Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Dohovor CMR a poistné zmluvy si musí dopravca riadne prečítať, inak pri náhrade škody za krádež nemusí uspieť

01.12.1999, 08:46 | VÁCLAV ROUBAL

 • Tlačiť
 • 0

PETER DRÁČ

Nemecká firma prepravovala prostredníctvom dopravcu z Českej republiky športovú obuv z hlavného mesta Litovskej republiky Vilniusu do Norimbergu v Nemecku. V Českej republike kamión zastavilo vozidlo polície a osoby v uniformách tovar ukradli. Škodu nemeckej firme uhradila poisťovňa, ale následne ju vymáhala od dopravcu.

Žalobca na súde označil argumentáciu dopravcu za falošné tvrdenie a uplatňoval plnú náhradu škody bez limitu uvedeného v článku 23 odsek 3 Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (Dohovor CMR - Convention Marchandises Route). Dopravca navrhol žalobu zamietnuť s poukázaním na článok 17 Dohovoru CMR.

Krádeže a Dohovor CMR

Článok 17 odsek 1 Dohovoru CMR je známy každému dopravcovi: "...zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až do okamihu jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty". Odsek 2 toho istého článku hovorí o oslobodení od tejto zodpovednosti v prípade, že stratu zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty zavinil oprávnený, príkaz oprávneného, ktorý nebol zavinený nedbalosťou dopravcu, vlastná chyba zásielky alebo okolnosti, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a ktorých následky odstrániť nie je v jeho moci.

Pri vyvinení dopravcu zo zodpovednosti za vzniknutú škodu nestačí len poukázanie na vyššie uvedený článok 17 odsek 2 Dohovoru CMR, pretože na dopravcovi leží dôkazné bremeno. Dopravca sa v prípade lúpežného prepadnutia ocitá v dôkaznej núdzi. Páchatelia totiž vedia, že čin musia uskutočniť bez akýchkoľvek dôkazov, ktoré by smerovali proti nim. Súčasná prax im nahráva, pretože v kamióne je väčšinou iba jeden vodič, takže na škodovo-regulačnom konaní alebo súde prichádza do úvahy svedectvo len jedného svedka.

Ťažkosti môžu pre dopravcu nastať aj v prípade, že je riadne poistený. Napríklad poisťovňa ukáže poistnú zmluvu, v ktorej sa vylučuje plnenie z jej strany v prípade, keď škoda vznikla v dôsledku lúpežného prepadnutia kamióna. Dopravca sa tak dostáva do situácie, keď poškodený alebo v lepšom prípade poisťovňa, ktorá síce uhradila náhradu škody majiteľovi tovaru, nemusí akceptovať argument o oslobodení od zodpovednosti.

Pri spore je nevýhodou dopravcu, ak nevyslal dvojčlennú osádku alebo neprepravoval tovar v konvoji. Práve tak ak vodič parkoval na odľahlých miestach, prípadne parkoviskách, ktoré nie sú príliš frekventované, kde riziko prepadnutia kamióna je oveľa väčšie ako na parkoviskách, kde parkuje väčší počet vodičov.

Keď žalobcovia uplatňujú svoje nároky, často poukazujú na článok 29 Dohovoru CMR. Podľa neho sa dopravca nemôže odvolávať na tie ustanovenia, ktoré vylučujú alebo obmedzujú jeho zodpovednosť alebo prenášajú dôkazové bremeno, ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo takým zavinením, ktoré sa podľa práva súdu považuje za rovnocenné úmyslu. To isté platí aj vtedy, ak sa úmyselného konania alebo zavinenia dopustili zástupcovia, pracovníci dopravcu alebo iné osoby použité dopravcom na uskutočnenie prepravy a konali v rámci svojich pracovných úloh. Keďže dopravca z Vilniusu do Norimbergu nevyslal dvojčlennú osádku, bolo ho ľahko možné priradiť pod článok 29 Dohovoru CMR.

Rozhodnutie súdu

Súd po dôkaznom konaní zistil, že žaloba nie je dôvodná. Najmä preto, že dopravca nemohol škodnú udalosť v zmysle článku 17 odseku 2 Dohovoru CMR odvrátiť. Súd konštatoval, že použiteľnosť Dohovoru CMR na daný zmluvný vzťah odôvodňuje, že išlo o medzinárodnú cestnú prepravu z Litovskej republiky do Nemecka a oba štáty sú zmluvnými stranami Dohovoru CMR. Konštatoval, že dopravca zodpovedá podľa článku 17 odsek 1 Dohovoru CMR za stratu prepravovanej zásielky odo dňa prevzatia do doby jej odovzdania príjemcovi. Táto zodpovednosť odpadá v prípade naplnenia článku 17 odsek 2 Dohovoru CMR, keď stratu prepravovanej zásielky spôsobia okolnosti, ktoré dopravca nemohol odvrátiť a ktorých následky odstrániť nie je v jeho moci.

O týchto okolnostiach podal dopravca v súlade s článkom 18 odsek 1 Dohovoru CMR plný dôkaz. Vodič ako svedok vypovedal, že za tmy ho predišlo vo-zidlo a zastavili ho osoby v uniformách polície. Vodič reagoval na signál na zastavenie od - ako sa potvrdilo neskôr - "údajnej" polície. Aj keď vedel, že fingované policajné kontroly s cieľom vylúpiť náklad sa stávajú čoraz častejšie. Veď predchádzajúce vozidlo si mohlo vynútiť zastavenie vozidla využitím šírky vozovky, streľbou do pneumatík a podobne. Od vodiča sa teda nemohlo požadovať, aby k zaisteniu zásielky dal do hry vlastný život. Nemožno mu taktiež klásť za vinu, že išiel v noci, zásadne je nebezpečenstvo krádeže zásielky menšie, keď je vozidlo v pohybe, ako keď stojí na parkovisku. Súd sa tiež vyrovnal s námietkou, že vozidlo nebolo obsadené dvojčlennou osádkou. Podľa názoru súdu dvojčlenná osádka by rovnako nebola zabránila lúpežnému prepadnutiu so zbraňou za účasti viacerých komplicov.

Súd vzal do úvahy i správu skutočnej polície o výsledkoch zisťovania, ktorá v ničom nepotvrdila verziu obžaloby, že vodič českého kamióna sa spolčil s páchateľmi lúpežného prepadnutia. Žalobu zamietli. Treba uviesť, že tento rozsudok je skôr ojedinelým prípadom, keď súd zamietol žalobu na náhradu škody dopravcu, ktorému počas prepravy tovaru podvodne a lúpežne ukradli.

Autori sú komerčnými právnikmi.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Preprava a obchod

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.