Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Nevhodná kalkulačná metóda môže ohroziť existenciu firmy

24.01.2001, 08:00 | MILAN VEŠČIČÍK

 • Tlačiť
 • 0

Vysoká cena produktov ohrozuje objem predaja, nízka cena ohrozuje zisk. Nájsť rozumné riešenie a priebežne ho vyhodnocovať, to si vyžaduje primeraný kontrolingový nástroj.

Skúsenosť prvá - veľký úspešný podnik

Tak ako máloktorý podnik na Slovensku sa môže pochváliť ziskom vo výške stoviek miliónov Sk. Vyťažené kapacity na dlhú dobu dopredu a konjunktúra na zahraničných trhoch umožňovali čiastočne si vyberať, ktorých zákazníkov v akom sortimente obslúžia.

Donedávna podniky používali "socialistický" kalkulačný systém založený na jednotlivých položkách réžie. Vyhovoval najmä pre svoju nenáročnosť a aktualizoval sa raz za pol roka.

Rigidita tohto systému nevyhovovala ekonómom najprogresívnejšej prevádzky, ktorí si uvedomovali najmä dva nedostatky: absentoval vplyv veľkosti výrobnej dávky na nákladové ceny výrobkov a chýbala možnosť optimalizovať prevádzkový zisk kombináciou výrobkového portfólia a veľkosti výrobných dávok.

Chýbal jednoduchý, ale dostatočne presný nástroj na sledovanie skutočných nákladových cien a na modelovanie ekonomických dosahov rôznych výrobných postupov.

Na riešenie problému si prizvali špecialistov z poradenskej firmy. Na trojdennom workshope vytvorili spolu s vybranými odbornými pracovníkmi dynamický ekonomický model procesov prevádzky postavený na princípoch ABC (Activity Based Costing - metóda rozpočtovania a kalkulovania nákladov na báze činností). V modeli boli použité zjednodušené, ale realistické dáta.

Ukázalo sa, že v prípade niektorých produktov boli doterajšie kalkulácie nepresné. Modelovanie preukázalo, že vhodnou kombináciou výrobných dávok vybraných výrobkov možno zvýšiť zisk prevádzky o viac ako 10 percent. Náklady na zmenu metódy kalkulácií predstavovali len zlomok z prírastku ročného zisku.

Skúsenosť druhá - potravinárska firma so zahraničnou účasťou

Po prevzatí slovenskej potravinárskej spoločnosti známou zahraničnou firmou nastala vnútorná konsolidácia a postupne dochádzalo k nárastu výroby a predaja. Materská firma zo zahraničia zabezpečila potrebné financie, úlohou domáceho vedenia bolo garantovať plánovanú expanziu a ekonomickú efektívnosť, teda primeraný zisk. Na domácom trhu firma súperí so silným konkurentom, za ktorým tiež stojí zahraničný vlastník.

Kalkulácie vo výrobe boli podrobne prepracované, využívala sa najmä metóda krycích príspevkov (príspevkov na krytie režijných nákladov). Tento systém postupne prestával vyhovovať z viacerých dôvodov.

Veľkosť krycích príspevkov nebola dostatočným kritériom na posúdenie ekonomickej efektívnosti výrobkov. Nástup obchodných reťazcov priniesol vysoké odbery od jedného zákazníka, ale aj tlaky na zníženie cien a zvýšenie individuálnych nákladov na odberateľa (zalistovacie poplatky, cenové akcie a podobne). Chýbal nástroj na posúdenie výhodnosti obchodných vzťahov, aktívna marketingová činnosť, stovky produktov a klientov zvyšovali nároky na modelovací nástroj.

Vedenie firmy sa preto rozhodlo vytvoriť nový kalkulačný a kontrolingový systém. Po štyroch mesiacoch v spolupráci s poradenskou firmou systém uviedli do prevádzky.

Jeho hlavným prínosom, okrem vyhodnotenia ziskovosti každého výrobku, je mesačné vyhodnotenie zisku na každého odberateľa. Systém zohľadňuje okrem nákladov na dodané výrobky aj všetky individuálne náklady, ako sú zľavy, náklady na dopravu hotových výrobkov, náklady na financovanie predaja či obchodných zástupcov.

