Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Polychlórované bifenyly sú v každom človeku

25.02.1998, 14:15 | Katarína Začková | © 1998 News and Media Holding

1

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

Ekológia

V súčasnosti je ukončená prvá časť rozsiahleho projektu sledujúceho výskyt a pôsobenie polychlórovaných bifenylov (PCB) v životnom prostredí a v ľudskom organizme. Výskum Ústavu preventívnej a klinickej medicíny Zaťaženie životného prostredia a ľudskej populácie v oblasti kontaminovanej polychlórovanými bifenylmi je svojím rozsahom prvý svojho druhu v SR.

"Na Slovensku sa začali vyrábať polychlórované bifenyly v čase, keď už vo svete tento druh výroby podstatne redukovali. Chemko, a.s., Strážske odštartovalo ich produkciu v roku 1959. Japonci definitívne zastavili výrobu v roku 1972, v USA to bolo v roku 1977. Chemko prestalo vyrábať tieto toxické látky v roku 1984. Počas dvadsaťpäťročnej produkcie vyrobilo 21 482 ton PCB, z ktorých sa 9869 ton exportovalo do bývalej NDR a zvyšok - 11 613 ton - odkúpili české a slovenské podniky. Až teraz určujeme účinky PCB, ktoré majú mimoriadne dlhý čas rozpadu, na životné prostredie a zdravie ľudí," bilancuje Anton Kočan z Ústavu preventívnej a klinickej medicíny, jeden z autorov rozsiahlej štúdie.

O miere škodlivosti rozhoduje rozsah toxicity

Každý z 209 druhov chlórovaných bifenylov dosahuje rôzny stupeň toxicity. Technické zmesi PCB sú olejovité, vysoko vriace kvapaliny bielej až slabožltej farby. Sú takmer nerozpustné v čistej vode, ale dobre sa rozpúšťajú v organických rozpúšťadlách vrátane minerálnych a rastlinných olejov a v živočíšnych tukoch. Kumulujú sa, podobne ako chlórované pesticídy, v živých organizmoch, ľudí nevynímajúc.

Na pokusných zvieratách sa testovala iba akútna toxicita vyrábaných zmesí PCB. Tá bola nízka, čo viedlo k zvýšenému použitiu PCB v 70. rokoch.

V súčasnosti je už známe, že PCB, podobne ako ďalšie organochlórové zlúčeniny, napríklad DDT a dioxíny, vplývajú na hormonálne funkcie a narúšajú činnosť endokrinných žliaz. Obvykle dochádza k zväčšeniu štítnej žľazy a tým aj k narušeniu jej funkcie. Viaceré druhy PCB majú aj iné toxické účinky, zapríčiňujúce poruchy v imunitnom a nervovom systéme, vyvolávajú reprodukčné anomálie, abnormality v správaní. Pri vysokých expozičných dávkach, napríklad v pracovnom prostredí, kde sa PCB vyrábali alebo používali, sa prejavovali v podobe chlórakné, čo je závažná forma kožného ochorenia prejavujúca sa iba u človeka, králika a bielej myši.

PCB sú oficiálne vo viacerých štátoch vrátane Slovenska zaradené do skupiny pravdepodobných karcinogénov. V ľudskom organizme tieto účinky neboli jednoznačne preukázané, ale u zvierat áno.

Nedostatok poznatkov o pôsobení PCB

Testovanie karcinogénnych a iných zdravie poškodzujúcich účinkov chemikálií v počiatkoch ich výroby neexistovalo a stopová analytická chémia organických zlúčením sa týmto výskumom len začínala venovať. V roku 1966 odhalili vedci v geneticky poškodených vajciach morských orlov okrem DDT aj iné neznáme zlúčeniny, ktoré označil ako PCB. Tento výsledok naštartoval rozsiahly toxikologický a epidemiologický výskum. Vyplynulo z neho, že výroba PCB musí byť zastavená. Stalo sa tak v Japonsku v roku 1972 a v USA v roku 1977. Výroba PCB, aj v čase amerického, respektíve japonského zákazu, v tom období na Slovensku nielen pokračovala, ale sa aj intenzívne zvyšovala. Bol to dôsledok viacerých faktorov - rozsiahleho plánovacieho systému, limitovanej komunikácie medzi zdravotnými a environmentálnymi odborníkmi v SR s expertmi z vyspelých krajín, utajovania problémov či nízkej vybavenosti laboratórií monitorovacou technikou.

Výskum Ústavu preventívnej a klinickej medicíny v roku 1976 ukázal, že v životnom prostredí a v potravinách neboli PCB také rozšírené, veľa v súčasnosti už postihnutých miest sa teda dalo zachrániť. Až začiatkom 80. rokov, keď sa skúmala pitná voda v okolí Strážskeho a PCB sa v nej objavili, rozhodlo sa o skončení výroby PCB v Strážskom. Zastavenie ich produkcie podmienili aj štatistiky z rokov 1975 až 1980 - okres Michalovce evidoval zvýšený počet novonarodeneckých porúch, tzv. Potterovej syndróm, ktorý sa prisudzoval práve pôsobeniu PCB, prípadne ťažších chemikálií z Chemka.

