Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Poisťovňa roka 2015: Vládne staronová zostava

11.11.2015, 12:28 | Ján Záborský | © 2015 News and Media Holding

Uplynulé roky v poisťovníctve sa vyznačujú dvoma významnými faktormi: veľmi slabým rastom, prípadne poklesom predpisu, a rastom nákladov, predovšetkým tých spojených s kapitálovými poistkami.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

TREND Top 2015

Sľubované významné výnosy z minulých rokov totiž poisťovne musia dodržiavať, aj keď na ne v súčasnom slabo úročenom prostredí nemajú kde zarobiť. To im ujedá zo ziskov. Hoci v poslednom roku sa situácia stabilizovala a poisťovne našli priestor, ako posilniť zisky napriek stagnácii biznisu.

Zmena modelu

Na zmenu situácie reaguje aj model Poisťovne roka. V časoch, keď aj najmenší rast poistného zvýhodňoval súťažiace poisťovne oproti ostatným, mali najväčšiu výhodu tie, ktoré uzatvárali veľké množstvo jednorazovo platených poistiek. Tie však v čase minimálnych úrokov spĺňajú v bankách úlohu alternatívneho vkladu, ktorý dokáže ponúknuť atraktívnejšie zhodnotenie než termínovaný vklad. Ukladanie a zhodnocovanie peňazí je však úlohou bánk, nie poisťovní, tie sa majú zaoberať krytím rizika.

Neprehliadnite

Preto TREND od tohto roku prijal pri hodnotení trhového podielu postup, ktorý vnútorne používajú poisťovne i audítori – redukuje vplyv jednorazovo platených poistení. Tie sa v novom modeli zaratúvajú do výpočtu trhového podielu len desiatimi percentami. Podobný prepočet nazývajú poistní účtovníci ekvivalent ročného poistného (annual premium equivalent – APE), pričom desatina ako vhodný kvocient na výpočet APE je najbežnejšie používanou hodno- tou.

Medzi poisťovňami vládne staronová prvá trojka

Zdroj: Ceny zhotovil Mgr. Art. Oliver Leššo

Obhajca prvenstva

Prekvapivo zapracovanie APE do modelu nijako výrazne nezatriaslo prvými miestami. Jednotkou je znovu ČSOB Poisťovňa, dvojkou Poisťovňa Slovenskej sporiteľne – pri oboch je pritom jednorazovo platené poistné výraznou zložkou biznisu. Dokázali však rovnako silne rásť aj v bežne platených poistkách, v prípade ČSOB aj v neživotnom poistení. Zmena vyhodila z prvej trojky vlaňajšieho finalistu Kooperativu, na jej miesto sa vrátil účastník spred dvoch rokov MetLife.

Normálne rebríček Poisťovne roka vôbec nehodnotí výsledky pobočiek zahraničných poisťovní – ich údaje nie sú dostatočne porovnateľné –, MetLife však ešte dokončil vlaňajšok ako plnohodnotná slovenská dcéra. Pobočkou je až od mája tohto roka. Smutným vedľajším efektom tejto zmeny je, že v budúcoročnom rebríčku už MetLife, jednu z vôbec prvých a najväčších slovenských poisťovní, nebude možné hodnotiť.

Doterajšie snahy o zaradenie pobočiek do hodnotenia stroskotávajú na nemožnosti spracovať relevantné dáta. TREND však má ambíciu nájsť spôsob, ako túto prekážku prekonať. Do rebríčka sa nedostala košická Rapid Life, ktorá TRENDU dáta už niekoľko rokov neposkytuje a údaje z výročnej správy neobsahujú dostatok potrebných informácií. No podľa predbežných prepočtov by jej aj tak patrilo posledné miesto v rebríčku.

Stabilita sektora

Do tohtoročného rebríčka pribudla opäť NN Životná poisťovňa, do konca vlaňajška známa ako ING. Na čas sa stratila z hodnotenia pre jednorazovú stratu z roku 2012. Dovedna tak súťažilo štrnásť poisťovní. Naoko to však môže vyzerať, že sa rebríček zmenil výraznejšie: popri NN zmenila názov aj Poisťovňa Poštovej banky (aktuálne sa už nazýva Poštovou poisťovňou) a Generali už prestala byť Generali Slovensko. Posledná menovaná navyše od začiatku roka 2015 prevzala pod svoje krídla aj menšie sestry Genertel a Európsku cestovnú poisťovňu.

Hoci maximálne je možné dosiahnuť v hodnotení 14 bodov, všetkých štrnásť poisťovní sa zmestilo do rozsahu necelých šiestich bodov. Aj to hovorí o vyváženosti aktuálneho modelu. Najmenšia hodnota v tabuľke je päť bodov, čo zasa hovorí o stabilite sektora ako celku – nik výrazne nevyčnieva ani neprepadáva.

Obrov v tabuľke s inak veľmi slušnými výsledkami sťahuje nadol predovšetkým prepad trhového podielu: Allianz stráca dlhodobo, hlavne v sektore PZP, Kooperativu stiahol nadol aj zmenený výpočet a zohľadnenie APE. Naopak, tento prístup prospel hlavne tým poisťovniam, ktoré sa jednorazovo plateným poisteniam nevenujú, napríklad Aegonu či Generali.