Po testovaní systému v praxi sa ráta s odmeňovaním obchodných zástupcov nie podľa tržieb, ale podľa zisku, ktorý do firmy prinášajú zo zvereného teritória.

Skúsenosť tretia - strojársky podnik v ťažkostiach

Stredne veľká strojárska firma nemala v privatizácii šťastie. Dostala sa do konkurzu a jej funkčnú časť kúpila silná kapitálová skupina. Dosadila nových ľudí do vedenia a dočasne prevzala predajné aktivity, najmä na zahraničných trhoch. Finančná injekcia čiastočne obnovila cash-flow. Na plný rozbeh výroby boli potrebné investície najmä do technológie.

Tu bola aktivita nových vlastníkov pribrzdená. Zahraniční odberatelia podmieňovali odbery znížením cien, využívali rezervy podniku v kvalite a spoľahlivosti. Zlepšenie týchto parametrov však znamenalo ďalšie dotovanie. Vznikla obava, že vložené prostriedky nebudú efektívne zhodnotené.

Metódy bodu zvratu a návratnosti investícií sa ukázali ako nedostatočné. Podnik má stovky výrobkov, ktoré môže vyrábať v rôznych objemoch. Pri niektorých skupinách výrobkov je potrebné od určitého objemu rozšíriť kapacitu technologického uzla alebo zabezpečiť kooperáciu.

V tomto štádiu bol v spolupráci s poradenskou firmou za dva týždne vytvorený dynamický ekonomický model jednotlivých pracovísk. Pomocou metódy ABC skalkuloval náklady všetkých pracovísk, ich jednotkové náklady, nákladové ceny skupín výrobkov spolu s ich individuálnymi ziskami alebo stratami.

Ukázalo sa, že tri skupiny výrobkov sú neperspektívne pri ľubovoľnom reálne vyrobiteľnom objeme. Ostatné skupiny výrobkov boli od určitého objemu zaujímavé pri cene, ktorú akceptovali zákazníci. Aby sa firma stala rentabilnou, bude potrebné vo vytypovaných skupinách výrobkov niekoľkonásobne zvýšiť výrobu pri zabezpečenom odbyte.

Dynamický model využil metódu EVA (Economic Value Added - ekonomická pridaná hodnota). Cena kapitálu bola zohľadnená v investičnom majetku, v zásobách a v pohľadávkach. Ukázalo sa, že nie všetky plánované investície budú prínosom. Na dvoch pracoviskách by nová technológia natoľko predražila prechádzajúce výrobky, že by stratili ekonomickú efektívnosť. Vhodnejšia sa ukázala v jednom prípade kooperácia, v druhom úprava technologického postupu s využitím nákupu polotovarov.

V súčasnosti sa realizujú naprojektované zámery. Život prináša zmeny, ale vytvorený systém ekonomickej efektívnosti stráži skutočné výsledky. Nové vedenie podniku ľahko zistí, ktorá odchýlka je v norme a ktorou sa treba zaoberať. Vlastníci firmy postupne odchádzajú z operatívneho riadenia, iba v mesačných intervaloch sledujú výsledky kontrolného systému, či dianie v podniku zodpovedá ich predstavám.

Porovnanie vhodnosti kalkulačných metód

Vo všetkých uvedených prípadoch sa osvedčil kontrolingovo-kalkulačný systém s využitím metódy ABC. Systém využívajúci niekoľko podnikových réžií je nedostačujúci pre aktívny predaj a riadenie portfólia produktov.

Metóda krycích príspevkov má okrem iného rezervu v tom, že ak nahradíme ľudskú prácu modernou technológiou, krycí príspevok (rozdiel ceny a variabilných nákladov) sa prirodzene zvýši. Vysoké náklady na odpisy a viazanie peňazí v technológii môžu spôsobiť, že výrobok sa stane stratovým.

Investícia do modernej technológie môže nahradiť časť ľudskej práce, zároveň sa však zvýšia náklady na technologickú energiu a odpisy. Krycí príspevok sa po investícii zvýši, avšak zisk prevádzky sa môže zmeniť na stratu.

Autor je konateľom firmy Gradient 5, s.r.o., Bratislava.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Ako manažovať ľudské zdroje

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.