Neskončilo sa však používanie PCB. Keďže ich skládkovanie bolo nevhodné, aj dodnes unikajú do životného prostredia. Následne sa dostávajú do potravinového reťazca i do ľudského organizmu a prežívajú v ňom počas celého života.

"V posledných desiatich rokoch sa na Slovensku analyzovali tisíce vzoriek. Je však otázne, či sa toto obrovské množstvo údajov dostatočne využilo na získanie relevantných poznatkov a informácií," hodnotí A. Kočan.

Zväčšenie štítnej žľazy

Hladiny PCB v ľudskom organizme sú na Slovensku a v Česku najvyššie v porovnaní s publikovanými údajmi z iných krajín. "V našom výskume sme sa najskôr sústreďovali na najviac postihnutú oblasť - okres Michalovce," hovorí riešiteľ výskumného tímu Pavel Langer z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV. "Sledovali sme vplyv týchto látok na štítnu žľazu. Vplývajú na ňu síce aj prírodné látky - soľ, kapusta, no na zväčšenie štítnej žľazy pôsobia práve antropogénne podmienky - teda aj výskyt polychlórovaných bifenylov. Porovnávali sme stav štítnej žľazy obyvateľstva okresov Košice, Bardejov a Dolný Kubín s obyvateľmi Strážskeho, a tu mali sledované skupiny ľudí väčšiu štítnu žľazu ako porovnateľné skupiny v ostatných okresoch," vraví P. Langer. Na Slovensku sa vo výrobe použilo 4271 ton PCB, mnohé dôsledky tohto množstva sa ešte len prejavia.

Použitie PCB bolo pomerne rozsiahle

Polychlórované bifenyly sú nebezpečné tým, že dlho ostávajú v životnom prostredí (sú prakticky stále), a tak sa desaťročia dostávajú cez pôdu, vodu a následne potravinový reťazec do ľudského organizmu. Až 55 % PCB dostáva človek do tela zo živočíšnych tukov. Očakávať ich možno odvšadiaľ, kde sa čo len raz vyskytli.

PCB sa požívali všade tam, kde boli potrebné materiály zaručujúce istú stálosť, teda ako náplne do silových kondenzátorov a transformátorov, ako teplonosné kvapaliny do výmenníkov tepla, mazadlá strojov, hydraulické kvapaliny i ako prísady do syntetických farieb. Farby s obsahom PCB sa používali pri náteroch bazénov, tankov, poľnohospodárskych síl, pontónov, člnov. Je pochopiteľné, že dodnes sa tieto látky udržiavajú v životnom prostredí. Podľa vypracovanej štúdie sa odhaduje, že 960 ton PCB sa ešte stále používa v kondenzátoroch, 364 ton sa zlikvidovalo spálením, 1600 ton sa skládkuje a o 2950 tonách PCB nie sú presné informácie, čo znamená, že ešte stále nekontrolovateľne unikajú do životného prostredia.

V súčasnosti sa analyzujú vzorky vonkajšieho ovzdušia, povrchovej vody, sedimentu a pôdy. V okolí závodu Chemko Strážske sú stále zvýšené nálezy PCB. Momentálne sa uskutočňuje odber pitnej vody a rôznych druhov potravín vrátane rýb ulovených v Zemplínskej šírave, Domaši, Laborci a Ondave. V priebehu tohto roka sa plánuje odber približne tristo vzoriek krvi od dobrovoľníkov v sledovaných okresoch Michalovce a Stropkov. Účastníci sa podrobia vyšetreniu štítnej žľazy, keďže existuje predpoklad jej zväčšenia tam, kde sa zaznamenal zvýšený výskyt PCB.

"Polychlórované bifenyly sú v podstate všade, ide o to, aká je vysoká ich toxicita. Človek dostáva ich dávku práve cez potravinový reťazec, dokonca deti aj cez materské mlieko. Tieto dávky si udržiava počas celého života. V materskom mlieku sú hladiny PCB podstatne vyššie ako v bežnom mlieku. Samozrejme, materské mlieko má ďalšie vynikajúce vlastnosti, bolo by však vhodné prekonzultovať s lekárom, ako dlho dojčiť, v prípade, že existuje podozrenie z výskytu PCB v ňom. Bude teda dôležité naďalej expozície PCB sledovať, aby sa človek mohol prípadným ochoreniam primerane brániť. Je to problém celosvetový, ktorého dôsledky budú pretrvávať desaťročia, ak nie storočia. Odhaduje sa, že na svete bolo vyrobených jeden a pol milióna ton polychlórovaných bifenylov," uzatvára A. Kočan.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Ekológia

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.