Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Daňový úrad a úradne overená plná moc

21.03.2001, 08:00 | GABRIEL STANISLAVSKÝ | advokát

 • Tlačiť
 • 0

Podnikám ako fyzická osoba. Mám právneho zástupcu, ktorý ma často zastupuje v súdnych konaniach v obchodných veciach. Daňový úrad mi však nedávno dorubil daňový nedoplatok a vznikla potreba kvalifikovaného zastúpenia aj pred správcom dane. Preto som sa nechal zastupovať v daňovom konaní advokátom. Udelil som mu na tento účel písomne vyhotovené plnomocenstvo. Správca dane ho však odmietol uznať s tým, že nespĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti. Podľa daňového úradu musí byť plná moc úradne overená. Je to naozaj tak? Z akého zákona alebo právneho predpisu to vyplýva?

Daňový úrad má v načrtnutom prípade pravdu a postupoval v súlade so zákonom. Je pravda, že keď sa nechávate zastupovať advokátom ako svojím právnym zástupcom v obchodných konaniach alebo iných občianskoprávnych konaniach, nevyžaduje sa úradné overenie plnomocenstva. V daňovom konaní však platí špeciálna právna úprava.

Postupuje sa podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Podľa § 9 ods. 3 zákona o správe daní a poplatkov sa môže daňový subjekt nechať v daňovom konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý potom koná v rozsahu písomne udeleného plnomocenstva. Zákon však kladie na plnú moc jednu podmienku. Podpis splnomocniteľa musí byť totiž úradne overený. Úradne overiť podpis na akejkoľvek listine môže v súčasnosti notár alebo matrika. V cudzine môže podpis overiť zastupiteľský úrad SR v zahraničí.

Za overenie podpisu zaplatíte správny poplatok, ktorý podľa vyhlášky o odmenách a náhradách notárov a sadzobníka správnych poplatkov je 30 korún. Ak nechcete zbytočne za overenie pravosti podpisu platiť správny poplatok, ako druhá alternatíva sa vám ponúka možnosť nadiktovať plnú moc ústne do zápisnice u správcu dane. V takom prípade sa, pochopiteľne, nevyžaduje úradné overenie podpisu, pretože sa za účelom spísania zápisnice osobne dostavíte k správcovi dane.

Zákon o správe daní a poplatkov s výnimkou požiadavky na úradné overenie podpisu neobsahuje špeciálne ustanovenia, ktoré by sa venovali právnej úprave plnomocenstva. Budete postupovať podľa ustanovení § 31 až § 33b Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ako splnomocniteľ udelíte plnú moc svojmu právnemu zástupcovi, ktorý získava postavenie splnomocnenca. V plnej moci treba presne vymedziť rozsah, v akom môže za vás zástupca v daňovom konaní konať.

Advokáta môžete napríklad splnomocniť, aby vás zastupoval len v konaní týkajúcom sa jednej dane za určité zdaňovacie obdobie. Alebo ho môžete splnomocniť, aby vás zastupoval v daňových konaniach vo vzťahu k všetkým daniam, ktorých ste platiteľom alebo daňovníkom, a to za všetky zdaňovacie obdobia. V každom prípade vám možno odporučiť, aby ste detailne upravili rozsah splnomocnencovho oprávnenia. V daňovej praxi totiž pre nejasnosť textu plnomocenstva vznikajú pomerne často rozpory nielen medzi splnomocnencom a správcom dane, ale aj medzi zastúpeným a jeho zástupcom.


 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie/legislatíva

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.