Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Zákon o lotériách obmedzil spotrebiteľské súťaže

08.11.2000, 08:00 | PAVOL BLAHUŠIAK | IVANA JUNGOVÁ

1

 • Tlačiť
 • 0

Reklamné a spotrebiteľské súťaže, ktoré usporadúvajú zadávatelia reklamy na podporu predaja produktov s médiami s cieľom zvýšiť ich sledovanosť, sa budú môcť organizovať len vtedy, ak o ich víťazoch nerozhodne náhoda.

Zákon č. 194/1990 o loté­riách a iných podobných hrách v § 1 ods. 1 stanovoval, že za lotériu a inú podobnú hru sa nepovažujú súťaže, ankety a iné akcie o ceny, pri ktorých sa prevádzkovateľ zaväzuje vyplatiť účastníkom určeným žrebovaním alebo splnením podmienky ceny v hotovosti alebo iných hodnotách bez toho, aby pri tom od účastníkov vyžadoval plnenie majúce peňažnú hodnotu. Na základe toho ustanovenia nespadali pod režim zákona rek­lamné a spotrebiteľské súťaže usporadúvané zadávateľmi reklamy na podporu predaja svojich produktov a médiami za účelom zvýšenia ich sledovanosti.

Toto ustanovenie mení novela zákona o lotériách a iných podobných hrách, publikovaná v Zbierke zákonov pod číslom 332/2000, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2001.

Novému zákonu podliehajú aj nepeňažné výhry

Nové znenie ustanovení § 1 ods. 3 a 4 zákona zavádza definíciu pojmu spotrebiteľská lotéria. Zároveň stanovuje, kto, za akých podmienok a akým spôsobom môže prevádzkovať spotrebiteľskú súťaž. Za spotrebiteľskú súťaž bude treba pokladať súťaže, ankety a iné akcie o ceny, pri ktorých sa prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť účastníkom určeným žrebovaním alebo iným náhodným výberom peňažné výhry, pri ktorých je podmienkou účasti zakúpenie určitého tovaru služby alebo iného plnenia a doloženie tohto nákupu prevádzkovateľovi, alebo účasť na propagačnej či reklamnej akcii prevádzkovateľa, a to aj nepriamo prostredníctvom ďalšej osoby. Za spotrebiteľskú lotériu sa budú považovať aj súťaže, ankety a iné akcie o ceny, pri ktorých sa prevádzkovateľ za podmienok podľa predchádzajúcej vety zaväzuje poskytnúť účastníkom nepeňažné výhry.

Zákonodarca zároveň v § 4 ods. 1 cit. zákona stanovuje, že všetky lotérie a iné podobné hry (vrátane spotrebiteľských lotérií) môže prevádzkovať len štátna organizácia, pokiaľ sú tieto lotérie aj čiastočne uskutočňované prostredníctvom internetovej siete alebo hromadných oznamovacích prostriedkov (televízia, rozhlas, tlač a podobne).

Reklamný zadávateľ alebo médium budú teda môcť usporiadať bežnú reklamnú (spotrebiteľskú) súťaž v prípade, ak výhra v súťaži nebude závisieť od náhody. V ta komto prípade nebude súťaž po­dliehať režimu citovaného zákona. Pôjde najmä o rôzne vedomostné súťaže, kde podmienkou výhry nie je náhodný výber, ale správna odpoveď na otázku.

Komunikácia bez hromadných prostriedkov

Výklad monopolizácie spotrebiteľských súťaží uskutočňovaných prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov bude závislý od výkladu dvoch pojmov.

Pojem uskutočňovanie v samom zákone definovaný nie je. Ale z gramatického výkladu je možné konštatovať jeho širší obsah v porovnaní s pojmom prevádzkovanie lotérie. Za prevádzkovanie sa pritom pokladá činnosť smerujúca k uvedeniu lotérií a iných podobných hier do prevádzky, ich vykonávanie vrátane sprostredkovateľských, organizačných, technických a ďalších služieb pre prevádzkovateľa súvisiacich so zabezpečením prevádzky týchto lotérií. Podľa tohto výkladu sa za uskutočňovanie spotrebiteľskej lotérie dá pokladať akákoľvek komunikácia v hromadných ozna movacích prostriedkoch. Z toho vyplýva, že obvyklú spotrebiteľskú súťaž môže bežný zadávateľ rea­lizovať len v prípade, ak nie je žiadnym spôsobom komunikovaná v hromadných oznamovacích prostriedkoch alebo internetovej sieti.

Právnymi predpismi doteraz nepoužívaný výraz hromadný oznamovací prostriedok je špecifikovaný v zátvorke ako televízia, rozhlas, tlač a podobne. Pod pojmami tlač a podobne sa skrývajú nielen periodická a neperiodická tlač, ale aj billboardy, letáky, plagáty, abribusy a obdobné médiá.

15-percentné odvody

V zmysle tohto výkladu môže spotrebiteľskú (reklamnú) súťaž organizovať reklamný zadávateľ len vtedy, ak nebude výherca vyberaný náhodným výberom alebo pokiaľ bude súťaž komunikovaná mimo uvedených médií. To znamená, že pri súťažiach v celoslovenskom meradle len na samých produktoch. V prípade lotérií s nepeňažnými výhrami bude prevádzkovanie lotérie poliehať oznámeniu štátnemu orgánu (podľa vykonávacieho predpisu, ktorý sa pripravuje). V prípade prekročenia hodnoty výher 300-tisíc korún ročne alebo 30-tisíc korún jednorazovo podlieha odvodovej povinnosti vo výške 15 percent z hodnoty výher. Tým nie sú dotknuté ustanovenia daňových predpisov o platení zrážkovej dane z výher v reklamných súťažiach. V prípade peňažných výher spotrebiteľské lotérie možno uskutočňovať iba na základe povolenia a odvodová povinnosť 15 percent sa vzťahuje na všetky lotérie bez ohľadu na výšku cien.

Úprava spotrebiteľských lotérií v šírke pojmu, ako ich chápe zákonodarca v uvedenom zákone, patrí skôr do zákona o reklame, ktorý do legislatívneho konania pripravuje Ministerstvo hospodárstva SR. V tomto zákone by sa mohlo nepriamou novelou zákona o lotériách a iných podobných hrách upraviť definícia pojmu spotrebiteľská lotéria a nanovo upraviť podmienky jej prevádzkovania v Slovenskej republike.

Autori sú advokátmi kancelárie Dedák &Partners.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Reklama a médiá

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.