Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Čo je paušálna suma

15.06.2006, 00:00

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

Podnikanie Ktorý zákon, prípadne paragraf právnej normy definuje výklad pojmov paušál alebo paušálny poplatok?Nijaký zákon nedefinuje výklad pojmu paušál ani paušálny poplatok vo všeobecnom zmysle slova. Napriek tomu zákony a ostatné všeobecne záväzné predpisy slovenského právneho poriadku tento pojem používajú.Pojem paušál sa zväčša používa vo význame fixného poplatku alebo odmeny, ktoré sa nezvyšujú v závislosti od sumy, o ktorú ide. Ak si dáte vyhľadať termín paušál na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SRwww.justice.gov.sk v časti JASPI (Jednotný automatizovaný systém právnych informácií), program vám nájde tento pojem v deviatich právnych predpisoch. Ide pritom zväčša o nariadenia Európskej komisie.Občiansky ani Obchodný zákonník pojem paušál nepoužívajú. Tento pojem nepozná ani zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.Naproti tomu zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov používa pojem paušálna suma v § 5 ods. 6 pri výpočte príjmov, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti. Zákon o dani z príjmov používa pojem paušál ešte v prechodnom ustanovení § 52 ods. 2, pokiaľ ide o „dobehnutie“ nárokov na úľavy na paušálnej dani uplatnených podľa predchádzajúcich právnych predpisov.Pojem paušálna suma pozná aj zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení, ale už nie zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov. Trestný zákon pojem paušál nepozná.Na druhej strane Trestný poriadok používa slovné spojenie paušálna suma päťkrát, a to v súvislosti s trovami trestného konania určenými paušálnou sumou. Pojem paušál naproti tomu nepozná Občiansky súdny poriadok, Zákonník práce ani správny poriadok. Platné znenie zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov však tento pojem používa opäť v súvislosti s paušálnou daňou vo svojom § 110c.Zrejme najčastejšie používa pojem 
paušál tzv. Advokátska tarifa – vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Táto vyhláška používa pojem paušál celkovo šesťkrát v súvislosti s paušálnou odmenou advokáta za poskytovanie právnych služieb.Podľa § 5 tejto vyhlášky si advokát a klient môžu dohodnúť paušálnu odmenu za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, alebo za úplné vybavenie veci či súboru vecí.Odpoveď na vašu otázku je, že nijaký právny predpis nevysvetľuje pojem 
paušál vo všeobecne platnom meradle. Každá právna norma, ktorá tento pojem používa, mu priraďuje z právneho hľadiska odlišný význam.Patrik Benčík, advokát

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie

Tagy PR články, PR články, PR články, PR články, PR články, PR články, PR články

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.