Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Užívanie stavby bez kolaudácie

28.02.2001, 08:00 | PETER HENNEL | daňový poradca

 • Tlačiť
 • 0

Rodinný dom obývame už sedem rokov. Zatiaľ však nebol skolaudovaný. Ako je to s platením dane z nehnuteľností?

Ako vyplýva z otázky, užívate rodinný dom, ktorý ešte nebol skolaudovaný. Pretože nie sú známe ďalšie podrobnosti týkajúce sa predmetnej stavby, možno predpokladať, že rodinný dom spĺňa všetky náležitosti uvedené v § 8 zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, ako aj požiadavky uvedené vo vyhláške č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov. Na účely zdanenia daňou z nehnuteľností sa teda môže táto nehnuteľnosť považovať za stavbu.

Predmetom dane zo stavieb podľa § 8 zákona o dani z nehnuteľností sú stavby alebo ich časti situované na území Slovenskej republiky, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú.

To, či sa stavba alebo jej časť skutočne užíva, aj keď na ňu nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie, prípadne kolaudačné rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť, môže si obec ako správca dane z nehnuteľností, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza, overiť v súlade s § 14 zákona o správe daní a poplatkov formou miestneho zisťovania. Vychádzajúc z týchto skutočností, neskolaudovaná stavba, ktorú užívate, podlieha zdaneniu daňou zo stavieb.

Okrem tejto dane vám zo zákona vyplýva povinnosť zaplatiť až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia aj daň za stavebný pozemok. Táto povinnosť vyplýva z ustanovení § 3 zákona o dani z nehnuteľností, podľa ktorého je stavebný pozemok predmetom dane. Pritom za stavebné pozemky sa na účely tohto zákona považujú nezastavané pozemky určené na zastavanie rozhodnutím o umiestnení stavby alebo stavebným povolením vo výmere pozemku, na ktorý sa rozhodnutie vzťahuje, a to až do vydania kolaudačného rozhodnutia.

Pretože na užívaný rodinný dom ešte nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie, považuje sa váš pozemok, na ktorý bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, prípadne stavebné povolenie, až do vydania kolaudačného rozhodnutia za stavebný pozemok.

Vzhľadom na to, že predmetom dane z pozemkov nie sú časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami podliehajúcimi dani zo stavieb, podlieha váš pozemok zdaneniu sadzbou dane určenou pre stavebné pozemky vo výmere parciel, ktorých parcelné čísla sú uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby, prípadne v stavebnom povolení, s výnimkou časti zastavanej neskolaudovanou stavbou.

Z uvedeného možno odvodiť tieto závery:

* Ak sa užíva stavba, pri ktorej kolaudačné rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť, podlieha zdaneniu daňou zo stavieb a daňou zo stavebného pozemku. Pri dani zo stavebného pozemku je sadzba dane oveľa vyššia ako v prípade ostatných druhov pozemkov podliehajúcich dani. V roku nasledujúcom po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia totiž zaniká kategória stavebný pozemok a zvyšný pozemok sa zdaní ako iný druh pozemku (napríklad nádvorie, záhrada) podľa geometrického plánu a zápisu v katastri nehnuteľností.

* Treba upozorniť na skutočnosť, že užívanie stavby bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia sa podľa stavebného zákona klasifikuje ako priestupok proti stavebnému poriadku, pričom v kompetencii stavebného úradu je v súlade s § 105 ods. 3 stavebného zákona uložiť za takýto priestupok pokutu až do výšky jedného milióna korún.


 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie/legislatíva

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.