Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Poistné plnenia: každý by chcel viac

29.09.2005, 00:00 | Ján Záborský | © 2005 News and Media Holding

 • Tlačiť
 • 0Klient má vždy pocit, že od poisťovne dostal menej, než si zaslúži. A poisťovňa si zasa myslí, že mu vyplatila priveľa. Také sú obvyklé pohľady oboch strán, keď dôjde k likvidácii  poistnej udalosti.Niekoho prekvapí, že za dva roky staré auto získa oveľa menej ako za úplne nové, iného zasa, že mu poisťovňa preplatí opravu auta po havárii, ale už nie prelakovanie blatníka, ktorý mal poškrabaný takmer pol roka. Prečo sú vlastne klienti s poistným plnením nespokojní?Problém 1:  Zmluva. Kvalitu svojej poisťovne klient pozná, až keď dôjde na lámanie chleba – likvidáciu poistnej udalosti. Tu sa začínajú prvé prekvapenia. Napríklad ak človek za nabúrané či odcudzené auto dostane menej peňazí, než očakával. V prípade havarijnej poistky platí, že všetky pravidlá sú zahrnuté v poistných podmienkach. Problémom však je, že ich málokto pozná. „99 percent ľudí si poistné podmienky nikdy neprečíta, ale to platí všade na svete. Ľudia skrátka poisťovniam dôverujú,“ vysvetľuje Štefan Hajdin, odborný likvidátor Českej poisťovne – Slovensko (ČP-S).Problém nastáva, keď je klient presvedčený, že poisťovňa mu má uhradiť niečo, čo v zmluve nie je. Napríklad pri uzatváraní havarijnej poistky si klient vyberá výšku spolu-
účasti. Tá určuje, koľko percent škody si uhradí klient sám. Spoluúčasť sa určuje v percentách  – zvyčajne od päť do 20 až 30 percent – a zároveň v minimálnej sume, väčšinou od dvetisíc korún vyššie. Poisťovne sa tak chránia pred hradením veľmi malých škôd či takých, kde by si klient mohol chcieť poškodiť svoje auto sám.Na akú hodnotu? Pre klienta je však predovšetkým dôležité si v zmluve overiť, či si majetok poisťuje na všeobecnú, časovú alebo novú hodnotu. To ovplyvňuje, ako sa vozidlo alebo byt či dom amortizuje a ako klesá jeho cena. „Nedá sa povedať, ktorý spôsob je pre klienta výhodnejší, to závisí od situácie,“ hovorí Š. Hajdin. Pri uzatváraní poistky na majetok je však vždy dobré, ak sa na to klient opýta. Poistenie na časovú hodnotu je síce lacnejšie, no aj samo plnenie bude nižšie.Ak sa hovorí o zmluvách a ich prehľadnosti, aj poisťovne si priznávajú svoj podiel, prečo sa v nich klienti nevyznajú. Generálny riaditeľ Wüstenrotu Siegfried Fatzi pridáva vlastnú skúsenosť z čias, keď jeho poisťovňa preberala Univerzálnu bankovú poisťovňu. „Ich zmluva o havarijnom poistení mala aj s dodatkami 12 strán, to by nik neprečítal. Po prevzatí sme ju zjednodušili na štyri,“ hovorí. Podľa neho poisťovne potlačí k zjednodušeniu zmlúv aj nový zákon o sprostredkovaní poistenia. Ten vyžaduje, aby bol klient informovaný o všetkých dôležitých náležitostiach zmluvy. Tú kratšiu mu predajca vysvetlí oveľa rýchlejšie.Kľúčová je znalosť zmluvy a jej podmienok pri uzatváraní životného poistenia. Tam by sa mal klient informovať o vývoji takzvanej odkupnej hodnoty – sumy, ktorú z poistky získa, ak ju predčasne ukončí. Odkupná hodnota je totiž v prvých rokoch veľmi nízka, v úplne prvom roku často dokonca nulová, ak klient neplatí poistné jednorazovo. Zbytočne sa teda bude sťažovať, že po zrušení poistky rok po jej uzavretí nedostal nič naspäť, sám s tým totiž podpisom zmluvy súhlasil.Klient jednej z poisťovní napríklad do investičnej životnej poistky vložil začiatkom roka 2001 až 2,5 milióna korún v jednorazovom poistnom. V prvom ročnom výpise potom zistil, že jeho úspory klesli vplyvom poklesu trhov o vyše štyristotisíc korún. Keď so strachom o ďalšie peniaze požiadal poisťovňu o vyplatenie, dostal ešte o niekoľko tisíc korún menej, poisťovňa si totiž odpočítala aj náklady, ktoré s predčasne zrušenou poistkou mala. V tomto prípade bola hlavným problémom neznalosť klienta – vložil svoje peniaze do rizikových aktív, hoci v skutočnosti na risk nebol pripravený. Rovnako