Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Verejné obstarávanie bude vyžadovať odbornú spôsobilosť

29.11.2000, 08:00 | Peter Apolen | © 2000 News and Media Holding

1

 • Tlačiť
 • 0

"Bolo zistené, že v mnohých prípadoch sa predchádzajúci zákon porušoval alebo si ho obstarávatelia ani nenaštudovali. Súťaže sa potom rušili," hovorí riaditeľ odboru propagácie a školení ÚVO Štefan Hritz. Do verejného obstarávania vnikali také neduhy ako korupcia a klientelizmus. Cieľom národného programu je preto skvalitniť tento proces vzdelávaním obstarávateľov.

V prvej fáze programu sa pripravuje 75 školiteľov, ktorí budú školiť samých kanditátov na získanie odbornej spôsobilosti. "Počet školiteľov by nemal klesnúť pod šesťdesiat," hovorí Š. Hritz. Z prihlásených je preto zostavená databáza náhradníkov. Prvá tretina školiteľov už zložila skúšky minulý týždeň. Do konca tohto roka ich urobia ďalšie dve skupiny.

Odborná príprava od budúceho roka

S prípravou záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti sa má začať od začiatku budúceho roka. "Počítame, že každý školiteľ vyškolí ročne stovku odborníkov, takže do konca budúceho roka by malo byť na verejné obstarávanie odborne pripravených šesťtisíc osôb," odhaduje Š. Hritz. V ďalšom roku by mali školenia pokračovať aj s novými programami vzdelávania.

Podmienkou na zaradenie adepta do školiaceho programu je čistý trestný register, vysokoškolské vzdelanie a dva roky praxe vo verejnom obstarávaní, alebo stredoškolské vzdelanie a štyri roky praxe. Náklady na školenie sa majú pohybovať od tri- do päťtisíc korún, čo si zaplatia účastníci sami vo forme školného.

Školenia sa budú uskutočňovať u úradom vybraných, ale od neho finančne nezávislých organizátorov. "Vyberieme pravdepodobne 15 organizátorov, z ktorých každý vyškolí v 16 turnusoch ročne 400 uchádzačov," počíta Š. Hritz. Náklady a odmeny školiteľom majú byť hradené výlučne zo školného uchádzačov. Školenie nemá zaťažiť rozpočet ÚVO. Z neho sa bude hradiť iba príprava školiacich materiálov pre školiteľov.

Tí prispievajú na školenie sumou zhruba osemsto korún. ÚVO však bude stáť 700-tisíc Sk. "Keďže organizátori školení sú finančne samostatní, je možné, že budú medzi nimi rozdiely v školnom," priznáva Š. Hritz. "Úrad však stanoví ich hranice," ubezpečuje.

Obstarávatelia na živnosť

Osoby, ktoré získajú odbornú spôsobilosť, budú môcť poskytovať poradenstvo pri verejnom obstarávaní i v rámci živnosti. "Malé obecné zastupiteľstvá nebudú musieť zamestnať vlastnú odborne spôsobilú osobu," vraví Š. Hritz. "Ak budú vyhlasovať verejnú súťaž, takúto osobu si môžu prenajať," vysvetľuje. Osoby oprávnené na verejné obstarávanie sa zapíšu do zoznamu, z ktorého si obstarávatelia budú môcť vyberať. Tento zoznam bude k dispozícii na ÚVO, v internete i vo Vestníku verejného obstarávania.

Odborne spôsobilá osoba ručí len za odbornú a formálnu stránku obstarávacieho procesu. Za jeho výsledok však zodpovedá v plnom rozsahu obstarávateľ. Voči nemu sa budú vznášať námietky proti nesprávnosti postupu vo vererejnom obstarávaní. Keď sa ukáže, že verejná súťaž sa neuskutočnila podľa zákona, obstarávateľ môže brať na zodpovednosť súdnou cestou aj sprostredkovateľa. "Tomu potom môže úrad odňať preukaz odbornej spôsobilosti," upozorňuje Š. Hritz.