Pobočky môžu pribúdať

Do budúcich rokov bude predovšetkým výzvou nájsť cestu, ako do hodnotenia zarátať i pobočky zahraničných poisťovní: transformácia MetLife naznačuje, že sa podobnou cestou môžu vydať aj ďalší významní hráči na trhu. A hoci budú oficiálne pôsobiť zo zahraničného sídla, na Slovensku budú významnými tvorcami trhu. A nové poisťovne, akou je napríklad Novis, ktorá sídli na Slovensku a pôsobí okrem iného aj na nemeckom trhu, sú skôr výnimkou. Tendenciou je práve znižovanie nákladov prostredníctvom sústreďovania biznisu z menších trhov do jedného centra s pobočkovou sieťou v regióne.

Výročná cena TRENDU za mimoriadne podnikateľské výsledky
(TREND Annual Award for Outstanding Business Results)
Výročná cena TRENDU za mimoriadne podnikateľské výsledky

Zmeny na ceste

Najzásadnejším zvratom pre poisťovníctvo i hodnotenie Poisťovne roka bude zavádzanie pravidiel Solvency II. Tie veľmi podrobne stanovujú, ako sa má poisťovňa stavať k jednotlivým druhom rizika. Na každé z nich (popri rizikách chránených v zmluvách musia myslieť i na operačné či trhové riziká) potrebuje mať podrobný model a dostatočné rezervy.

S nástupom Solvency II, ktorý už v časti poisťovní nastal, príde i koniec niektorých lokálnych regulačných obmedzení. Národná banka Slovenska už napríklad nebude vyhlasovať maximálnu mieru zhodnotenia pre kapitálové poistky. Teoreticky budú môcť poisťovne sľúbiť akékoľvek zhodnotenie, ak ho budú mať dostatočne do budúcnosti vykryté.

Efekt však môže byť aj úplne opačný, napríklad Generali pri kapitálových poistkách s garanciou zhodnotenia skončí úplne. Z dlhodobého hľadiska si tak zjednoduší život. Pre potreby Solvency II jej odpadne krytie proti trhovému riziku.

To má na výsledky poisťovní reálny vplyv. V predchádzajúcich rokoch napríklad Allianz dotvárala na staré, štedro garantované kapitálové poistky rezervy vo výške desiatok miliónov eur. Tie jej potom chýbali v zisku a ovplyvnili i jej postavenie v rebríčku Poisťovňa roka.

Druhým vplyvom Solvency II budú náklady na zavádzanie nových modelov do praxe. Tie z poisťovní, ktoré si nechali zavedenie nových pravidiel na poslednú chvíľu, musia počítať s vysokými jednorazovými nákladmi. Nákladovosť je jedným z dôležitých aspektov hodnotenia Poisťovne roka. 

Model zdôrazňuje poisťovanie

Hodnotiaci model sa v uplynulých rokoch menil hlavne preto, aby dokázal eliminovať jednorazové výskoky a účtovnú kreativitu, v ktorej sú niektorí tunajší hráči úplní experti. TREND však uplynulé tri roky do vzorca zasahovať nemusel, čerstvou úpravou je zavedenie prepočtu APE, aby zmena trhového podielu viac zdôrazňovala poistný, nie sporivý biznis poisťovní. Do posudzovanej skupiny postúpilo 14 poisťovní, ktoré vlani hospodárili so ziskom a zaisťovateľom postúpili menej ako šesťdesiat percent vlastného biznisu. Kvótu TREND uplatňuje už niekoľko rokov, keďže chce hodnotiť iba spoločnosti, ktoré s poistným rizikom aktívne pracujú.

Rovnako vylúčil z hodnotenia pobočky zahraničných poisťovní. MetLife je výnimkou, ktorá sa na pobočku zmenila až po hodnotenom období. V prípade pobočiek nemožno korektne vypočítať rentabilitu vlastného imania a ani pomer skutočného kapitálu k požadovanému kapitálovému minimu. Sú to pritom kľúčové parametre, ktoré majú v hodnotiacom modeli spolu takmer tretinovú váhu.

Najsilnejšie zastúpenie, dovedna 45-percentné, majú v modeli tri pomerové ukazovatele ziskovosti. Ide o rentabilitu vlastného kapitálu, ziskovosť zaslúženého poistného a zhodnotenie aktív. Ďalšie dva indikátory mapujú prevádzkovú nákladovosť a čistú škodovosť, majú dovedna 30-percentnú váhu.

Kapitálový koeficient, ktorý sleduje, o koľko viac peňazí od akcionárov poisťovňa využíva oproti predpísanému minimu, má 15-percentné zastúpenie. Jediné kritérium, ktoré TREND hodnotí za jedno účtovné obdobie, je zmena trhového podielu, meraná podľa čistého zaslúženého poistného. Všetky ostatné indikátory monitoruje model za rok 2013 a s dvojnásobnou váhou za rok 2014.

Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 45/2015. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
 • Tlačiť
 • 0

Rubrika TREND Top 2015

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.