Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Tichý spoločník a podiel na zisku

23.09.1998, 09:10 | Ing. DANIEL JÁNOŠ

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

Podnikanie

Zmluvou o tichom spoločenstve sa tichý spoločník zaväzuje podnikateľovi, podnikateľskému subjektu poskytnúť určitý peňažný či iný majetkový vklad a tým sa podieľať s ním na jeho podnikaní. Podnikateľ sa zaväzuje vyplatiť určitú časť zisku z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania.

Príjemcom vkladu od tichého spoločníka môže byť iba podnikateľský subjekt bez ohľadu, či je právnická alebo fyzická osoba, teda iba podnikateľ. Na rozdiel od príjemcu vkladu tichým spoločníkom môže byť akákoľvek osoba nezávisle od toho, či je podnikateľom alebo nie.

Zmluva o tichom spoločenstve musí okrem iného obsahovať predovšetkým dohodu zmluvných strán o druhu a výške vkladu tichého spoločníka a dohodu o výške podielu tichého spoločníka na zisku, prípadne na strate vzniknutej z podnikateľskej činnosti podnikateľa (podnikateľského subjektu).

Výplatu podielu na zisku tichého spoločníka pri uzatvorenej zmluve o tichom spoločenstve upravuje § 8 písm. b) zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov o daniach z príjmov (ZDP), ktorý hovorí, že príjmami z kapitálového majetku sú "aj podiely na zisku tichého spoločníka z účasti na podnikaní, pokiaľ sa nepoužijú na doplnenie vkladu zníženého o podiely na stratách do pôvodnej výšky".

Na určenie podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania je určujúca účtovná závierka. Ak je podnikateľský subjekt fyzickou osobou, tichému spoločníkovi vzniká nárok na výplatu podielu zo zisku do 30 dní po vyhotovení ročnej účtovnej závierky. Ak je však podnikateľským subjektom právnická osoba, lehota na výplatu podielu na zisku plynie od schválenia ročnej účtovnej závierky v súlade so zmluvou o tichom spoločenstve, spoločenskou zmluvou alebo zákonom.

Výplata podielu na zisku vôbec nemusí byť vykonaná raz ročne, a môže byť podľa dohody vyplatená štvrťročne, polročne atď. Aj takto vyplatený podiel na zisku zdaní platiteľ dane (podnikateľský subjekt) osobitnou sadzbou dane podľa § 36 ods. 2 písm. a) bod 1 ZDP vo výške 25 % (zrážkovú daň vykoná ten, kto podiel na zisku vyplatí, teda podnikateľský subjekt, a nie tichý spoločník). Tým je pre tichého spoločníka daň vyrovnaná a uvedený príjem dosiahnutý z tichého spoločenstva neuvádza vo svojom daňovom priznaní (ani fyzická, ani právnická osoba).

Podnikateľ ako platiteľ dane je povinný zraziť daň pri výplate, poukázaní alebo pripísaní úhrady v prospech daňovníka a odviesť ju najneskôr do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Zrážka dane sa vykonáva zo sumy úhrady alebo pripísania dlžnej sumy v prospech daňovníka. Správcom dane sa rozumie daňový úrad príslušný podľa miesta alebo sídla platiteľa dane (§ 40n zákona o daniach z príjmov).

Treba upozorniť, že tichý spoločník nemá voči podnikateľskému subjektu nárok iba na podiel na zisku, ale sa tiež môže podieľať na strate, a to len v obmedzenej výške, do výšky svojho vkladu do tichého spoločenstva. V prípade straty na podnikaní sa primerane znižuje vklad tichého spoločníka. O podiel na zisku v ďalších rokoch po dosiahnutí straty sa znížený vklad tichého spoločníka zvyšuje, až kým nedosiahne pôvodnú výšku vkladu.

Dovtedy sa výplata uvedeného podielu na zisku, o ktorý sa dopĺňa vklad tichého spoločníka, nezdaňuje. Ak by sa vklad stratou celý vyčerpal, zmluva o tichom spoločenstve by zanikla.

Príklad:

K 31. decembru 1997 dosiahla spoločnosť ABC, s.r.o., zisk po zdanení 200 000 Sk. Na základe uzatvorenej zmluvy o tichom spoločenstve spoločnosť ABC vyplatí P. Rusnákovi podiel na zisku vo výške 25 %, čo je 50 000 Sk.

Uvedený výnos podlieha osobitnej sadzbe dani z príjmov vo výške 25 %, teda 25 % z 50 000 = 12 500 Sk. P. Rusnák dostane svoj podiel na zisku v netto výške 37 500 Sk.

Príklad:

K 31. decembru 1997 dosiahla spoločnosť ABC, s.r.o., zisk po zdanení 200 000 Sk. Na základe uzatvorenej zmluvy o tichom spoločenstve spoločnosť ABC má vyplatiť P. Rusnákovi podiel na zisku vo výške 20 %, čo je 40 000 Sk.

P. Rusnák sa po dohode s ABC rozhodol, že podiel nechce vyplatiť, ale zvýši svoj vklad ako tichý spoločník v ABC. S.r.o. ABC teda po dohode zrazí daň z vyplateného podielu 25 % zo 40 000, čo je 10 000 Sk a P. Rusnákovi zvýši podiel na tichom spoločenstve o 30 000 Sk.

Príklad:

K 31. decembru 1996 dosiahla spoločnosť ABC, s.r.o., stratu 100 000 Sk. Na základe uzatvorenej zmluvy o tichom spoločenstve ABC s P. Rusnákom sa P. Rusnák bude podieľať na strate 50 %. Vklad do tichého spoločenstva P. Rusnáka bol 100 000 Sk.

Na strate sa P. Rusnák ako tichý spoločník bude podieľať vo výške 50 000 Sk, o čo sa mu zníži vklad v ABC na 50 000 Sk. Zvyšných 50 000 Sk straty bude uhradených z nerozdeleného zisku z minulého roku.

Príklad:

Nadväzuje na predchádzajúci príklad z roku 1996. K 31. decembru dosiahla spoločnosť ABC, s.r.o., zisk po zdanení 200 000 Sk. Na základe uzatvorenej zmluvy o tichom spoločenstve ABC vyplatí P. Rusnákovi podiel na zisku vo výške 50 % zo zisku po zdanení, čo predstavuje sumu 100 000 Sk.

Z tejto sumy sa 50 000 Sk použije na doplnenie vkladu do pôvodnej výšky vkladu podľa zmluvy o tichom spoločenstve na 100 000 Sk. Zvyšných 50 000 Sk ABC zdaní vo výške 25 %, čo predstavuje 12 500 Sk a P. Rusnákovi vyplatí netto 37 500 Sk.

Príklad:

K 31. decembru 1997 dosiahla spoločnosť ABC, s.r.o., zisk po zdanení 200 000 Sk. P. Rusnák sa rozhodol vypovedať zmluvu o tichom spoločenstve dohodou. Vklad P. Rusnáka predstavovalo auto v hodnote 100 000 Sk. Na základe dohody mu ABC vrátila majetkový vklad - auto v zostatkovej cene 70 000 Sk a zvyšok vo výške 30 000 Sk doplatili P. Rusnákovi v hotovosti. Musí ABC uplatniť zo spomínaného príjmu osobitnú sadzbu dane podľa § 36 ZDP?

Nie, uvedený príjem nepodlieha dani z príjmov, pretože ide o výplatu vkladu tichého spoločníka, a nie výplatu podielu na zisku.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.