Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Darina Huttová: Vždy si myslíme, že zdravie vydrží

Podobne ako ostatní finančníci, aj finanční sprostredkovatelia sa boria s množstvom novej legislatívy, ktorá vzniká v Bratislave i v Bruseli. Napriek tomu si pridali ďalšie – vlastné pravidlá vďaka etickému kódexu. Generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (ASISP) Darina Huttová hodnotí, že priemerné tržby ich členov vlani rástli vo všetkých sektoroch.

31.05.2016, 15:00 | Ľuboslav Kačalka | © 2016 News and Media Holding

  • Tlačiť
  • 0

Finančné sprostredkovanie sa na nedostatok legislatívy rozhodne nemôže sťažovať. Pripomeňme si, ako to vyzeralo na začiatku.

U nás sa regulácia začína predovšetkým úpravou finančného sprostredkovania na kapitálovom trhu. Písal sa rok 1992, keď bol prijatý zákon o cenných papieroch, a ten priniesol prvú úpravu. Sprostredkovanie na finančnom trhu bolo známe od roku 1990 z Obchodného zákonníka. Kapitálový trh si vyžiadal osobitnú úpravu a požiadavky na ochranu spotrebiteľa sa preniesli aj na ostatné sektory finančného trhu a dali im nový rozmer. Deväťdesiate roky boli značne poznačené tým, že finanční agenti podnikali na výhradnú zodpovednosť maklérov – obchodníkov s cennými papiermi. Tí zodpovedali za všetky lapsusy, ale aj za úspechy, ktoré vznikli, a to predovšetkým pri obchodovaní akcií z kupónovej privatizácie. Následne sa od roku 1995 začala tvoriť aj história novodobej podnikateľskej legislatívy v oblasti sprostredkovania poistenia.

Neprehliadnite

Medzitým prišlo nové tisícročie.

Po roku 2000 sa začína nová etapa, do popredia sa dostáva ochrana finančného spotrebiteľa. Slovensko vedelo dobre reagovať. Bola prijatá rekodifikácia zákona o cenných papieroch. Zákon č. 566/2001 Z.z. priniesol nový stupeň regulácie investičných sprostredkovateľov. Zaviedli sa už aj odborné skúšky, ktoré preverili odbornú pripravenosť a právne vedomie. Popri nich pôsobili ako sprostredkovatelia aj zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií. Vyvinulo sa kolektívne investovanie na novej legislatívnej báze. V poisťovníctve sa rozvíjal model sprostredkovania prostredníctvom interných aj externých sietí.

O akých trendoch môžeme hovoriť?

Práve v poisťovníctve sa začali budovať obchodné siete už v 90. rokoch. Významne sa u nás presadila známa nemecká spoločnosť OVB a jej podnikateľský model prevzali ďalšie subjekty. Dá sa povedať, že významne stojí za rozvojom konkurenčného prostredia v tejto oblasti. Po roku 2001 smeroval vývoj k sofistikovanejšiemu podnikaniu, kládol sa vyšší dôraz na profesionalitu. Agent už mal konať tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu záujmov klientov. Poisťovne aj sprostredkovatelia prejavovali záujem o udržanie kmeňa klientov a budovanie dlhodobej starostlivosti oň. To sa následne podporilo zákonom č. 340/2005 Z.z., ktorý už reagoval aj na európsku legislatívu.

Finančný agent je povinný zisťovať požiadavky a potreby klienta, ale aj jeho skúsenosti, znalosti a finančnú situáciu

Aktuálne platí zákon číslo 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní...

Prišli s ním zásadné zmeny. Tento zákon zjednotil pravidlá pre sprostredkovateľov naprieč sektormi finančného trhu, čo má svoje pozitíva i negatíva. Nastolil jednotné podmienky v prístupe ku klientovi. Je v ňom jednoznačne dané, že žiaden agent nemôže ísť proti záujmom svojho klienta. Myšlienku, že vzťah s klientom nemá byť krátkodobý ani povrchný, presadzovali naši členovia aj pred prijatím zákona. Pri svojom podnikaní ponúkali dlhodobý servis, čomu prispôsobili aj svoje dokumenty, styk a komunikáciu s klientom. Ponúkli osvetu pri finančnom vzdelávaní občanov. Veľkú úlohu v budovaní finančnej gramotnosti prevzali na seba práve finanční sprostredkovatelia, ale aj banky, poisťovne a ďalšie inštitúcie, ktoré poskytujú kontinuálne programy vzdelávania už od najmladšej vekovej kategórie.

A v akom stave je dnes finančná gramotnosť?

