Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

V decembri prestal vychádzať denník Smer Dnes, v januári sú na trhu dva

28.01.1998, 01:00 | Eva Babitzová

 • Tlačiť
 • 0

Posledné číslo denníka Smer Dnes, ktorého história sa počíta na desiatky rokov, vydala spoločnosť Fin Slovensko, s.r.o., Banská Bystrica 10. decembra minulého roku. Žilinské tlačiarne, a.s., Žilina zastavili tlač tohto denníka vzhľadom na nevyrovnané dlhy zo strany vydavateľa.

Po mesačnej prestávke začal 7. januára vo vydavateľstve H-Press, a.s., Bratislava vychádzať plnofarebný denník s titulom Smer - Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja.

Vydavateľstvo VMV, a.s., Bratislava vzápätí začalo vydávať týždenník Smer Dnes (prvé číslo tohto magazínu bolo vložené do denníka Sme 9. januára) a denník Smer Dnes ako štvorstranovú prílohu v denníku Sme štyrikrát v týždni (prvé číslo vyšlo 20. januára).

Obaja vydavatelia tvrdia, že ich Smer je pokračovaním denníka Smer Dnes a že vlastnia vydavateľské práva na tento titul.

Zo Strojsmaltu do Smeru

Celá história sa začala majetkovým vstupom spoločnosti Petra Novotného Vinex, s.r.o, Banská Bystrica do vydavateľstva Fin Slovensko. P. Novotný je predsedom predstavenstva Strojsmaltu, a.s., Pohorelá, ktorý Fond národného majetku SR privatizoval pred tromi rokmi. Je autorom podnikateľskej výzvy v denníku Slovenská Republika, v ktorej vyzval bývalého spolumajiteľa firmy Drukos, s.r.o., Banská Bystrica Františka Mojžiša, aby zverejnil mená údajných vydieračov ako dôkaz, že prevod majetku firmy Drukos na Spoločnosť na podporu chudobných a chorých nie je odvedením finančného kontingentu na predvolebnú kampaň jemu blízkych politických strán. Podobne sa vyjadroval k tejto kauze aj vo vysielaní Slovenskej televízie.

"Po rokovaniach so zástupcom spoločnosti Jurajom Hruškom odkúpila moja spoloč- nosť 51-percentný obchodný podiel vydavateľstva Fin Slovensko, čím sme získali majoritu," povedal pre TREND P. Novotný.

Problémom ostalo vlastníctvo ochrannej známky, pretože jej majiteľom nebolo vydavateľstvo, ale spoločnosť jedného zo spolumajiteľov vydavateľstva Juraja Hrušku - Region Media, s.r.o., Banská Bystrica. Prenájom značky bol zakotvený v zmluve, ktorú však vydavateľstvo neplnilo. "Navrhol som splátkový kalendár, J. Hruška to odmietol," hovorí P. Novotný.

To, že od jesene, keď P. Novotný odkúpil podiel, až do konca decembra nevstupoval do riadenia spoločnosti, dnes hodnotí ako vlastnú obrovskú chybu. V druhej polovici roku 1997 sa podľa neho prehĺbila kríza vo vydavateľstve. "Jednoducho myslím si, že ma Juraj Kučera, ktorý disponoval splnomocnením od ďalšej konateľky Lýdie Janíkovej, zavádzal. Po tom, čo som bol zapísaný do obchodného registra ako konateľ, som jednoznačne predložil pánovi Kučerovi list, ktorý on odmietol prevziať, s tým, že mu ruším plnú moc a všetky práva a povinnosti konateľa prechádzajú na mňa. Žiadal som, aby mi predkladal včas všetky materiály a podklady. Oznámil som mu, že sa chcem plne zúčastňovať na riadení celej spoločnosti, samozrejme, vydavateľstva a redakcie. On to jednoducho negoval a ja sa v tejto situácii nemôžem ani dostať k agende spoločnosti," tvrdí P. Novotný.

