Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Hypotekárne bankovníctvo naberá na obrátkach

04.10.2000, 08:00 | JANA KOVÁČOVÁ

 • Tlačiť
 • 0

Úvery založené na zabezpečení nehnuteľnosťou sú vo vyspelých krajinách dominantnou formou financovania bývania. Na Slovensku zatiaľ hrajú hlavné husle stavebné sporiteľne, ktoré začali už pred ôsmimi rokmi. Hypotekárne obchody síce spustila Všeobecná úverová banka (VÚB) pred troma rokmi, väčší záujem však občania i banky prejavili až v závere minulého roka. Vtedy bola schválená štátna bonifikácia, ktorá znižuje úrokovú sadzbu stanovenú bankou o šesť percentných bodov. K VÚB sa vzápätí pridali aj Slovenská sporiteľňa a Istrobanka.

Lacnejšie hypotéky

Tento rok hypotekárne banky zareagovali na pokles ceny peňazí na peňažnom trhu a v septembri znížili komerčné úrokové sadzby pre občanov približne o 1,5 percentného bodu. Istrobanka a Slovenská sporiteľňa na sadzbu 11,75 %, Všeobecná úverová banka stanovila rozpätie od 11,75 do 12,75 %. Klient tak môže vďaka štátnemu príspevku získať hypotekárny úver s výsledným úrokom už od 5,75 %. To je už menej ako v stavebných sporiteľniach, kde občan platí za úver 6-percentný úrok.

Boom hypotekárneho obchodovania však ešte len príde. Už v závere tohto roka by totiž k trom bankám reálne poskytujúcim hypotekárne úvery mali pribudnúť ďalšie dve. Tatra banka hovorí o svojom vstupe na trh hypotekárneho bankovníctva takmer pol roka. "Dúfam, že poskytovanie hypotekárnych úverov spustíme najneskôr v poslednom štvrťroku," povedal generálny riaditeľ Tatra banky Rainer Franz.

HypoVereinsbank Slovakia chce začať už v októbri, väčší rozmach plánuje na budúci rok. O licenciu na hypotekárne bankovníctvo žiada ešte Prvá komunálna banka, slovenská pobočka Československej obchodnej banky a najnovšie aj Bank Austria Creditanstalt Slovakia.

Záujem o hypotekárne úvery chce podporiť aj Ministerstvo financií SR. Neplánuje síce meniť úroveň šesť percentnej štátnej bonifikácie, v štátnom rozpočte na rok 2001 však počíta so znížením štátnej prémie pre stavebných sporiteľov. Tým získa viac prostriedkov na uspokojenie očakávaného zvýšeného záujmu o hypotekárne úvery.

Štátny príspevok sa nemení

Nárok na štátny príspevok má len občan, ktorý chce úver použiť výlučne na financovanie kúpy, výstavby, modernizácie a údržby tuzemskej nehnuteľnosti. Ďalšími podmienkami je maximálna výška úveru 2,5 milióna korún na jednu bytovú jednotku a splatnosť úveru najviac 30 rokov. Pritom štátna bonifikácia je na rozdiel od bankovej úrokovej sadzby garantovaná až do splatenia úveru v rovnakej výške, aká bola platná v čase jeho poskytnutia.

Výška šesťpercentnej štátnej bonifikácie je síce garantovaná až do splatenia úveru, počas úverového vzťahu však môže klient o tento nárok prísť. Stane sa tak v prípade, že klient použije prostriedky na iný účel ako bývanie, ak splátky úveru neplatí načas alebo ak žiadal o bonifikáciu vo viacerých bankách. Preto musí žiadateľ preukázať schopnosť splácať úver v plnej výške bez ohľadu na štátny príspevok.

