Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Zabudnutý neopomenuteľný dedič

03.02.2005, 00:00

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

Podnikanie Mám 30-ročného nemanželského syna, ktorý žije v zahraničí. Jeho otec ho uznal za svojho a tiež mu riadne platil výživné. Chcela by som vedieť, ako môžem synovi zaistiť, aby v prípade smrti svojho otca dostal dedičský podiel, na ktorý má nárok. Obávam sa, aby sa naňho v dedičskom konaní úmyselne nezabudlo.Obavy o dedičský podiel nemanželského dieťaťa na dedičstve po otcovi sú v praxi často opodstatnené. Platí to napriek tomu, že v rámci dedenia majú deti narodené mimo manželstva pred zákonom rovnaké postavenie ako deti narodené v manželstve. Každé dieťa, bez ohľadu na to, či ide o dieťa narodené v manželstve alebo dieťa nemanželské, či dokonca dieťa, ktoré bolo poručiteľom osvojené, je pri dedení zo zákona uspokojované v rámci prvej dedičskej skupiny. Ak by sa dedilo na základe závetu a v tomto závete by poručiteľ opomenul niektorého zo svojich čo aj mimomanželských potomkov, bol by závet v tejto časti neplatný. Samozrejme, ak nejde o prípad vydedenia. Potomkovi poručiteľa by potom ako neopomenuteľnému dedičovi patrila polovica jeho zákonného podielu, a ak by išlo o maloletého potomka, mal by nárok dokonca na celý zákonný podiel.

V praxi v súvislosti s dedením nemanželskými deťmi nezriedka prichádza k situá-

ciám, ktoré zákon bližšie nerieši. Ide o prípady, keď otec nemanželského dieťaťa zomrie, prebehne po ňom dedičské konanie, pričom toto dieťa sa až neskôr dozvie, že sa naňho pri delení otcovho majetku nepamätalo. Nemanželské dieťa, hlavne plnoleté, nie je evidované v žiadnych otcových osobných dokladoch a ani na matrike či na súde. Notár vykonávajúci dedičské konanie si teda nemá ako zistiť, či poručiteľ mal alebo nemal nejaké nemanželské deti, ktoré by musel zahrnúť do okruhu dedičov.

Najistejší spôsob zaistenia dedičských nárokov nemanželského potomka je jednoznačne zriadenie závetu otcom dieťaťa, v ktorom by ho otec výslovne označoval za dediča určitého dedičského podielu. Ak teda vo vašom prípade otec uznal syna za svojho a aj mu platil výživné, skúste ho osloviť a požiadať ho o zriadenie závetu, ktorým by zabezpečil svojho syna do budúcnosti pre prípad smrti. Ak otec dieťaťa odmietne zriadiť závet v prospech svojho nemanželského syna, situácia sa tým značne skomplikuje. Na to, aby váš syn neprišiel o dedičský podiel z otcovho majetku, vám potom zostáva už len jediný, trochu paradoxný spôsob – stále sledovať, či otec dieťaťa nezomrel.

Ak by však napriek všetkému nastala situácia, že sa o smrti otca nedozviete a váš syn bude v dedičskom konaní opomenutý, máte možnosť využiť ešte inštitút obnovy konania. Návrhom na obnovu dedičského konania môžete na súde napadnúť právoplatné rozhodnutie o dedičstve, ktorým bolo skončené dedičské konanie po otcovi dieťaťa. Tento návrh však môžete úspešne podať len v zákonom stanovenej lehote. Ide o 3-mesačnú lehotu, ktorá plynie odo dňa, keď ste sa o dôvode obnovy dedičského konania dozvedeli, alebo odo dňa, keď ste tento dôvod mohli na súde uplatniť. Táto trojmesačná lehota však plynie len v rámci 3-ročnej lehoty od právoplatného skončenia konania. Márnym uplynutím tejto objektívnej trojročnej lehoty možnosť zvrátiť výsledok dedičského konania zaniká.

Katarína Lešková, advokátska koncipientka

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.