J. Kučera, ktorý podľa dokladov dodnes disponuje splnomocnením konateľky Fin Slovensko L. Janíkovej, tvrdí, že P. Novotný sa nikdy v redakcii neukázal, nevyžiadal si nijaké dokumenty týkajúce sa účtovníctva a agendy spoločnosti.

Prvý nový Smer

Vydavateľstvo sa dostalo do krízy a Žilinské tlačiarne prestali denník tlačiť. "Potreboval som ako štatutárny zástupca a majiteľ vydavateľstva zabezpečiť vydávanie denníka naďalej, tak sme začali rokovať s tlačiarňami Danubiaprint, a.s., Bratislava. Ony nám odporučili, aby sme vstúpili do rokovania s vydavateľstvom H-Press, ktoré má dobré zázemie," spomína P. Novotný. S H-Pressom sa dohodol na prevode vydavateľských práv Smeru Dnes, všetkých ostatných magazínov, denníkov a týždenníkov z Fin Slovensko.

Predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti H-Press Peter Bulák tvrdí: "Podľa môjho názoru nemá nikto okrem nás právo vydávať denník Smer Dnes. O tom som presvedčený, pretože som od vydavateľa dostal vydavateľské oprávnenie." H-Press rozšíril svoju štruktúru krajských denníkov o Smer - Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja.

"Redakciu sme postavili na zelenej lúke. To znamená s novými ľuďmi, s novou technikou, v nových priestoroch. Zamestnávame tam teraz zhruba desať ľudí. Musím povedať, že vydávať takýto druh denníkov je mimoriadne ťažká práca," hovorí P. Bulák.

Vydavateľstvo H-Press, ktoré vlastní Danubiaprint a Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, prišlo vlani na mediálny trh s ambicióznym projektom ôsmich krajských denníkov. Dnes takto pokrývajú Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský a Banskobystrický kraj.

Druhý nový Smer

Ďalší Smer - Smer Dnes - vydáva spoločnosť VMV, vydavateľ denníka Sme, týždenníka Domino Fórum a magazínu Sme plus Dobré čítanie. Podľa informácií predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Alexeja Fulmeka uzavrela spoločnosť VMV dve zmluvy. Jednu zmluvu s agentúrou Region Media, ktorá je majiteľom registračnej ochrannej známky Smer dnes zapísanej na Úrade priemyselného vlastníctva. Region Media túto známku prenajala licenčnou zmluvou na jeden rok vydavateľstvu VMV. Druhá zmluva bola uzatvorená so spoločnosťou Fin Slovensko v zastúpení konateľky L. Janíkovej, ktorá dala splnomocnenie konať za spoločnosť J. Kučerovi. Táto zmluva hovorí o prevode vydavateľského oprávnenia na VMV.

"Na základe týchto zmlúv dostalo VMV registráciu na Ministerstve kultúry SR pod registračným číslom 5/8, čo je registračné číslo Smeru Dnes," hovorí A. Fulmek. Smer Dnes ako prílohu už týždeň vkladajú do časti nákladu denníka Sme, ktorá sa distribuuje v regióne stredného Slovenska. "Absorbovali sme pôvodnú redakciu denníka Smer Dnes, keďže sa však skracuje rozsah na štyri strany, zredukoval sa počet ľudí asi o 50 percent," pokračuje. Bystrická redakcia Smeru Dnes pracuje v pôvodných priestoroch, s pôvodným inzertným oddelením a s pôvodným šéfredaktorom.

Titul nie je podtitul

Každý vydávaný titul musí byť podľa zákona zaregistrovaný na Ministerstve kultúry SR. Pôvodná registrácia Smeru Dnes bola na základe predložených zmlúv preregistrovaná na vydavateľstvo VMV. Okrem toho je zaregistrovaný titul Hlas s podtitulom Banskobystrického kraja - Smer (vydavateľ v logu používa Smer ako hlavný názov, nie ako časť podtitulu).

