Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

desať rokov VSŽ

11.10.2000, 08:00

 • Tlačiť
 • 0
 • 1990

  Január: Podnikový riaditeľ Milan Ondáš požiadal o uvoľnenie z funkcie. Vedením firmy je poverený Slavomír Stračár.

  Február: S. Stračár odchádza na post federálneho ministra zahraničného obchodu. Riadením firmy je poverený Štefan Király.

  Marec: Spoločnosť navštívil obchodný riaditeľ firmy USX Steel Co. Alexander W. Hutnik.

  Apríl: Podľa nového generálneho riaditeľa Zoltána Berghauera potrebuje VSŽ do roku 1995 investovať 7,2 mld. Kčs. Odporúča znížiť počet zamestnancov v hutníckej výrobe z 19-tis. na 12-tis. osôb, neprepúšťať, ale budovať strojárstvo. Spolu s námestníkmi Ottom Tomašu a Júliusom Tóthom rokuje s Petrom Friedmannom z kanadskej firmy Sweet Factory o jeho „skúsenostiach s fungovaním akciových spoločností“. Firmy P. Friedmanna sa o osem rokov stanú najväčšími dlžníkmi VSŽ.

  November: Federálna vláda schvaľuje premenu štátneho podniku na a.s. so základným imaním 12,5 mld. Kčs.

 • 1991

  Február: Pohľadávky po lehote splatnosti dosiahli 1,5 mld. Kčs.

  Marec: Škoda Mladá Boleslav vyhlásila, že nebude odoberať plechy z VSŽ na nový automobil Favorit. Člen predstavenstva VSŽ Dionýz Kunder vyhlásil, že v roku 1993 dajú VSŽ do prevádzky novú pozinkovaciu linku na výrobu automobilových plechov. Nie je dosiaľ.

  Apríl: Vznikajú s.r.o. VSŽ Oceľ, VSŽ Keramika, VSŽ Servis, VSŽ Inžiniering, VSŽ Strojárne a VSŽ Informatika. Popritom ďalšie, najmä obchodné spoločnosti – Kovomat, Storing, Ferrotour, Kovoobchod, Metal. Dlhy po 14-dňovej lehote splatnosti stúpli na dve miliardy korún.

  Júl: Spoločnosť má úvery šesť miliárd korún. Vzniká spoločnosť VSŽ Suroviny, s.r.o., Košice na nákup surovín pre VSŽ.

  September: Z. Berghauer uvažuje o predaji 30 % akcií do zahraničia. Tento balík si cení na 1 mld. USD. Metaltrade, s.r.o., Košice, ktorý bude mať dominantné postavenie pri obchode s plechom VSŽ v západnej Európe, hľadá inzerátom manažérov a spolupracovníkov.

  Október: Vzniká ITC, a.s., Košice, ktorý mal rozvíjať bezcolné pásmo pri Košiciach, a Cassovia Air, a.s. Košice.

  November: VSŽ zakladá Ferrofond I do prvej vlny kupónovej privatizácie Ferrofond I.

  December: Z. Berghauer avizuje zníženie zamestnanosti o šesť percent. Podľa jeho predstáv v hutníckej časti by malo byť zamestnaných 9-tis. ľudí.

 • 1992

  Január: Vedenie spoločnosti potvrdilo zámer privatizovať štátny podnik Interhotely Tatry. Rozhodlo o projekte atomizácie spoločnosti. Vzniká Priemyselná banka, a.s., Košice, v ktorej VSŽ na začiatku upísali 80 % kapitálu.

  Február: Úvery spoločnosti dosiahli 9,6 mld. Kčs. Predseda Prezídia FNM SR Marián Jusko viedol valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré schválilo prevod 100 % akcií Zemplínskych strojární a Vihorlatu Snina na VSŽ. Základné imanie firmy zvýšili na 16,3 mld. Sk.

  Apríl: Minister pre správu a privatizáciu národného majetku SR Ivan Mikloš na návšteve podniku povedal, že privatizačný projekt VSŽ s ponukou 97 % akcií do kupónovej privatizácie podpísal ako vôbec prvý.

  Máj: Vzniká funkcia prezidenta a viceprezidentov spoločnosti. Problémy s výškou záväzkov a pohľadávok v obchodnom styku sa nedarí riešiť, konštatuje vedenie firmy.

  Jún: Bola spustená druhá pozinkovacia linka. J. Tóth odchádza na post ministra financií SR.

  Júl: Začala fungovať dcérska spoločnosť VSŽ – Slovenská investičná poisťovňa. Podnik má osem dcérskych, tri vnučkovské firmy a podiely v 12 spoločnostiach.

  August: EÚ obmedzuje dovoz oceliarskych výrobkov, ktorý postihol aj VSŽ.

  Október: Ako príčina rastu pohľadávok po lehote splatnosti je pomenované správanie Exocelu.

 • 1993

  Január: Vláda ČSFR previedla práva na dostavbu KŤUK Dolinská na Ukrajine na VSŽ.

