Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Preplatok na preddavkoch a vrátenie dane

21.02.2001, 08:00 | ĽUDOVÍT KOCIÁN | daňový poradca

 • Tlačiť
 • 0

Sme mesační platitelia dane z príjmov právnických osôb v roku 2000. Keďže naša ekonomická situácia sa odvíja od podmienok v SR, pravdepodobne dosiahneme podstatne nižší hospodársky výsledok za rok 2000, ako sme pôvodne predpokladali, v porovnaní s rokom 1999. Z uvedených dôvodov nám v súčasnosti vzniká preplatok na preddavkoch na dani z príjmov právnických osôb, ktorý chceme použiť na zaplatenie dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie september 2000. Daňový úrad však nechce túto transakciu zrealizovať. Ako máme postupovať?

Na túto otázku možno odpovedať pomocou zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov v úzkej súčinnosti s ďalšími zákonmi a predpismi, ako je napríklad zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v platnom znení.

Podľa ustanovenia § 63 ods. 1 zákona o správe daní a poplatkov daňový preplatok je suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň. Preplatok sa použije na úhradu prípadného nedoplatku na inej dani, pričom o prevedení daňového preplatku na úhradu nedoplatku inej dane sa daňový dlžník vyrozumie. Podľa znenia § 63 ods. 4 zákona o správe daní a poplatkov, ak nemožno preplatok použiť, môže daňový subjekt požiadať o jeho vrátenie, pričom pri daniach z príjmov sa preplatok vráti najskôr po lehote na podanie daňového priznania podľa § 38 zákona o správe daní a poplatkov. Daňový preplatok sa teda vráti po 31. marci zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, ktorého sa preplatok týkal.

Podľa § 50 ods. 1 zákona o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň z príjmov inak na základe písomnej žiadosti daňového subjektu. Správca dane vyhovie takto formulovanej žiadosti z objektívnych dôvodov. Táto klauzula zákona o daniach z príjmov platí od 1. augusta minulého roka.

Z uvedených skutočností vyplýva:

• Vašej firme zatiaľ nevznikol žiaden preplatok na dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2000, lebo preddavky na dani z príjmov právnických osôb nie sú v priebehu roka preplatkom dane a môžu sa započítať na úhradu inej dane až po skončení zdaňovacieho obdobia a po termíne na predloženie daňového priznania. Vo vašom prípade to bude daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb a hraničným termínom bude 31. marec tohto roku.

• Daňový úrad preto postupoval správne v zmysle platných zákonov a predpisov. Nemôže vám započítať preplatok na dani, keďže zatiaľ žiadny nevznikol, na úhradu dane z pridanej hodnoty za september 2000.

• Keďže očakávate podstatne nižší hospodársky výsledok za rok 2000, ako bol v roku 1999, a predpokladáte, že za zdaňovacie obdobie roku 2000 vám vznikne pomerne vysoký preplatok na dani z príjmov právnických osôb, mohli ste požiadať správcu dane o platenie preddavkov za mesiace október, november a december 2000 inak.

• Správca dane mohol, ale nemusel vašej žiadosti vyhovieť s tým, že vám mohol upraviť platenie preddavkov za október, november a december 2000 inak. Správca dane však mal možnosť preddavky za tieto mesiace aj úplne zrušiť, čím by znížil alebo úplne eliminoval vznik preplatku na dani z príjmov právnických osôb.


 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie/legislatíva

Diskusia (0 reakcií)

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.