Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Reštitučný investičný fond zreálňuje účtovnú hodnotu majetku

01.12.1999, 08:46 | Ľubor Kyselý | © 1999 News and Media Holding

 • Tlačiť
 • 0

Reštitučný investičný fond (RIF), a.s., Bratislava koncom novembra v priebehu dvoch dní najprv predal a vzápätí kúpil od Všeobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava časť svojho portfólia cenných papierov. Finančný plán na rok 1999, ktorý schválila dozorná rada, počíta so stratou 2,912 mld. Sk. Táto obchodná operácia je súčasťou obchodno-finančného plánu schváleného akcionármi RIF na riadnom valnom zhromaždení 6. mája 1999 a jej cieľom bola zmena obstarávacích cien a tým zreálnenie účtovnej hodnoty majetku fondu.

Keďže portfólio cenných papierov RIF tvoria výhradne slovenské cenné papiere, všetky negatívne tendencie slovenského kapitálového trhu vo vývoji likvidity trhu a cien akcií sa výrazne odzrkadľujú na stave jeho majetku. Nielen kapitálový trh, ale aj mnohé akciové spoločnosti sa dostali po privatizácii do krízy. Jej dôsledkom bol nárast množstva spoločností v konkurze a v likvidácii. Ako tvrdia predstavitelia RIF, z celkového počtu spoločností privatizovaných v oboch vlnách privatizácie bolo takto do dnešného dňa postihnutých takmer 20 percent spoločností.

Nová obchodná stratégia

Účtovná hodnota portfólia cenných papierov RIF tak už adekvátne nevyjadrovala jeho reálnu trhovú hodnotu. Vedenie fondu preto v tomto roku rozhodlo o rozsiahlej reštrukturalizácii majetku fondu. Tento zámer sa v priebehu roka 1999 realizuje najmä odpredajom akcií vybraných spoločností z portfólia a následnou investíciou získaných finančných prostriedkov do produktov finančného trhu, zmenou obstarávacích cien akcií vybraných spoločností v portfóliu fondu a vytvorením opravnej položky na akcie spoločností v konkurze a v likvidácii.

Zámer zreálniť účtovnú hodnotu majetku fondu zásadným spôsobom mení podnikateľský zámer a obchodnú stratégiu fondu v porovnaní s minulými rokmi. Najskôr sa začalo znižovanie neúmernej diverzifikácie portfólia cenných papierov predajom akciových podielov. Od júna 1999 RIF predáva akciové po-

diely spoločností z portfólia cez verejný trh. Tieto akcie boli ponúkané a priamo predávané vlastníkom majoritných podielov v akciových spoločnostiach a ponúkané prostredníctvom komisionárov - obchodníkov s cennými papiermi a cez verejnú ponuku prostredníctvom organizátora verejného trhu - RM-Systém Slovakia. Takto sa podarilo k 31. októbru 1999 predať z portfólia fondu 303 743 ks akcií 96 spoločností v objeme takmer 61,9 mil. Sk, pričom sa vytvorila účtovná strata vyše 233,3 mil. Sk. Tá bola v hospodárení fondu eliminovaná ziskom (najmä z úložiek voľných prostriedkov), a tak celková účtovná strata v hospodárení fondu k 31. októbru 1999 dosiahla necelých 103 mil. Sk.

Plánovaná strata

Nové nadobúdacie ceny akcií v portfóliu vytvoria v ďalších rokoch pre fond dobrú východiskovú pozíciu k ziskovému odpredaju týchto akciových podielov a aj k ďalšiemu efektívnemu skvalitňovaniu štruktúry portfólia. Dôsledkom zmeny obstarávacích cien akcií je ďalšie zvýšenie účtovnej straty v hospodáre-ní fondu za rok 1999. Záporný hospodársky výsledok v roku 1999 bude vyrovnaný z prostriedkov rezervného fondu.

V nadväznosti na to sa v pláne predpokladá za rok 1999 - po prvýkrát v doterajšej histórii fondu - účtovná strata. RIF tak prvýkrát nevyplatí dividendy (za roky 1994 až 1998 vyplatil akcionárom na dividendách 600 mil. Sk). Podľa predstaviteľov fondu to však je nutným predpokladom na ozdravenie majetkovej štruktúry fondu a dosahovanie vyššieho zisku v nasledujúcich rokoch.

Oprávky k akciám spoločností, ktoré sú v konkurze alebo v likvidácii, už presiahli 718 mil. Sk. Predstavenstvo fondu plánovalo prostredníctvom predaja a odkupu zreálniť cenu akcií viac ako 210 ISIN. Účtovná strata z tejto operácie bude vyše 1,8 mld. Sk. Vôbec sa však nepodarilo uskutočniť túto operáciu so 14 titulmi cenných papierov (medzi nimi sú aj akcie VSŽ, a.s., Košice), ktoré sú na Burze cenných papierov v Bratislave alebo na Stredisku cenných papierov (SCP) SR zablokované, ďalších približne desať ISIN sa nepodarilo zrealizovať v dôsledku poklesu ceny.

RIF dosiahol za minulý rok čistý zisk 162,3 mil. Sk. Podľa dostupných údajov SCP SR vlastní najväčší podiel na základnom imaní RIF Slovenská poisťovňa (približne 40 %), pretože takmer celý podiel Fondu národného majetku (FNM) SR sa v súčasnosti nachádza na majetkovom účte Slovenskej poisťovne, a.s., Bratislava. Tá ich získala v rámci otvoreného repo obchodu. Akcionárske práva k týmto akciám vykonáva stále FNM SR. Ďalšími veľkými akcionármi sú Slovenský pozemkový fond (asi 22 %), Central European Privatization Fund (11,5 %) a pražská spoločnosť Wood Company (6,58 %). FNM SR po zarepovaní 39-percentného balíka akcií RIF v prospech Slovenskej poisťovne zostal podiel vyše 2 %. Tento repo obchod s 800-tisíc kusmi akcií RIF bol otvorený ešte minulý rok a vypršal 2. júla 1999 vrátením zarepovaných akcií pri cene 289 Sk. Vzápätí sa s rovnakým počtom akcií pri cene 300 Sk za kus otvoril ďalší repo obchod.

Šanca získať akcie strategických podnikov

V návrhu zákona o kolektívnom investovaní, ktorý by mal vstúpiť do platnosti 1. januára 2000, sú pre RIF uvedené dve výnimky. Podľa prvej sa na rozdiel od ostatných investičných fondov musí otvoriť až k 31 decembru 2005, pretože ešte stále nie sú ukončené reštitúcie. Podľa druhej výnimky neplatí pre tento fond v prípade akcií strategických podnikov obmedzenie, podľa ktorého nesmie presiahnuť hodnota cenných papierov jedného emitenta 10-percentný podiel na celom portfóliu. RIF tak bude môcť získať späť svoje akcie Slovenských elektrární, a.s., Bratislava, ktorých 3 % získal v rámci zákona o reštitúciách, ale ich podiel presiahol stanovený 10-percentný podiel na majetku. Keďže ich nemohol predať, pretože bol doteraz v platnosti zákon o strategických podnikoch, boli až dosiaľ uložené na účte FNM SR. Okrem toho táto výnimka otvára fondu možnosť získať aj akcie ďalších privatizovaných podnikov (napríklad Slovenských telekomunikácií).

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Kapitálový trh

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.