Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Do Občianskej kampane `98 prihlásilo projekty vyše štyridsať mimovládnych organizácií

13.05.1998, 22:21 | Eva Reiselová | © 1998 News and Media Holding

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

Verejný sektor

"Zozbierali sme 2474 listov z 274 rôznych miest a obcí pod list adresovaný NR SR, v ktorom občania žiadajú spravodlivý volebný zákon," začína hodnotenie prvej väčšej akcie v rámci Občianskej kampane `98 jej hovorkyňa Šarlota Pufflerová. Po viacnásobnej neúspešnej snahe odovzdať ich predsedovi NR SR a predsedom výborov osobne skončili listy v podateľni parlamentu. "Naďalej budeme oslovovať predsedu NR SR Ivana Gašparoviča, pretože on môže zaradiť do programu plenárnej schôdze rokovanie o našej žiadosti, ako aj postúpiť ju do výborov," vysvetľuje.

Zmyslom Občianskej kampane `98 je prostredníctvom aktivít tretieho sektora dosiahnuť, aby k volebným urnám prišlo čo najviac obyvateľov a aby si uvedomili, aké dôležité je mať kvalitný volebný zákon, zaručujúci slobodné a spravodlivé voľby. Mimovládne organizácie už podali viac ako štyridsať návrhov na konkrétne projekty, ktoré by mali ideu kampane naplniť konkrétnym obsahom. Najviac návrhov prišlo z Prešovského kraja.

Vplyv Fóra donorov

Výrazný vplyv na podporu aktivít mimovládnych neziskových organizácií (MVO) bude mať Fórum donorov, združujúce najväčšie grantové mimovládne organizácie na Slovensku, napríklad Nadáciu pre podporu občianskych aktivít, Nadáciu otvorenej spoločnosti či Nadáciu pre deti Slovenska.

Fórum donorov nerozhoduje o pridelení jednotlivých grantov ani o výške finančnej podpory. To je v kompetencii správnych rád mimovládnych organizácií. Fórum iba pomáha pri koordinácii. Filip Vagač z Nadácie pre deti Slovenska zdôrazňuje: "Vytvorili sme jedinečnú platformu v stredoeurópskom prostredí. Obyčajne to totiž býva tak, že občianske združenie podá žiadosť na podporu svojho projektu aj na päť grantových nadácií a čaká, kto sa ozve. Snažili sme sa vytvoriť mechanizmus, ktorý ich zbaví neistoty. Občianske združenie môže poslať svoju žiadosť na Fórum donorov a na ňom sa dohodneme, ktorá nadácia ju preberie do svojho pokračovacieho konania. O udelení rozhodne správna rada donorskej nadácie, ale občianske združenie už presne vie, od koho môže očakávať financie."

Tri skupiny projektov

Projekty, ktoré prišli na Fórum donorov v rámci Občianskej kampane `98, delí na tri skupiny. V prvej sa MVO venujú prvovoličom. Medzi nimi sú mnohí, ktorí voľby ignorujú. Na túto cieľovú skupinu sa orientuje napríklad Nadácia pre občiansku spoločnosť so sériou koncertov Rock volieb.

Do druhej skupiny zaraďuje projekty zamerané na informovanie voliča ako takého. Aby poznal ľudí, ktorí budú kandidovať, aby vedel, aký dôležitý je správny výber, a aby poznal svoje práva a povinnosti. Tu rezonujú projekty košického občianskeho združenia Ľudia a voda či Nadácie Občan a demokracia - Minority Rights Group Slovakia.

Okrem vzdelávania pedagógov v oblasti ústavnosti spolupracujú s poslucháčmi právnických fakúlt. Tí navštevujú stredné školy a komunikujú so študentmi. "Diskusie s rovesníkmi sú príťažlivé aj pre študentov. Pýtajú sa, sú zvedaví i ochotní počúvať. Nie vždy sa stretnú s pochopením u riaditeľov škôl, ale skúsenosti zo stredného Slovenska hovoria o tom, že aj keď ich spočiatku riaditeľ do školy pustiť nechcel, po vysvetlení, že nejde o predvolebné kortešačky, ale o snahu diskutovať o vplyve občana na správu vecí verejných, svoje odmietavé stanovisko zmenil," hovorí Š. Pufflerová.

Tretiu skupinu, hovorí F. Vagač, tvoria projekty zamerané na monitoring, na to, ako by mohli občania dohliadať na čestný priebeh volieb. "Čo by som chcel podčiarknuť a čo nás potešilo, je skutočnosť, že ani jeden z projektov nezabŕdol do straníckej politiky alebo že by sa niekto pokúsil schovať za projekt stranícku prácu či stranícke zoskupenie. Všetky sú naozaj zamerané na občana a na vedomosti, ktoré by mal mať prv, než vstúpi do volebnej miestnosti."