Finančná gramotnosť je široký pojem a líši sa podľa vzdelania či sociálneho postavenia osôb. Iná bude u dospelých a iná u žiakov základných škôl. Aj riaditeľ odboru ochrany finančného spotrebiteľa v NBS potvrdil, že v porovnaní so zahraničnými prieskumami sú na tom Slováci v rovnakom stave. Finančný trh prináša nové produkty, ktoré si vyžadujú nové znalosti, a to vplýva aj na finančnú gramotnosť. Treba sa neustále učiť, presviedčať ľudí, aby sa zaujímali o správne financovanie svojich životných potrieb.

Ktoré skupiny sú problémovejšie?

Vidím deficit vedomostí u mladších vekových skupín a občanov v dôchodkovom veku. Keď naštartujete pracovný život a máte rodinu, prirodzene by ste mali využívať niektoré finančné produkty a plánovať svoj finančný život. Mladí ľudia si myslia, že toto je možné odďaľovať, ale tak to nie je. Starostlivosť o finančné zabezpečenie sa začína tým, že ste pracovne aktívny. Negatívom je vysoký počet dlhodobo nezamestnaných ľudí. Tí nie sú schopní finančne zabezpečiť svoj život vôbec a najmenej sa zaujímajú o fungovanie finančných produktov, ale patria medzi najzadlženejšie osoby.

Osvetu šíril aj televízny seriál Krotitelia dlhov, na ktorom ste spolupracovali.

Často sme počuli, že finančný agent je vhodný len pre bohatších ľudí a že bežný občan ho nevyužije. Práve tento seriál ukázal dôležitosť využívania finančných agentov, ich znalostí a odborného prístupu v zložitých situáciách. Aj v prípade tých najchudobnejších občanov. Prínos tohto programu je veľmi pozitívny. Vzťahy, ktoré vznikali pri riešení konkrétnych situácií, nakoniec vyústili v dlhodobý vzťah agenta a jeho klienta. Tento seriál mal ohromný ohlas. Aj napriek tomu, že trval len niekoľko mesiacov, doteraz asociácii chodia žiadosti o zabezpečenie kontaktu na agenta, aby pomohol riešiť konkrétne problémy. V rámci asociácie posúvame kontakty niektorému z našich členov a oni preberú riešenie situácie. Stále riešime problém nadmerného zadlženia obyvateľov. Mnohí majú viac úverov, ako sú schopní splatiť. Situácii nepomáha ani široká ponuka úverov. Ľudia potrebujú odborníka, ktorý bude pri nich stáť. Treba povedať, že sprostredkovateľ bude vždy viazaný vlastnou ponukou služieb zo svojho portfólia, ale z toho portfólia vie vždy vybrať to, čo je pre klienta najvhodnejšie.

AFISP v číslach
(2015)
Počet agentov za všetkých členov 10 352
Výnosy členov z finančného sprostredkovania 106 314
Životné poistenie
bežne platené – počet zmlúv 86 605
bežne platené – objem (mil. eur) 43 131
jednorazovo platené – počet zmlúv 14 091
jednorazovo platené – objem (mil. eur) 734
Neživotné poistenie
existujúci kmeň – počet zmlúv 584 506
existujúci kmeň – objem (mil. eur) 98 709
nové zmluvy – počet 181 899
nové zmluvy – objem (mil. eur) 29 185
Kapitálový trh
jednorazové investície – počet zmlúv 12 580
jednorazové investície – objem (mil. eur) 130 023
pravidelné investície – počet zmlúv 23 740
pravidelné investície – objem (mil. eur) 183 146
Tretí pilier
nová produkcia – počet zmlúv 3 649
objem ročných príspevkov zamestnanca (mil. eur) 95
Úvery
na bývanie – počet zmlúv 20 784
na bývanie – objem (mil. eur) 1 086 001
na spotrebu – počet zmlúv 34 636
na spotrebu – objem (mil. eur) 71 519
Vklady
počet nových zmlúv 3 067
ročný objem vkladov (mil. eur) 2 074
Druhý pilier
počet nových zmlúv 35 449
Stavebné sporenie
počet nových zmlúv 8 871
cieľová suma (mil. eur) 122 201
PRAMEŇ: AFISP

Kvalitná služba teda nie je iba pár zmlúv, ale aj návod na život?

Aj zákon správne hovorí, že finančný agent je povinný zisťovať požiadavky a potreby klienta, ale aj jeho skúsenosti, znalosti a finančnú situáciu. Keď to dobre urobí a vypracuje finančný plán, je už len na 

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU

už od 94 centov / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Sektorové rebríčky, hospodárske výsledky firiem
  • Obmedzenie reklamy na TREND.sk

Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 €

Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou.

Viac informácií.

  • Tlačiť
  • 0

Rubrika TREND + Finančné sprostredkovanie

Tagy finančné sprostredkovanie

Diskusia (0 reakcií)