Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Záväzok podriadenosti

25.02.1998, 14:15 | doc . JUDr. JÁN ROHÁČ | CSc.

 • Tlačiť
 • 0

Od 1. februára t.r. sa zmluvné strany môžu dohodnúť, že v prípade úpadku dlžníka alebo jeho zrušenia s likvidáciou sa pohľadávky veriteľa uspokoja až po uspokojení pohľadávok ostatných veriteľov dlžníka (záväzok podriadenosti).

Zmluva, ktorá obsahuje záväzok podriadenosti, musí byť vyhotovená v písomnej forme. Možno ju uzavrieť na určitý čas, najmenej však na tri roky, alebo na neurčitý čas. Nemožno však v nej dohodnúť podmienky, ktoré vedú k jej zániku pred uplynutím takto zákonodarcom vymedzeného a v rámci neho zmluvnými stranami dohodnutého času.

Zdôrazňujeme, že zmluvu, ktorá obsahuje záväzok podriadenosti, nemožno, ak ide o záväzok podriadenosti:

- meniť alebo doplniť

- odstúpiť od nej pred uplynutím lehoty na plnenie

- meniť čas jej platnosti, ak bola uzavretá na určitý čas, ani meniť čas jej platnosti z určitého času na čas neurčitý.

Upozorňujeme, že pohľadávky veriteľa zo zmluvy, ktorá obsahuje záväzok podriadenosti, nemožno započítať so záväzkami dlžníka alebo záväzky dlžníka z takejto zmluvy s pohľadávkami veriteľa.

Treba vedieť, že plnenie spomínaných pohľadávok nemožno nijakým spôsobom zabezpečiť. Rovnako aj to, že k záväzku dlžníka zo zmluvy, ktorá obsahuje záväzok podriadenosti, nemožno pristúpiť ani ho prevziať.

Zmluva, ktorá obsahuje záväzok podriadenosti, zaniká:

- uplynutím času, na ktorý bola uzavretá (ak je však pred jeho uplynutím na majetok dlžníka vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie alebo dlžník vstúpi do likvidácie, zmluva nemôže zaniknúť pred zrušením konkurzu, splnením vyrovnania alebo pred skončením likvidácie)

- uplynutím troch rokov od doručenia výpovede, ak bola uzavretá na neurčitý čas (ak je však pred uplynutím lehoty troch rokov na majetok dlžníka vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie alebo dlžník vstúpi do likvidácie, zmluva nemôže zaniknúť pred zrušením konkurzu, splnením vyrovnania alebo pred skončením likvidácie)

- zrušením dlžníka bez likvidácie, ak je ním banka.

Túto úpravu zákonodarca premietol do zákona č. 11/1998 Z.z., ktorým sa s účinnosťou od 1. februára 1998 mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (Diel XII - záväzok podriadenosti- § 408 a). Pripomeňme, že ide už o jeho desiatu novelizáciu.

Prax ukáže, či táto novela Obchodného zákonníka oslovila rovnako všetkých svojich adresátov, respektíve v akej miere splnila požiadavku lex perfecta - dokonalého zákona.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikateľská poradňa

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.