Na slová F. Vagača nadväzuje i Š. Pufflerová: "Od začiatku zdôrazňujeme, že sme nestranícki, ale súčasne musím povedať, že politickí sme. Politika sa totiž dotýka každého občana, či chce alebo nie." Dôkazom tejto snahy je i odmietnutie aktívne vstúpiť do organizovania petičnej akcie za priamu voľbu prezidenta organizovanej Slovenskou demokratickou koalíciou. Politický postoj vyjadrili predstavitelia Grémia tretieho sektora v podpore myšlienky tejto petície, prejavom nestraníckeho prístupu je odmietavé stanovisko k priamej angažovanosti sa v nej.

V záujme verejnej politiky

Andrej Bartosiewicz zo Združenia na podporu lokálnej demokracie hovorí, že deformáciou pojmu politika v prednovembrovom, ale i ponovembrovom období vznikla situácia, že ľudia majú ťažkosti s týmto termínom, navyše keď má veľmi širokú škálu interpretácie: "Vychádzať treba z jeho gréckeho základu, ktorý v preklade znamená spoločnosť, otčina. A spoločnosť tvoria ľudia. Od nich závisí, aká bude. Občianska kampaň `98 nechce byť predĺženými rukami politických strán. Rozdiel medzi našim a straníckym prístupom je v tom, že politické strany hovoria o politike ako o svojom vymedzenom segmente verejného života. My sa snažíme vystupovať vo sfére verejnej politiky, zastupovať, vyslovovať a dosahovať ciele, ktoré majú občania," vysvetľuje A. Bartosiewicz.

Slovenská republika je členom OBSE, a preto sa na parlamentných a komunálnych voľbách na jeseň tohto roka zúčastnia i zahraniční pozorovatelia. Ich prítomnosť podporila aj vláda SR na stretnutí so zástupcami tejto medzinárodnej organizácie minulý týždeň v Bratislave.

V zahraničí zastávajú MVO významné miesto i v oblasti monitorovania predvolebnej, volebnej a povolebnej situácie. Podobnú ambíciu majú aj v SR Všetko ovplyvní výsledná podoba volebného zákona. Poslanecký pozmeňovací návrh, aby bol v zákone zakomponovaný štatút občianskeho pozorovateľa, zatiaľ výbory NR SR nepodporili. Predkladateľ návrhu, poslanec Ivan Šimko (KDH) s ním predstúpi opäť v pléne. Neujasnenosť legislatívy brzdí i aktivity MVO. Ak získajú štatút občianskych pozorovateľov - monitorov, bude ich treba pripraviť minimálne 5600 nielen z radov MVO. Každý bude musieť absolvovať školenie, aby poznal práva i povinnosti, ktoré mu zo štatútu vyplývajú.

Skúsenosti s monitoringom

Robert Norris zastupuje na Slovensku Národný demokratický inštitút, ktorý má sídlo vo Washingtone a má pobočky v 70 krajinách po celom svete - v SR od roku 1994. Trojica expertov tejto neziskovej organizácie vypracovala analýzu súčasného návrhu volebného zákona s kritickým hodnotením. V predvolebnom období zameria svoju činnosť práve na pomoc v oblasti monitoringu. Vlastnú skúsenosť s monitorovaním volieb má už 150 občanov SR, ktorí sa zúčastnili predvlani na parlamentných voľbách v Bosne a Hercegovine. "Až tam som pochopil, že slová demokracia a občan nie sú frázy," hovorí jeden z nich Peter Németh, poslucháč Prešovskej univerzity. Pomerne veľké množstvo obyvateľov vidieka nevie čítať ani písať. Musel teda dbať napríklad i na to, aby za negramotných niekto nezakrúžkoval stranu, ktorú voliť nechcú: "Kým sme komunikovali po anglicky, stretávali sme sa s nedôverou. Keď sme začali hovoriť po slovensky, emotívne bariéry zmizli. Volali nás bratia osudu," spomína P. Németh. Všetci prešli kurzom a dostali manuál, ktorý bol podľa P. Németha zameraný na poznanie zákonov a podrobnú informáciu o tom, ako zvládať rôzne i kontroverzné situácie. OBSE na monitoring v Bosne a Hercegovine vynaložila 16 mil. UDS.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Verejný sektor

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.