ÚVO registruje v súčasnosti vyše 400 námietok vznesených voči postupom obstarávateľov. Štvrtina z nich sa ukázala oprávená. Podávať námietky voči obstarávaciemu procesu na ÚVO je možné od začiatku tohto roka, keď vstúpil do platnosti nový zákon o verejnom obstarávaní.

"Cieľom národného školiaceho programu je, aby sa verejnému obstarávaniu venovala v každej obstarávateľskej organizácii väčšia pozornosť," hovorí predsedníčka ÚVO Rozália Molnárová. "Jeho nepriamym dôsledkom je teda aj pokles počtu námietok," dodáva. "Ak sa počet námietok bude znižovať, bude to znamenať, že metódy a postupy sú obstarávateľmi a fyzickými osobami, ktoré obstarávanie zabezpečujú, volené správne," dodáva Š. Hritz.

Nový vestník

Od januára budúceho roku začne ÚVO vydávať Vestník verejného obstarávania. Doteraz boli oznámenia o verejných súťažiach zverejňované v Obchodnom vestníku vydávanom Ministerstvom spravodlivosti SR. Oznámenia sa na rozdiel od Obchodného vestníka budú uverejňovať bezplatne v týždennej periodicite. "Podmienky Vestníka verejného obstarávania majú skrátiť proces verejného obstarávania," vysvetľuje zámer zmien riaditeľka odboru vestníka ÚVO Stanislava Hlaváčová.

Vestník má stáť približne 40 Sk. Tlač a distribúciu bude zabezpečovať Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina. Aktuálne číslo vestníka bude bezplatne prístupné aj v internete.

Prvé číslo vyjde 2. januára 2000. "Chceli by sme preto upozorniť, aby od 2. decembra obstarávatelia posielali oznámenia na Úrad pre verejné obstarávanie, a nie na Ministerstvo spravodlivosti SR ako doteraz," upozorňuje R. Molnárová.

V prvom čísle budú uverejnené oznámenia doručené do 19. decembra 2000. V súčasnosti si vestník predplatilo už približne 1 500 predplatiteľov. V mimoriadnom čísle, ktoré vyšlo minulý týždeň - pre predplatiteľov bezplatne, boli zverejnené informácie o ÚVO, metodické pomôcky pre proces verejného obstarávania a tiež informácie o pripravovanom zozname podnikateľov.

Do toho sa budú môcť uchádzači o účasť vo verejnej súťaži od 1. januára 2002 zapísať. Nebudú potom musieť dokazovať v každom verejnom obstarávaní splnenie zákonných podmienok, ale preukážu sa len potvrdením ÚVO. Posielať podklady k zápisu do tohto zoznamu je možné až po 1. októbri 2001.

Napríklad "malé obecné zastupiteľstvá nebudú musieť zamestnať vlastnú odborne spôsobilú osobu. Keď budú vyhlasovať verejnú súťaž, takúto osobu si budú môcť prenajať," vysvetľuje riaditeľ odboru propagácie a školení Úradu pre verejné obstarávanie Štefan Hritz.

Úrad pre verejné obstarávanie vznikol 1. januára 2000. V tomto roku hospodári s 54 mil. Sk zo štátneho rozpočtu a desiatimi miliónmi korún z programu Phare. Z existujúcich štátnych štruktúr odčerpal 42 zamestnancov. Prijatých bolo ďalších 53 pracovníkov. "Cieľom úradu je zaviesť do procesu verejného obstarávania pravidlá etiky a čistoty," hovorí predsedníčka úradu Rozália Molnárová. Zároveň dodáva, že do kompetencie úradu patrí výlučne procedurálna a formálna kontrola procesu verejného obstarávania. "Kontrola efektívnosti a hospodárnosti vynakladania verejných peňazí patrí naďalej do pôsobnosti orgánov, ako sú Najvyšší kontrolný úrad, Úrad vlády SR alebo jednotlivé oddelenia vnútornej kontroly."

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Hospodárstvo v SR

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.