Ako na to

Základným predpokladom získania hypotekárneho úveru je jeho zabezpečenie záložným právom na "vhodnú" nehnuteľnosť zapísanú v liste vlastníctva na meno žiadateľa alebo tretej osoby, ktorá so založením súhlasí. Záložné právo v prospech banky musí byť zapísané v katastri nehnuteľností, čo predlžuje čakaciu dobu na vybavenie hypotekárneho úveru. Zároveň musí byť nehnuteľnosť poistená do výšky 150 % hodnoty a poistné plnenie musí byť vinkulované v jej prospech. Banka poskytne úver maximálne do výšky 60 % z hodnoty nehnuteľnosti vychádzajúcej zo znaleckého posudku k nehnuteľnosti. Na jeho základe banka stanoví hodnotu majetku, ktorá by sa mala približovať trhovej cene. Cena rovnakého bytu v Bratislave je tak v porovnaní s bytom situovaným v menej atraktívnych oblastiach niekoľkonásobne vyššia. Ak žiadateľ spĺňa podmienku vyhovujúcej nehnuteľnosti, môže sa začať sústreďovať na ďalšie potrebné dokumenty.

V prvom kroku banky vyžadujú preukázanie schopnosti splácať úver dostatočným príjmom. Ten sa vykazuje predložením trvalých príjmov žiadateľa, prípadne spolužiadateľa, od ktorých sa odpočíta životné minimum, nevyhnutné náklady na domácnosť či platené poistné.

Istrobanka ďalšie vlastné prostriedky od žiadateľa nevyžaduje. Všeobecná úverová banka a Slovenská sporiteľňa (SLSP) chcú, aby klient preukázal aj ďalšie zdroje financovania, ktoré musí použiť prednostne pred hypotekárnym úverom. V prípade VÚB je to 10 % z investičného zámeru žiadateľa, čo sa však nevzťahuje na prípady, keď je hodnota založenej nehnuteľnosti dvaapolnásobkom požadovaného úveru. V závislosti od bonity klienta požaduje SLSP 10 až 30 % z plánovanej investície, na dokončenie novostavby je možné čerpať hypotekárny úver až do výšky 100 % rozpočtových nákladov.

Nevyhnutnou podmienkou je aj zdokladovanie účelu, na ktorý má byť úver použitý. Na zabezpečenie návratnosti môžu banky požadovať aj ďalšie garancie. Najčastejšie ide o zabezpečenie ručiteľmi alebo vinkuláciou životnej poistky žiadateľa v prospech peňažného ústavu. O ďalších úskaliach hovoria obchodné podmienky každej banky.

Ďalšie výdavky

Hypotekárny úver klienta nestojí len úrokové náklady. Každá banka si za vybavenie žiadosti o hypotekárny úver účtuje poplatky odvíjajúce sa od objemu poskytnutých prostriedkov. Niečo stojí aj odborný znalec oceňujúci nehnuteľnosť, notárska zápisnica oprávňujúca banku v prípade nesplácania úveru siahnuť na majetok dlžníka či poistné za nehnuteľnosť. Klient, ktorý získal hypotéku, musí mať v príslušnej ban- ke založený účet, s ktorého ve-dením sú tiež spojené poplatky.

Riziko je spojené aj s tým, že banka si vyhradzuje právo meniť úrokovú sadzbu v priebehu úverového vzťahu. Septembrové zníženie úrokovej sadzby pre občanov na 11,75 % aplikovala Slovenská sporiteľňa automaticky na všetkých klientov, teda aj na tých, ktorí čerpali úver za pôvodných podmienok. V rámci variabilnej sadzby banka garantuje strop na úrovni 13,25 %.

Podobne aj Istrobanka dala možnosť starším klientom využiť zníženie úrokových sadzieb. Podmienkou je dodatok k zmluve, za ktorý klient zaplatí tisíc až päťtisíc korún. Od základnej sadzby sa môže Istrobanka odchýliť plus mínus 3,5 %. VÚB, ktorá poskytla už miliardu korún hypotekárnych úverov (vyše 90 % trhu), k spätnému zníženiu úrokov nepristúpila. V minulých rokoch ju totiž zdroje na krytie prvých hypotekárnych úverov stáli viac, ako inkasovala od klientov. Od tohto roku ich postupne pokrýva emisiami hypotekárnych záložných listov, ktoré majú pevný výnos až do doby splatnosti. Prvá nesie ešte úrok vo výške 10 %, štvrtá a zatiaľ posledná 8,5 %. Zatiaľ všetky emisie sú s päťročnou splatnosťou. Ak sa banke o päť rokov podarí získať zdroje lacnejšie, môže úročenie už poskytnutých úverov znížiť. V opačnom prípade môže úroky aj zvýšiť.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Samostatné sekcie/financie

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.