Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Kúpa rodinného domu a daň z nehnuteľností

03.10.2001, 08:00 | ĽUDOVÍT KOCIÁN | daňový poradca

 • Tlačiť
 • 0

Som fyzická osoba nepodnikateľ. V minulom roku som na základe kúpnej zmluvy, ktorú mi odporučili vypracovať podľa zákona č. 182/1993 Z.z., kúpil od právnickej osoby rodinný dom. Pritom mi ešte bolo povedané, že rodinný dom je oslobodený od dane z nehnuteľností na päť rokov. V tomto roku bol tento predaj zavkladovaný v katastri nehnuteľností. Teraz ma však správca dane vyzval, aby som predložil daňové priznanie k dani z nehnuteľností za tento rok. Prečo, keď som od tejto dane oslobodený?

Načrtnutý problém rieši zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v platnom znení. V prvom rade si treba uvedomiť, že došlo k nesprávnej formulácii pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Podľa zákona č. 182/1993 Z.z. sa totiž do vlastníctva odkupujú byty a nebytové priestory, a nie rodinné domy.

Váš rodinný dom je v zmysle ustanovení zákona o dani z nehnuteľností zdaňovaný daňou zo stavieb, a nie daňou z bytov. Z toho vyplýva, že oslobodenie na päť rokov od roku nasledujúceho po nadobudnutí vlastníctva bytu sa na vás nevzťahuje. Podľa § 9 ods. 1 písm. g zákona o dani z nehnuteľností sú od dane zo stavieb oslobodené len novostavby rodinného domu, a to na pätnásť rokov od získania kolaudačného rozhodnutia. Podľa § 16 zákona o dani z nehnuteľností je správca dane v prípade nepredloženia daňového priznania povinný daňovníkovi uložiť pokutu, najviac však vo výške desať percent daňovej povinnosti.

Z uvedených skutočností vyplýva:

Rodinný dom, ktorý ste odkúpili, nie je oslobodený v tomto roku od dane z nehnuteľností. Do 31. januára ste boli povinný predložiť správcovi dane daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za tento rok. Keďže ste to neurobili, obec ako správca dane by vám mala vyrubiť pokutu až do výšky desať percent daňovej povinnosti.

Do 30 dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností ste si mali splniť oznamovaciu povinnosť a oznámiť správcovi dane zmenu vlastníka rodinného domu. Za to vám správca dane zrejme vyrubí ďalšiu pokutu vo výške najviac 500 Sk.

Keďže ste daň z nehnuteľností do dnešného dňa nezaplatili, zo strany správcu dane vám hrozí ďalšia sankcia. Ide o penále vo výške 0,3 % z vášho daňového nedoplatku za každý deň omeškania od 1. apríla tohto roku.

V zmysle ustanovení § 103 zákona o správe daní a poplatkov môžete požiadať správcu dane o odpustenie penále, v čom vám môže, ale nemusí vyhovieť.


 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie/legislatíva

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.