Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

SZRB bude podporovať rozvoj bytovej výstavby

01.12.1999, 08:46 | LENA OUJEZDSKÁ

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

Podnikanie

Nový mechanizmus plnenia nárokov z bankových záruk mieni od budúceho roka uplatňovať Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB), š.p.ú., Bratislava. Mal by priniesť vyššiu ochotu obchodných bánk akceptovať záruky tejto štátnej finančnej inštitúcie.

"Systém a mechanizmus záruk, ktorý je viazaný na zabezpečovacie prostriedky, je veľmi ťažkopádny a morálne zastaraný," povedal TRENDU generálny riaditeľ SZRB Ľudovít Vitárius. Od financujúcej banky sa doteraz v prípade nesolventnosti dlžníka vyžadovalo vyčerpanie možností na uspokojenie pohľadávky realizáciou záložných práv. Až potom si banka mohla nárokovať splatenie pohľadávky od SZRB. Od budúceho roka sa to zmení.

Od financujúcej banky už nebudú vyžadovať predaj kolaterálov (zábezpek) pred uplatnením plnenia z bankovej záruky. Ak klient nesplní záväzky voči veriteľovi, SZRB zaplatí dlžnú sumu veriteľovi s následným uplatnením regresných nárokov voči dlžníkovi. Komerčná banka sa teda dostane k prostriedkom bez prieťahov, ktoré sprevádza realizácia záložných práv.

Znížia podiel na riziku

Budúci rok SZRB tiež mieni zásadne znížiť svoj podiel na krytí rizika ňou podporených projektov. Doteraz poskytovala záruky prevažne do výšky 50 - 85 % istiny úveru, od budúceho roka to má byť len 25 - 35 %. Investičná náročnosť projektov realizovaných v odvetví stavebníctva si vynútila zvýšenie hornej hranice poskytovanej bankovej záruky (aj v percentách, aj v hodnotovom vyjadrení) - 85 % - 60 mil. Sk.

"V každom prípade chceme záruky oživiť," zdôrazňuje Ľ. Vitárius. "Banky sa totiž v poslednom čase bránili využívať tento náš zabezpečovací inštrument vzhľadom na administratívnu náročnosť a časté prieťahy sprevádzané pri uplatňovaní plnenia z bankovej záruky."

Na druhej strane je SZRB povinná zdroje od štátu alokovať do záruk. Pretože ich dostáva bezúročne a nenávratne, musí podľa interných kritérií rizikovosti vytvoriť mechanizmus na ich poskytovanie. "Napríklad keď nejaký segment trhu bude mať rizikovosť 30 % a dostaneme naň jeden milión korún, môžeme podľa vnútorných pravidiel ponúknuť tri milióny korún záruk," vysvetľuje Ľ. Vitárius.

V novej záručnej listine sa zmenila záruka na absolútnu hodnotu pri maximálnej výške podporeného úveru 100 mil. Sk. Výška úveru nie je limitovaná. Definovaná je maximálna hodnota - výška bankovej záruky - 20 mil. Sk. Posilní to vnútrobankové pravidlá likvidity, zreálni riziko SZRB a zavedie pravidelnú štvrťročnú povinnosť pre banky informovať banku o zostatku záväzku zabezpečeného zárukou SZRB.

Dôraz na záruky

SZRB sa osem rokov zaoberá poskytovaním bankových záruk a nenávratných finančných príspevkov na zníženie úrokovej zaťaženosti podnikateľov vo vybraných činnostiach. Doplnkovou obchodnou činnosťou je podpora malých a stredných podnikateľov poskytovaním stredno- a dlhodobých úverov za výhodnejších podmienok prostredníctvom spolupracujúcich peňažných ústavov.

K hlavným prioritám v roku 2000 budú podľa Ľ. Vitáriusa patriť práve záručné programy pre malých a stredných podnikateľov.

Od roku 1991 do 30. júna 1999 poskytla SZRB prostredníctvom trinástich záručných programov 2198 bankových záruk na úvery v hodnote 10 mld. Sk. V spomínanom období umožnila SZRB malým a stredným podnikateľom realizáciou deviatich príspevkových programov získať 593 nenávratných príspevkov vo výške 686 mil. Sk. Podľa informácií predstaviteľov SZRB príspevkové programy pomohli vytvoriť 4911 nových pracovných miest.

Nový úverový program

Ako pripomenul námestník generálneho riaditeľa SZRB pre bankovo-prevádzkový úsek Ladislav Setnický, malí a strední podnikatelia prejavili v uplynulom období značný záujem o doterajšie dva úverové programy Podpora a Rozvoj. Ich cieľom je umožniť podnikateľom získať investičný a prevádzkový kapitál formou strednodobých a dlhodobých výhodnejších úverov.

