť.

Opätovne podaná žiadosť sa vybavuje na tom orgáne, na ktorom bola riešená pôvodná žiadosť. Uvedené sa vzťahuje aj na prípady, ak opätovná žiadosť bude podaná k žiadosti, ktorá bola vybavovaná pred účinnosťou tohto opatrenia.

Ak na základe jednej alebo niekoľkých žiadostí o povolenie úľav zo sankcií alebo úroku uložených rozhodnutiami (platobnými výmermi) vykoná príslušný orgán len jeden úkon, to znamená, že vydá jedno oznámenie o riešení úľavy, vyberie sa správny poplatok len raz, ak vykoná príslušný orgán niekoľko úkonov, to znamená, že vydá niekoľko oznámení o riešení úľav, vyberie sa správny poplatok za každý úkon, teda za každé vydanie oznámenia.

Uvedené úľavy sa vzťahujú aj na sankcie uložené podľa zákona č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení neskorších predpisov, zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb., zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a na sankcie ulože-né podľa daňových zákonov, ktoré boli zrušené zákonom č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 222/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Ústredné daňové riaditeľstvo SR, jeho pracoviská a daňové úrady pri posudzovaní žiadosti o úľavu z pokút, zo zvýšenia dane, z penále a úroku rozhodujú na základe kritérií určených Ústredným daňovým riaditeľstvom SR.

Autorka je vysokoškolskou učiteľkou na STU Trnava.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.