Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Problém nezamestnanosti si žiada systémové riešenie

28.06.2000, 08:39 | Ing. JÁN UHNÁK

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

Servis

Namiesto definovania príčin vysokej nezamestnanosti na Slovensku a hľadania spôsobov jej zníženia rieši vláda vzájomné medzistranícke rozpory, ktoré stav v oblasti pracovných príležitostí len zhoršujú.

O tom, že v súčasnosti definovaný a používaný pojem verejnoprospešných prác (VPP) je nejasný a nejednoznačný, svedčia rôzne názory slovenských politikov. VPP má byť ako forma trestu za niektoré priestupky voči zákonom. Teda i nezamestnaný, ktorý bude takto pracovať, bude potrestaný. Za čo? Účasťou na VPP sa má podmieniť vyplácanie zákonných dávok nezamestnaným. Vláda nedokáže odstrániť prácu na čierno, a tak politici navrhujú opatrenia všeobecného charakteru, ktoré sa vzťahujú na všetkých nezamestnaných. Nezamestnaný má byť znovu trestaný za niečo, čo nevykonal.

Z doterajších skúseností vyplýva, že VPP sú pri riešení problému nezamestnanosti neperspektívne. Slúžia iba na politické účely s cieľom štatisticky znížiť nezamestnanosť. Ak sú v určitých oblastiach spoločensky potrebné práce, ktoré sa navrhujú riešiť formou VPP, treba ich zabezpečiť formou riadnych pracovných zmlúv. Iba takéto riešenie ukáže, kde sú VPP naozaj potrebné. Zároveň nezamestnaný získa efektívne a perspektívne zamestnanie a definitívne sa vyradí z evidencie na úrade práce.

Úrady práce by mali pracovať po novom

Namiesto prijatia zákonov a ďalších opatrení, ktoré by obmedzili prácu na čierno na minimum, sa politici snažia riešiť problém politikárčením. Nezamestnaný je podľa nich nepriateľ spoločnosti.

Pritom riešenie problému je pomerne jednoduché. Treba presne definovať podmienky na podnikanie, ktoré by mali dlhodobú platnosť. Dovolí si v súčasnosti podnikateľ zamestnať pracovníkov, ak si nie je istý, či bude podnikať ešte aj o mesiac? Zákony a činnosť štátnych orgánov či štátnych monopolov mu túto istotu nedávajú. Dôvodmi sú medzery v zákonoch upravujúcich podnikanie, nesystémové kroky v oblasti daní a poplatkov, nepredvídateľná zmena cien palív a energií, a teda ustavičná zmena cien potravín, surovín či dopravy.

Dnešné úrady práce s určenými právami a kompetenciami plnia iba úlohu evidencie. Nijako sa nepodieľajú na poklese nezamestnanosti, dokonca ani na znižovaní práce na čierno. Pri rekonštrukcii a modernizácii štátnej správy sa treba zaoberať aj úradmi práce. Zvoliť by sa mala takáto štruktúra:

- Obecné a mestské úrady. Viedli by základnú evidenciu o nezamestnaných v rámci obce alebo mesta. Neanonymnosťou ľudí v obci či obvode by sa zjednodušila kontrola práce na čierno či dlhodobá neprítomnosť v obci (pri práci v zahraničí).

- Okresné úrady. Tu by sa sústreďovali informácie o nezamestnanosti v rámci okresu. Na základe kontaktov s podnikateľmi by sa predpovedal vývoj nezamestnanosti a voľných pracovných miest v okrese. Informácie by smerovali na obecné a mestské úrady, na príslušné oddelenie v krajskom úrade.

- Krajský úrad. Sústreďoval by základné údaje o nezamestnanosti v rámci kraja, predpovedal by jej vývoj. Vypočítaval by dávky v nezamestnanosti pre nezamestnaných v rámci kraja. Navrhoval by finančné náklady na dávky, informoval by príslušné oddelenie rezortného ministerstva.

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Sústreďovalo by štatistické údaje o nezamestnanosti za celý štát. Prognózovalo by vývoj nezamestnanosti, finančné potreby na výplatu dávok v nezamestnanosti a zapracúvalo by ich do príslušného rozpočtu. V spolupráci s ostatnými ministerstvami a partnermi v tripartite by vytváralo podmienky na zníženie nezamestnanosti.

Vláda má páky na riešenie problému

Vládni ekonomickí ministri a ich tímy sa určite dobre orientujú v teórii riadenia štátu vo vyspelej trhovej ekonomike, ale vedomosti nedokážu aplikovať v iných podmienkach, ako sú uvedené vo východiskových teoretických prácach. Pritom podmienky podnikania na Slovensku sú špecifické. V krajine sú minimálne skúsenosti s podnikaním (dôsledok 40-ročného socialistického hospodárenia), nedostatočné právne vedomie (občanov, podnikateľov i štátnych úradníkov), značné je previazaná ekonomika s politikou.

Na nezamestnanosť má vplyv najmä nízka exportná schopnosť slovenskej ekonomiky, malý záujem zahraničných investorov a poskytovateľov služieb na Slovensku (v rámci turizmu).

Vláda a parlament musia vynaložiť maximálne úsilie na stanovenie priorít rozvoja slovenskej ekonomiky na 20 až 30 rokov. Všetky sily musí nasmerovať na vytvorenie prijateľných právnych, ekonomických a morálnych podmienok, ktoré vyčistia podnikateľský priestor od podnikavcov a vytvoria čisté, otvorené konkurenčné prostredie. Vláda musí využiť všetky sily na zatraktívnenie slovenského ekonomického priestoru pre zahraničných investorov.

Hoci vláda SR vyhlasuje, že jej prvoradým cieľom je vstup do Európskej únie, členské krajiny reagujú zdržanlivo. To by malo byť pre vládu upozornením, že nielen slovné vyhlásenia, ale predovšetkým praktické uplatňovanie proeurópskej politiky vnútri štátu prinesie úspech. Pozornosť by mala upriamiť predovšetkým na zvyšovanie právnej istoty pre jednotlivcov a podnikateľov, teda na transparentné, zákonmi upravené podmienky podnikania, vynútiteľnosť práva, jednoznačne právne definované vzťahy medzi veriteľmi a dlžníkmi. V maximálnej miere sa, samozrejme, musí znížiť previazanosť ekonomiky s politickými stranami.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Servis

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.