Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Paušálnu daň poznačili dve novely

07.03.2001, 08:00 | Patrik Benčík

 • Tlačiť
 • 0

Paušálna daň sa zameriava na tzv. malých podnikateľov. Podľa daňového poradcu Petra Hennela bola administratívna náročnosť vedenia daňovej agendy pre týchto podnikateľov neúmerná k výške dosahovaných príjmov. Paušálnu daň si nemôžu uplatňovať právnické osoby. Daňovníkmi tejto dane môžu byť len živnostníci a samostatne hospodáriaci roľníci.

Povinných päť podmienok

Fyzická osoba, ktorá sa chce stať daňovníkom paušálnej dane, musí spĺňať päť podmienok:

musí mať príjmy zo živnosti alebo príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, pričom nejde o príjmy z činností, ktoré vypočítava príloha č. 1 zákona o daniach z príjmov

nemala v predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy prevyšujúce limit 1,5 mil. Sk s výnimkou príjmov, ktoré sa zdaňujú osobitnou sadzbou dane

nemala v minulom roku iné druhy príjmov uvedené v § 7 zákona o daniach z príjmov s výnimkou príjmov, ktoré sa zdaňujú osobitnou sadzbou dane a príjmov oslobodených od dane, pričom úhrn príjmov z kapitálového majetku, z prenájmu a ostatných príjmov nepresiahol stotisíc korún

nie je registrovaná ako platiteľ dane z pridanej hodnoty

nie je platiteľom spotrebnej dane.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník prestane spĺňať podmienky na uplatnenie paušálnej dane, je povinný odo dňa vzniku týchto skutočností viesť účtovníctvo. Po uplynutí zdaňovacieho obdobia si musí vypočítať základ dane, podať daňové priznanie a zaplatiť výslednú daň. Zaplatená paušálna daň sa potom považuje za preddavok na daň z príjmov fyzických osôb na celé bežné zdaňovacie obdobie.

Zákon rieši aj situáciu, keď daňovník nadobudne živnostenské oprávnenie alebo osvedčenie na poľnohospodársku výrobu, lesné a vodné hospodárstvo v priebehu zdaňovacieho obdobia, pričom sa rozhodne pre platenie paušálnej dane. V takom prípade je povinný podať daňové priznanie k paušálnej dani do 30 dní. Daňovník si paušálnu daň vypočíta z predpokladaných príjmov. Zákon však stanovuje, že podnikateľ musí na paušálnej dani zaplatiť najmenej tritisíc korún. V minulom roku toto minimum predstavovalo štyritisíc korún.

Možnosti úľav

Ak má daňovník paušálnej dane aj iné druhy príjmov, ktoré nepresiahnu limit stotisíc korún, musí z nich podať daňové priznanie. Ide o štandardné daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb. Je to nové žlté tlačivo daňového priznania - typ B1.

Podľa § 16 zákona o daniach z príjmov môže daňovník počas prvých dvoch rokov získať úľavu na paušálnej dani v stopercentnej výške. V treťom roku môže čerpať úľavu na paušálnej dani v polovičnej výške. Platí to pod podmienkou, že daňovník:

bol bezprostredne pred začatím vykonávania činnosti evidovaný nepretržite aspoň šesť mesiacov v evidencii Národného úradu práce ako nezamestnaný

zamestnáva počas troch rokov najmenej dvoch zamestnancov, ktorí boli evidovaní aspoň tri mesiace v evidencii nezamestnaných

pred začatím podnikania sa sústavne pripravoval na budúce povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom, pričom medzi zavŕšením štúdia či výcviku a začatím činnosti neprešlo viac ako šesť mesiacov.

Stačí, ak daňovník splní čo len jednu z trojice podmienok. Ak si však uplatní úľavu na paušálnej dani, ale nesplní zákonom stanovené podmienky, je povinný zaplatiť daň vo výške poskytnutej úľavy v lehote do 30 dní. Ak tak neurobí, správca dane mu daň dorubí dodatočným platobným výmerom. Daňovník však už zaplatí nielen poskytnutú úľavu, ale aj penále a úrok podľa § 55 zákona o daniach z príjmov.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie/legislatíva

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.