Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Úroveň škôl často nezodpovedá potrebám firiem

01.12.1999, 08:46 | Jana Janků

 • Tlačiť
 • 0

Na ponukovej stránke trhu práce je dôležitá dĺžka aktívneho veku, respektíve čas odchodu do dôchodku, a to predovšetkým z hľadiska financovateľnosti sociálnych fondov. A v tom Slovensko zaznamenáva nepriaznivý vývoj.

Podľa údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bolo ku koncu júna tohto roku z 5,387 milióna obyvateľov Slovenska 2,5 milióna ekonomicky aktívnych. Ekonomicky neaktívneho obyvateľstva vrátane detí do 15 rokov a dôchodcov bolo viac ako milión, študentov približne 429-tisíc. Miera ekonomickej aktivity klesla pod 60 percent, pričom pred rokom 1989 to bolo vyše 70 percent. Pracovná aktivita slovenských žien s 51 percentami patrí medzi najvyššie v Európe.

Zmena vzdelávacieho systému je nevyhnutná

Popri demografickom vývoji je ďalším rozhodujúcim prvkom štruktúry ponuky hľadisko kvalifikácie.

"Doterajší vývoj na Slovensku ukázal, že dopyt po pracovnej sile je selektívny," pripomína minister hospodárstva SR Ľubomír Harach. "Nezamestnanosťou sú postihnuté predovšetkým určité profesie, a najmä profesie s nižším zastúpením vzdelanostných kategórií. Zároveň trh pomerne precízne definuje požiadavky, na ktoré by mal vzdelávací systém reagovať. Mal by byť teda zameraný na prípravu ľudí v súlade s dlhodobými zámermi priemyselnej politiky. Ide tak o prípravu na stredných odborných učilištiach, ako aj ostatných stredných či vysokých školách."

Ďalej upriamil pozornosť na potrebu efektívnejšieho systému celoživotného vzdelávania. Rekvalifikačné kurzy by mali byť automatickou súčasťou registrácie na úrade práce. "Úrady práce nemôžu zostať len pasívnou zberňou tých, ktorí prišli o prácu. Musia byť schopné sprostredkovať rekvalifikácie tak, aby sa ľudia mohli opätovne vrátiť do práce, a to i do podstatne odlišnej od tej, ktorú zastávali doteraz. Nie som zástancom nízkych miezd, tieto deformujú fungovanie celej spoločnosti, ale zároveň nesúhlasím s umelým zvyšovaním miezd, na ktoré dnes nemá ani vláda, ani podniky. Považujem za potrebné robiť takú politiku, aby mzdy rástli v dôsledku zvyšujúceho sa dopytu po pracovnej sile."

INA, a.s., Skalica ako strojársky podnik s presnou a náročnou produkciou potrebuje podľa jej generálneho riaditeľa Dušana Bernhausera na všetkých pracovných miestach vysoko kvalifikovaných a motivovaných pracovníkov. V porovnaní s technikmi je situácia v oblasti robotníckych profesií horšia, pretože odborné učilištia sú odtrhnuté od výrobných závodov a vyučujú príliš všeobecne. "Som toho názoru, že treba vytvoriť mechanizmus na podporu odborných škôl a učilíšť. Napríklad každý podnik či podnikateľ by podľa množstva pracovníkov povinne odvádzal určitú daňovo odpočítateľnú sumu. Tú by podľa vlastného uváženia rozdelil medzi školy a učilištia, odkiaľ má prílev zamestnancov. Takto by sa cielene podporovali tie školy a profesie, o ktoré je v praxi skutočný záujem.

Dôležitá úloha majstra

V diskusii sa viackrát ozval aj názor, že k deficitom slovenského školstva patrí neexistencia špeciálnych nadstavieb zameraných na výchovu zmenových majstrov. Pritom sa ukazuje, že najmä vo výrobných závodoch ide o jednu z najdôležitejších funkcií, ktorá bola v posledných desaťročiach podhodnotená. Súčasný majster, to je nie pán dielne, ale organizátor, kooperátor, dôverník, ale hlavne partner, na ktorého by sa mali pracovníci obracať s každým problémom či žiadosťou o pomoc. Táto funkcia si vyžaduje dobré technické a organizačné znalosti a znalosti z psychológie práce.

Aj vysoké školy vychovávajú podľa viacerých diskutérov často nepoužiteľných ľudí. Ich rekvalifikácia stojí firmy ďalšie peniaze. Člen predstavenstva Volkswagenu Slovakia, a.s., Bratislava Jozef Uhrík preto navrhol vrátiť sa k myšlienke odborných škôl.

Kriticky sa diskutéri vyjadrili na konto úrovne vyučovania na stredných odborných učilištiach. Ako uviedol Ľ. Harach, pripravuje sa nový model, podľa ktorého výučný list či štatút majstra dostane žiak až vtedy, keď mu ho napríklad v prípade živnosti potvrdí živnostenský zväz. Podobný model uplatňujú vo viacerých krajinách, napríklad vo Švajčiarsku.

Duslo, a.s., Šaľa patrí popri Matadore, a.s., Púchov a Slovnafte, a.s., Bratislava k tým podnikom v chemickom priemysle, ktoré majú vlastné učilištia. "No získať tam pracovníkov i žiakov, ktorí sú schopní v takejto oblasti priemyslu pracovať, tiež nie je ľahké," hovorí generálny riaditeľ Dusla Jozef Kollár. Podnik preto organizuje nábor, čo ho stojí niekoľko stotisíc korún ročne. Náklady na SOU chemické predstavujú ročne ďalších 20 až 21 mil. Sk, pričom časť z toho by malo refundovať Ministerstvo školstva SR. Duslu však podľa jeho generálneho riaditeľa už neplatí niekoľko rokov a dlhuje mu 35 mil. korún, čo sa tiež musí započítať do výchovy.

Ministerstvo školstva navrhuje, aby učňovské školstvo prešlo pod krajské úrady. Nie všade sa táto myšlienka stretáva so súhlasom. Napríklad prezident OZKN, a.s., Prešov Dušan Migaš tvrdí, že finančné prostriedky na odbornú prípravu v odevnom učilišti v Prešove je ich firma ochotná prevziať na seba s tým, že teoretickú prípravu by prefinancoval štát.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Téma týždňa - pracovná sila na slovensku

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.