  Február: Spoločnosť Cassoviainvest, prepojená s manažérmi VSŽ, vybrala investičné kupóny od 203-tisíc občanov. Nakúpili za ne akcie v 305 spoločnostiach.

  Marec: Z. Berghauer: „VSŽ majú kapitálový podiel v 126 spoločnostiach... VSŽ majú značné finančné ťažkosti.“ Sú ochotné predať hotely, strojárske závody. „Chýba sedem miliárd korún, ktoré by VSŽ potrebovali,“ tvrdí prezident VSŽ.

  November: Z. Berghauer navštevuje British Steel. Hlavné témy: britské skúsenosti s privatizáciou a zvyšovanie produktivity. Po návrate tvrdí, že s British Steelom sa dohodli na spoločnom postupe pri predaji výrobkov na britskom trhu.

  December: Na mimoriadnom zasadnutí dozornej rady odvolávajú Z. Berghauera a viceprezidentov Dionýza Kundera, Stanislava Poláka a Ma- riána Šarišského. Za harvardské fondy sa do predstavenstva dostáva Vladimír Balánik, za Cassoviainvest Peter Hrinko, z postu generálneho riaditeľa VSŽ Informatika prichádza Ján Smerek. Štvrtým novozvoleným členom predstavenstva je člen dozornej rady zvolený za zamestnancov, riaditeľ odboru personalistiky VSŽ a prezident futbalového klubu 1. FC Košice Alexander Rezeš.

 • 1994

  Marec: Predsedom dozornej rady sa stáva J. Tóth. Manager, s.r.o., Košice založený členmi predstavenstva, odkúpil od FNM SR 9,5 % akcií VSŽ po 200 Sk za kus s prísľubom ich rozdelenia manažérom VSŽ.

  September: Zvyšných 24,9 % akcií VSŽ patriacich štátu sa dožaduje odborárska a.s. Hutník. Po zmene vlády nakoniec 10 % získava Hutník a 15 % Ferrimex, ktorý vlastnia predovšetkým A. Rezeš, J. Smerek a Ladislav Drabik.

  December: A. Rezeš sa stáva ministrom dopravy.

 • 1995

  Apríl: Dozorná rada odvoláva prezidenta P. Hrinka a viceprezidentov F. Petráka a V. Balaníka. Za prezidenta vymenovali J. Smereka.

  Jún: Zamestnanci zvolili Júliusa Rezeša za člena dozornej rady.

  Júl: VSŽ sa stali pridruženým členom Európskeho združenia výrobcov železa a ocele Eurofer. FNM SR schválil predaj 15 % akcií v prospech Ferrimexu. Privatizácia VSŽ bola ukončená.

  Október: Pri úniku vysokopecného plynu zahynulo 11 ľudí.

  November: Merill Lynch požičal VSŽ 35 mil. USD. O tri roky bude nesplatenie tohto úveru znamenať cross default.

  December: Predsedom dozornej rady sa stáva právnik A. Rezeša Milan Škultéty.

 • 1996

  Apríl: VSŽ podpisujú úverovú zmluvu o syndikovanom úvere 125 mil. USD s 18 bankami vedenými ING Barings.

  Máj: VSŽ kupujú futbalový klub Sparta Praha.

  Jún: Do predstavenstva VSŽ sa dostávajú J. Rezeš, Anton Jura a Ján Seňo.

  September: A. Rezeš vymenoval do funkcie generálneho riaditeľa ŽSR Bartolomeja Sinaia, šéfa železničnej dopravy vo VSŽ Oceľ. Exkluzívnemu dopravcovi VSŽ – firme chorvátskych majiteľov Trade Trans Rail to prinesie výhodné ceny za prepravu.

 • 1997

  Marec: Hutník prvýkrát vypláca dividendy – 300 Sk na tisíckorunovú akciu.

  Apríl: Na mimoriadnom valnom zhromaždení sa A. Rezeš vracia do VSŽ na post predsedu dozornej rady. Akcionári schvaľujú emisiu dlhopisov vo výške tri miliardy korún, ktorú sa však nikdy nepodarilo predať.

  Jún: Oba futbalové kluby VSŽ – Sparta Praha a 1. FC Košice získavajú v svojich krajinách titul majstra.

  Júl: VSŽ medziročne klesol polročný zisk na polovicu. J. Smerek to vysvetľuje začínajúcou recesiou a upokojuje: „Nie je dôvod na paniku.“

  November: Odvolaný viceprezident Ivan Lacko pre TREND (43/1997) vysvetľuje, ako pri obchode odchádzajú z VSŽ peniaze.

 • 1998

  Január: VSŽ podpísali zmluvu o kúpe maďarskej oceliarne DAM Diósgyör. Predstavenstvo spoločnosti tento krok označilo za historický smerom k rozvoju nadnárodnej spoločnosti.

