Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Invalidný dôchodca rozbieha živnosť

22.06.2006, 00:00

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

Podnikanie

 Som invalidný dôchodca. Firma, v ktorej som kedysi pracoval, už zanikla. Rád by som ešte niečo robil. Vo svojom postavení nemám veľkú šancu nájsť si zamestnanie. Chcel by som si sám založiť živnosť. Neviem však, či je to možné, keďže som invalidný dôchodca. V prípade, že sa stanem živnostníkom, budem môcť poberať aj invalidný dôchodok? Aké poistenie budem musieť odvádzať Sociálnej poisťovni? Kedy a v akých lehotách budem musieť platiť?


Skutočnosť, že ste invalidný dôchodca, vôbec nebráni založeniu živnosti. Založením živnosti, získaním oprávnenia prevádzkovať živnosť sa v zmysle zákona o sociálnom poistení stávate samostatne zárobkovo činnou osobou. V súvislosti s tým vám vznikajú odvodové povinnosti. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako dvanásťnásobok vymeriavacieho základu, je povinne nemocensky poistená. Vymeriavací základ je mesačne najmenej vo výške minimálnej mzdy podľa zákona o minimálnej mzde zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu.


Odvody. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne nemocensky poistená, je aj povinne dôchodkovo poistená. Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba platí poistné: na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu, na starobné poistenie 18 %, na invalidné poistenie 6 %, do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu. Samostatne zárobkovo činné osoby nie sú povinné platiť na poistenie v nezamestnanosti. V prípade, ak máte pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 %, nie ste povinný platiť invalidné poistenie. Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako dvanásťnásobok vymeriavacieho základu. Tento príjem sa preukazuje výpisom z daňového priznania, ktorý je samostatne zárobkovo činná osoba povinná predložiť do 30. júna kalendárneho roka v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Výpis z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby slúži Sociálnej poisťovni na účely posúdenia vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby a na účely určenia vymeriavacieho základu na platenie poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby a na platenie poistného do rezervného fondu solidarity. Poistné je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné.


Zmeny. Od 1. júla a 1. augusta 2006 budú účinné viaceré prijaté zmeny v platení poistného samostatne zárobkovo činných osôb. Zmeny sa týkajú najmä výšky maximálnych a minimálnych vymeriavacích základov. Od 1. júla 2006 bude vymeriavací základ povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby na platenie poistného na dôchodkové poistenie mesačne najviac trojnásobok priemernej mesačnej mzdy zistenej v roku 2005. Najvyšší vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby na platenie poistného na nemocenské poistenie od 1. júla 2006 bude jedenapolnásobok priemernej mzdy zistenej v roku 2005. Najnižší vymeriavací základ je suma platnej minimálnej mzdy.


Zmena, ktorá sa možno vás ako invalidného dôchodcu v prípade, ak budete podnikať, priamo dotkne, je účinná od 1. augusta 2006. Počnúc týmto dňom sa povinné nemocenské poistenie nebude vzťahovať na samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosti o viac ako 70 %, a táto samostatne zárobkovo činná osoba nebude povinná platiť poistné na nemocenské poistenie.


Povinnosti. Ako samostatne zárobkovo činná osoba budete môcť teda poberať invalidný dôchodok. Ak začnete podnikať v roku 2006, povinnosť platiť poistné od 1. júla tohto roku vám na základe už uvedených skutočností teda ešte nevznikne. Pokiaľ chcete byť poistený, môžete sa poistiť dobrovoľne. Na platenie poistného sa prihlásite prostredníctvom tzv. registračného listu fyzickej osoby. Nájdete ho na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. Formulár je možné vyplniť aj priamo v počítači, následne vytlačiť a zaslať na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Faxom zaslanú prihlášku je potrebné doplniť do troch dní originálom formulára. Ďalšie užitočné informácie získate aj v pobočke Sociálnej poisťovne.


Michaela Nosa, právnička
 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.