Maximálna výška úveru v programe Podpora je sedem miliónov korún s pevnou úrokovou sadzbou 10,5 % počas celého obdobia splácania. Úver treba splatiť do sedem rokov. SZRB sa podieľa na riziku splatenia istiny úveru voči obchodnej banke polovicou. Od 1. júna 1997, keď sa začalo s realizáciou tohto programu, do 30. júna 1999 poskytla SZRB 146 úverov v hodnote 720 mil. Sk. Prispeli k vytvoreniu 1339 nových pracovných príležitostí.

Úverový program Rozvoj, ktorý funguje od 1. septembra 1998, je financovaný z úverovej linky od nemeckej podpornej banky (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Do konca júna tohto roka z neho SZRB poskytla 45 úverov v objeme 448 mil. Sk. Z úveru je možné financovať najviac 75 % projektovaných nákladov. Maximálna výška úveru je 58 mil. Sk, úroková sadzba 13,5 %, doba splatnosti desať rokov. Poskytnuté finančné zdroje pomohli vytvoriť 487 nových pracovných miest.

Najnovším produktom, ktorý realizuje SZRB od 1. septembra 1999, je úverový program Rozvoj - Ekológia, ktorý je takisto financovaný z úverovej linky Kreditanstalt für Wiederaufbau. Je určený na financovanie dlhodobých investícií do stálych aktív v oblasti životného prostredia. Má rovnaké kritériá ako úverový program Rozvoj, len doba splatnosti úveru nie je desať rokov, ale musí byť splatený do 31. decembra 2007.

Podpora bytovej výstavby

SZRB mieni zárukami viac podporovať úvery na krytie prevádzkových potrieb, o ktoré prejavujú záujem predovšetkým živnostníci. Dva nové programy majú podporiť aj bytovú výstavbu. Podpora formou záruky je určená výhradne podnikateľskej verejnosti a obciam, ktorí budú pri výstavbe bytov v bytových domoch vystupovať v úlohe investorov - dlžníkov zaviazaných na stavebnom úvere. Sprístupniť by sa tak mali aj predhypotekárne úvery, ktoré do štyroch rokov budú transformované na hypotekárne.

K obchodným bankám, s ktorými SZRB spolupracuje už niekoľko rokov na spolufinancovaní malých a stredných podnikateľov, patrí aj Slovenská sporiteľňa, a.s. Podľa vedúceho odboru špecifických produktov divízie aktívnych obchodov Slovenskej sporiteľne Petra Vojtaššáka spolupráca vychádza z princípu vzájomnej výhodnosti pre obidve banky a je založená na komerčnom princípe.

Na otázku TRENDU, ako je Slovenská sporiteľňa spokojná so zárukami, ktoré poskytuje SZRB, najmä v prípadoch, keď došlo k problémom zo strany podnikateľa, P. Vojtaššák odpovedá: "Systém záruk SZRB znižuje reálne riziko Slovenskej sporiteľne. Výhodnosť ručenia sa prejavuje už pri prvých problémoch Slovenskej sporiteľne s klientom, pretože SZRB poskytuje podľa ručiteľskej listiny zálohové plnenie."

Samozrejme, SZRB sa podieľa na krytí straty nesplateného úveru. "Na druhej strane Slovenská sporiteľňa robí všetky kroky a opatrenia na vymoženie dlžnej sumy. V mnohých prípadoch ide však o dlhodobý a nákladný proces," spresňuje P. Vojtaššák.

Na riziku prípadného nesplácania úveru klientom Slovenská sporiteľňa a SZRB participujú spoločne. Obidve banky nezávisle hodnotia každý podnikateľský zámer a poskytnutie úveru so zárukou SZRB je dôkazom, že banky verifikovali riziko a predpokladanú úspešnosť podnikateľského zámeru.

Ako konštatuje P. Vojtaššák, kvalita predložených podnikateľských zámerov závisí aj od toho, či žiadateľ podniká dlhšie obdobie alebo ide o jeho prvý podnikateľský zámer. Podľa neho podnikatelia s už existujúcimi aktivitami posudzujú zámery na financovanie reálnejšie a komplexnejšie tak v oblasti ekonomiky, financií, ako aj z hľadiska umiestnenia produkcie a výkonov na trhu a vo väčšine prípadov očakávajú menšie riziká, ako sú v skutočnosti.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.