  Február: Zemplínske strojárne (dnes odpredané po konkurze) sa stávajú vedúcou obchodnou spoločnosťou pre strojársku činnosť. Prezidenti VSŽ J. Smerek a U.S. Steel Group Paul J. Wilhelm podpísali zmluvu o vzniku spoločného podniku VSŽ – U.S. Steel, s.r.o., Košice. Dozorná rada VSŽ prijala stratégiu rozvoja spoločnosti do roku 2020. Podľa nej sa z VSŽ mal vytvoriť viacodvetvový nadnárodný holding. Prezidentom spoločnosti sa stáva J. Rezeš. Firma zmenila názov na VSŽ Holding, a.s., Košice.

  Marec: Premiér Vladimír Mečiar vyhlásil, že na východe Slovenska sa budú vyrábať automobily.

  Apríl: Výhradným dodávateľom šrotu pre oceliarne sa stala Kovoúprava, a.s., Košice – firma odborárov VSŽ.

  Júl: Fínska Rautaruukki založila s VSŽ spoločný podnik na výrobky pre stavebníctvo, spoločnosť Rannila, s.r.o., Košice. Predseda dozornej rady VSŽ J. Smerek sa ocitol na čele kandidátky HZDS do parlamentných volieb.

  Október: Na mimoriadnom valnom zhromaždení odvolali troch viceprezidentov.

  November: J. Rezeš deklaroval snahu predať Spartu Praha. Firma rokuje s veriteľskými bankami vo Viedni o reštrukturalizácii úverov. Predstavitelia firmy vyvracajú informácie, že nedokázali uhradiť svoje záväzky voči Merrill Lynch. VSŽ predala časť akcií Slovenskej poisťovne Poštovej banke, ktorú spolukontrolovala skupina A. Rezeša. J. Rezeš deklaruje možnosť odstúpiť z funkcie, ak to pomôže firme.

  December: Bankoví veritelia žiadajú vymeniť manažérov firmy. Prezidentom spoločnosti sa stáva G. Eichler, predsedom predstavenstva L. Drabik. Nový prezident vyhlásil stratégiu sústredenia sa na hutníctvo a potrebu reštrukturalizácie 13 mld. Sk úverov. VSŽ majú zablokované účty v bankách.

 • 1999

  Január: „Katastrofálna finančná situácia v histórii VSŽ nemá obdobu. Sami sa so situáciou nevyrovnáme, vstup zahraničného partnera je nutný,“ vyhlásil Jaroslav Gruber. Spoločnosť odstupuje od zmlúv s exkluzívnym predajcom železiarenských výrobkov do zahraničia, firmou Barkos.

  Február: Spoločnosť si z predchádzajúceho roka preniesla 8,5 mld. Sk záväzkov po lehote splatnosti. Je to takmer stopercentný nárast oproti roku 1998. „Tento podnik je dosť rozkrádaný vo všetkých vrstvách,“ hovorí G. Eichler. Spoločnosť sa vrátila k názvu VSŽ, a.s., Košice. John H. Goodish z USX Engineers and Consultants sa stal členom predstavenstva.

  Marec: Osem zahraničných bánk podpísalo s VSŽ vo Viedni zmluvu, ktorá zaručovala VSŽ pokoj na tri mesiace a úver 50 mil. USD. Dokument však nepodpísala VÚB, pretože by tým prekročila limit úverovej angažovanosti.

  Máj: G. Eichler na valnom zhromaždení získava podporu 97 percent prítomných akcionárov.

  Jún: Pokračuje predaj nehutníckych aktivít – za Spartu Praha dostali VSŽ približne 300 mil. Sk.

  August: Z predstavenstva odstupuje Ján Valenčík, Sergej Zápotocký a L. Drabik. Šiesti členovia dozornej rady otvorene kritizujú vedenie firmy na čele s G. Eichlerom. Žiadajú okrem iného štandardný výber strategického partnera, nielen rokovania s U.S. Steelom.

  November: Predaj majority v Slovenskej investičnej poisťovni austrálskej skupine QBE.

 • 2000

  Január: VSŽ Oceľ sa mení na a.s. a fúzuje s ďalšími dcérami VSŽ s cieľom koncentrovať hutníctvo v jednej firme. Hovorca U.S. Steelu Thomas Ferrall: „S predlžujúcimi sa rokovaniami sa obavy o úspech vstupu U.S. Steelu do VSŽ zväčšujú.“ Cena akcií VSŽ klesla na 90 korún.

  Marec: DAM Diósgyör končí v konkurze. Zástupcovia vlády SR a U.S. Steelu sa dohodli o spolupráci pri vstupe najväčšej severoamerickej hutníckej firmy do VSŽ. Skupina U.S. Steel Group so sídlom v Pittsburghu má získať všetky oceliarske aktivity VSŽ.

  Máj: Memorandum o porozumení medzi vládou SR, VSŽ a U.S. Steelom je zverejnené ešte pred jeho schválením vedením U.S. Steelu. Mimoriadne valné zhromaždenie dáva predstavenstvu voľnú ruku rokovať o obchode s Američanmi v intenciách memoranda.

  September: Vláda SR schválila s pripomienkami dohodu medzi SR a U.S. Steelom, VSŽ a Steelom Košice.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Téma týždňa - vsž košice

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.