ho prekvapila aj odkupná hodnota poistky, hoci o nej majú agenti informovať rovno pri jej predaji.Problém 2: Suma. Na určovanie výšky škody majú poisťovne rôzne prístupy. V prípade vozidiel sa väčšinou riadia cenou náhradných dielcov a práce v poistnom softvéri, Česká poisťovňa – Slovensko sa ako jediná riadi znaleckými štandardmi. Určujú teda cenu rovnakým spôsobom ako súdni znalci, na základe tabuliek vydávaných štatistickým úradom. Klientov však občas nemilo prekvapí fakt, že niektoré časti poškodeného vozidla poisťovňa jednoducho odmietne preplatiť. „Náš likvidátor hodnotí, či škoda súvisí alebo nesúvisí s poistnou udalosťou,“ upozorňuje riaditeľka odboru likvidácie v ČP-S Michaela Mišanková. Ak auto utrpí čelný náraz, tak poisťovňa preplatí opravu jeho prednej časti, nie však už prasknutý zadný nárazník, hoci aj ten môžu v servise vymeniť.Ako je možné, rozčuľuje sa klient, že za dva roky staré auto zničené pri havárii je poistné plnenie zhruba polovičné oproti cene auta? Ako si má za takúto sumu kúpiť nové?Sama výška sumy plnenia môže nepríjemne prekvapiť, ak klient nevie, na akú hodnotu má svoj majetok poistený. Najdrahšie, no pri poistnej udalosti aj najvýhodnejšie, je poistenie na novú hodnotu, keď poisťovňa – po odrátaní prípadnej spoluúčasti – hradí cenu novej veci či jej časti, napríklad náhradného dielca. Kto má poistku len na časovú hodnotu, musí s tým pri poistnej udalosti na staršom majetku rátať. Napríklad pri totálnej škode na staršom automobile dostane vodič len pár desiatok tisíc korún, pritom od ceny vraku poisťovňa ešte odráta cenu využiteľných dielcov. Počíta s tým, že zvyšnú časť sumy klient získa predajom zvyškov auta do bazáru či na vrakovisko. Poisťovne sa odpredajom áut nezaoberajú, znie oficiálne stanovisko. Väčšie z nich dodávajú, že by prístup ku klientovi chceli zmeniť. Druhá najväčšia Kooperativa s tým ako prvá prichádza od októbra 2005. Zošrotovanie či odpredaj vraku zariadi vo vlastnej réžii, klientovi vyplatí celé plnenie bez odratúvania ceny zvyškov.Likvidátor pomôže ťažko. Kto by snáď mal záujem o pomoc likvidátora pri získavaní vyššieho plnenia, než aké mu prináleží, má to v súčasnosti už ťažšie než pred pár rokmi. Princíp „poistím si auto tam, kde mám známeho likvidátora“ už nemusí fungovať. Napríklad preto, že poisťovne vo veľkej miere začali využívať možnosti modernej techniky. Digitálnu likvidáciu, teda záznam o škode priamo do prenosného počítača, predstavila prvýkrát na Slovensku ČP-S. Minulý rok s ňou prišla aj Allianz ­ Slovenská poisťovňa, jednotka na trhu. Jej technici sú vybavení prenosnými počítačmi, do ktorých priamo zaznamenajú spolu s ostatnými údajmi rozsah poškodenia, a počítač dokáže priamo na mieste určiť približnú výšku škody. Spolu so záznamom sa zhotovuje aj fotodokumentácia a všetky údaje sa potom odosielajú priamo do ústredia, ťažko sa teda na nich dá po udalosti niečo meniť. „Ak má likvidátor pud sebazáchovy, tak sa o také niečo u nás ani nepokúša,“ dodáva s úsmevom Š. Hajdin.V Allianzi vysvetľujú, že oddelením obhliadky a likvidácie sa prakticky znemožní zneužitie dobrých známostí na získanie výhodnejšieho poistného plnenia. Klient totiž príde do styku len s technikom poisťovne, likvidátor však sedí na ústredí a s klientom sa nestretne.Veľkou prekážkou zneužívania právomoci likvidátora bude aj pripravovaný register škôd v povinnom zmluvnom poistení. Ten by mohol začať fungovať ku koncu budúceho roka. „Priznajme si, niektorí likvidátori sa na likvidácii škôd jednoducho nabaľujú. Tí majú aj najväčšie výhrady proti spusteniu registra škôd,“ tvrdí riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov Imrich Fekete.Register bude centrálne zhromažďovať všetky údaje o škodách z povinného zmluvného poistenia (PZP), tieto hlásenia sa teda nebudú dať neskôr upravovať, aby sa niekomu priznalo vyššie plnenie.V Allianzi – Slovenskej poisťovni zdôrazňujú