Podľa informácií tlačového odboru ministerstva kultúry legislatíva v tejto oblasti zatiaľ pri registrácii titulu neobmedzuje zhodu názvov. Vydavateľ titulu teda nemá možnosť brániť sa registrácii rovnakého titulu iným vydavateľstvom. Na súd sa vo veci nekalej súťaže môže obrátiť až vtedy, keď iný subjekt vydá periodikum so zhodným názvom.

Niekto klame

Ochranná známka Smer Dnes je registrovaná na Úrade priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR a jej majiteľom je spoločnosť Region Media.

Vydavateľstvo Fin Slovensko malo na zapožičanie značky uzatvorenú zmluvu. Tá však stanovovala, že ak titul nevyjde viac ako tri pracovné dni po sebe, zmluva stráca platnosť. Po tom, čo Žilinské tlačiarne zastavili tlač denníka Smer Dnes, Region Media podľa Vladimíra Pavelu, ktorý je poverený vystupovať v mene spoločnosti, zmluvu s vydavateľstvom vypovedala. Vzápätí uzatvorila zmluvu o prenajatí registrovanej ochrannej známky Smer Dnes s vydavateľstvom VMV.

P. Novotný v rozhovore pre TREND opakovane tvrdil, že značku Smer v inej podobe loga má registrovanú na ÚPV SR. Odmietol to však doložiť potvrdením o registrácii: "Registráciu nechcem zverejňovať, musíte ma pochopiť - bude z toho ešte veľký súdny proces."

Riaditeľka odboru ochranných známok ÚPV SR Andrea Betková poskytla TRENDU dokumentáciu, z ktorej vyplýva, že jediná registrovaná ochranná známka Smer v tejto oblasti činnosti je Smer Dnes a jej majiteľom je Region Media.

Klame P. Novotný alebo ÚPV SR?

Na ÚPV SR sú podané dve prihlášky ochranných známok na značku Smer - od spoločností Region Media a H-Press, obe podané v ten istý deň. Proces registrovania značky však podlieha procedúre dlhšej ako tri mesiace. ÚPV SR je momentálne v situácii, že rieši tri roky staré podania a podľa odhadu A. Betkovej sa obe žiadosti nebudú vybavovať skôr ako o dva roky.

PNS sa rozhodla

Dva rovnaké tituly bojujú o čitateľa nielen na pultoch novinových stánkov. Strategickou záležitosťou je databáza predplatiteľov, ktorou disponuje Prvá novinová spoločnosť (PNS), a.s., Bratislava. Tá na základe dohody s H-Pressom ponúkla predplatiteľom namiesto Smeru Dnes vydavateľstva Fin Slovensko Smer - Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja vydavateľstva H-Press. Do uzávierky tohto materiálu sa TRENDU nepodarilo získať stanovisko PNS.

Stanovisko vydavateľstva VMV je podľa A. Fulmeka jednoznačné: "Zatiaľ sme s PNS v rokovaní a v prípade, že nezačne doručovať titul Smer Dnes ako prílohu denníka Sme a magazín pôvodným predplatiteľom, budeme PNS žalovať za neoprávnené vydanie predplatiteľského kmeňa inému vydavateľovi." Úlohu hrá čas, pretože podľa vyjadrenia P. Buláka "predbežné informácie sú také, že predplatitelia akceptovali ponuku nového titulu".

Celý prípad bude pravdepodobne pokračovať v niekoľkých dejstvách na súdoch. P. Novotný predpokladá veľký súdny proces so svojimi spoločníkmi. VMV upozorňuje PNS na možnosť žaloby. V. Pavela sa za spoločnosť Region Media vyjadril: "Požiadame H-Press, aby nepoužíval Smer v názve novín. Či sa celá záležitosť dostane na súd, závisí od nich."

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Reklama a médiá

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.