Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Lízing vozidla zo zahraničia

07.03.2001, 08:00 | ĽUDOVÍT KOCIÁN | daňový poradca

 • Tlačiť
 • 0

Začiatkom roku 2000 sme si od zahraničnej firmy na základe lízingovej zmluvy prenajali nákladný kamión v celkovej hodnote 3,5 mil. Sk na 39 mesiacov. Vozidlo bolo dodané v júli minulého roku. Ako je to s daňou z pridanej hodnoty? Budeme platiť za vozidlo ešte aj ďalšie dane?

Podľa ustanovenia § 95 colného zákona sa zahraničný lízing považuje za dovoz tovaru, ak ten bol prepustený do režimu voľného obchodu. V zmysle ustanovení § 48 ods. 1, 2 a 3 zákona o DPH dovážaný tovar podlieha dani, pričom dovezeným tovarom je na účely tohto zákona tovar prepustený do režimu voľného obehu. Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká dňom prijatia písomného colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do príslušného režimu alebo dňom, v ktorom colný dlh vznikol iným spôsobom. Základom DPH je pri zahraničnom lízingu v zmysle § 49 ods. 1 zákona súčet:

colnej hodnoty, čiže skutočne zaplatenej hodnoty motorového vozidla

cla, ktoré sa vyčísli podľa colného sadzobníka a

platieb vyberaných colnými orgánmi - v minulosti to bola dovozná prirážka podľa vyhlášky č. 118/1999 Z.z., ktorá však bola s účinnosťou k 1. januáru tohto roka zrušená.

Podľa § 10 ods. 1 zákona o DPH sadzba dane predstavuje 23 % zo základu dane. Sadzba dane je rovnaká ako v prípade priameho dovozu automobilu. Vychádzajúc zo znenia zákona o cestnej dani, ste povinný platiť za kamión cestnú daň, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol kamión uvedený do prevádzky. Vo vašom prípade vzniká daňová povinnosť od 1. augusta minulého roku. Treba mať na zreteli, že podľa § 22 ods. 1 písm. d bod 1 daňového zákona príjmami plynúcimi zo zdrojov na území SR sú aj príjmy z úhrad od právnických alebo fyzických osôb so sídlom alebo bydliskom na území SR a od stálych prevádzkarní daňovníkov so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, ktorým sú napríklad odplaty za poskytnutie práva užívania a licenčné poplatky. Zahraničný lízing je z hľadiska dane z príjmov licenciou.

V zmysle § 52 ods. 1 zákona o daniach z príjmov sa daň vyberá zrážkou z príjmov, na ktoré sa vzťahuje osobitná sadzba dane. Sadzba dane je buď 25 % podľa § 36 ods. 1 písm. a bod 2 zákona o daniach z príjmov, ak s krajinou, do ktorej platba smeruje, nemá SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo päť až desať percent podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia. Z uvedeného vyplýva:

Pri platení lízingových splátok do zahraničia musíte zraziť zahraničnému partnerovi licenčnú daň, a to buď podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia alebo podľa zákona o daniach z príjmov, ak takáto medzinárodná zmluva nie je uzatvorená. Tieto finančné prostriedky ste povinný zraziť a odviesť vášmu správcovi dane.

Pre zahraničného partnera správca dane na základe písomnej žiadosti vyhotoví certifikát o dani zaplatenej na území SR.

Voči správcovi dane vystupuje ako daňovník vaša firma a nie váš zahraničný partner. Ak by ste teda prípadne nezrazili alebo neodviedli licenčnú daň správcovi dane, ide o váš daňový nedoplatok.


 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie/legislatíva

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.