významný bod digitalizácie pre klienta ­ likvidácia prebieha oveľa rýchlejšie. V počítači sa totiž dá okamžite po doručení hlásenia o škode vyhľadať poistná zmluva, fotografická dokumentácia, v prípade chýbajúcich náležitostí je možné hneď sa skontaktovať s klientom. Všetko zo stoličky od počítača, bez pátrania v archívoch či čakania na hlásenie zaslané poštou.Problém 3: Čas. Ak si klienti sťažujú na dlhé vybavovanie poistných udalostí, týka sa to podľa nich predovšetkým povinného zmluvného poistenia. Bežné poistné udalosti sa darí likvidovať prakticky okamžite, obzvlášť ak klient poskytol všetky požadované doklady. Podľa zákona má poisťovňa povinnosť venovať sa udalosti do 15 dní od jej nahlásenia.Problém napríklad pri haváriách nastáva vtedy, ak sa pri oprave zistí väčšie poškodenie než pri prvej obhliadke. Vtedy musí servis s opravou prestať a zavolať likvidátora, čo môže trvať aj niekoľko dní. „Prieťahy môžu nastať, aj keď haváriu či krádež prešetruje polícia. Vtedy sme síce často pripravení plniť, musíme však čakať na policajné hlásenie,“ komentuje M. Mišanková. Polícia je povinná vyšetrovať všetky havárie, pri ktorých škody prekročili 40-tisíc korún. V niektorých prípadoch však vyšetrovanie môže trvať dlhšie, i niekoľko mesiacov, a ak sa k nemu neskôr pridá i prešetrovanie poisťovne, klient si môže na svoje peniaze počkať pomerne dlho. Poisťovne takéto prieťahy riešia rôzne – niektoré vyplatia časť plnenia vopred, nie je to však pravidlom.Najviac prieťahov v PZP. PZP má ešte z hľadiska plnenia ďalšiu nevýhodu – na poistnú udalosť musia byť dvaja, poškodený a vinník. Škoda sa totiž hradí z poistky vinníka, pričom dokazovanie zodpovednosti je na poškodenom. Čo teda robiť, aby tento fakt nezdržiaval riešenie škody? Poisťovne radia: najlepšie je hneď na mieste vypísať hlásenie o škode, ktoré väčšina z nich dáva klientovi pri uzavretí zmluvy, a doručiť poisťovni vinníka.Nie vždy je to však možné. Kto niekedy prišiel o predné sklo pre kamienok vystrelený napríklad spod kolesa kamiónu, ten vie, že zastaviť vinníka idúceho 80-kilometrovou rýchlosťou môže byť nesplniteľná úloha. V tomto prípade má zmysel aspoň si poznačiť evidenčné číslo vozidla. Na internetovej stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) funguje register evidenčných čísel, ktorý okamžite ukáže, u koho je auto poistené. Ak auto aj nemá poistku, škodu si poškodený môže vymáhať priamo u SKP, ktorá je za takéto prípady zodpovedná.Ak sa škodu nepodarí zlikvidovať do troch mesiacov, na rad prichádza tiež SKP, ktorá by mala v tomto prípade zariadiť vybavenie poistnej udalosti. Túto povinnosť má SKP od vlaňajška, podľa zástupkyne riaditeľa SKP Lýdie Blažekovej bolo však takýchto prípadov len niekoľko. „Ak aj nastali, okamžite sme to hlásili zodpovednej poisťovni, ktorá si dala vec urýchlene do poriadku,“ tvrdí.Ako sa sťažovať? Kto má pocit, že sa proti postupu poisťovne ani neoplatí sťažovať, pretože sťažnosť i tak skončí v koši, by mal svoj názor zmeniť. Poisťovne sú povinné sťažnosti klientov nielen evidovať kvôli Úradu pre finančný trh, ale aj sa nimi zaoberať a do 30 dní ich vyriešiť. Dôležité je nepremeškať čas, ktorý na sťažnosť klient má, ten je vždy uvedený v rozhodnutí poisťovne o výške vyplatenej poistnej sumy.Ak sa ani potom klientovi riešenie nepozdáva, môže sa obrátiť priamo na Úrad pre finančný trh, ktorý jeho sťažnosť na poisťovňu musí preskúmať. Koho neuspokojí ani takéto riešenie, má ešte stále možnosť ísť až na súd. Takýchto sporov je však minimum. „Súd je extrémne riešenie, väčšinou si stačí s klientom sadnúť a vysvetliť mu, ako a prečo sme postupovali tak, ako sme postupovali,“ konštatuje M. Mišanková. Súdiť sa je zaujímavé len pri veľkých škodách, a teda hlavne pre právnické osoby.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Finančné inštitúcie v SR

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.