Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

„Nový normál“ v energetike: Na rast dopytu sa už nedá spoliehať

Päť dní diskutovali stovky štátnikov, investorov a odborníkov na Svetovom energetickom kongrese v metropole nad Bosporom o tom, čo ich v tejto brandži čaká a neminie. Medzi nimi aj prezidenti Azerbajdžanu, Ruska a Turecka (na úvodnej fotografii).

22.10.2016 | Adrian Peter Pressburg | © 2016 News and Media Holding

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 4

Agentúry zostručnili výsledky tohto medzinárodného fóra, ktoré sa koná raz za tri roky, na dve správy: Putin a Erdogan podporili výstavbu plynovodu Turecký prúd a Rusko sa pripojí k obmedzeniu ťažby ropy. V Istanbule však odznelo omnoho viac podstatných a zaujímavých myšlienok, úvah a prognóz. Napríklad o novom normále.

Prečo nový normál

Pojem „nový normál“ sa používa v sociálnej psychológii a v marketingu na vyjadrenie stavu, keď sa dosiaľ výnimočný alebo abnormálny jav stáva náhle bežným a normálnym. Dôležitá je prudkosť obratu a závažnosť okolností, pred ktorými niet úniku. Novým normálom sa stalo pred ôsmimi rokmi zachraňovanie bánk, ktoré by normálne mali skrachovať, ale nesmú, pretože sú systémovo dôležité.

Neprehliadnite

Generálny tajomník Svetovej energetickej rady (World Energy Council – WEC) Christoph Frei poslal účastníkom istanbulského kongresu úvodné posolstvo s týmto výrokom: „Pomalší globálny rast a posun v demografickom vývoji (spomaľovanie populačného rastu) definujú nový normál.“

Za hnaciu silu premien označil politický tlak na zmenu energetického mixu v neprospech energonosičov na báze uhlíka. Podľa neho je tento tlak umocňovaný „nezastaviteľnou digitálnou revolúciou, pričom sa vynárajú riziká, v ktorých sa včerajšia nepravdepodobnosť stáva dnešnou realitou“.

Štátni i súkromní investori budú nútení viac sa opierať o technický pokrok, inovácie, nevšednosť a pružnosť

Za nátlakový faktor, ktorý nemenoval, treba označiť aj dôsledky Parížskej klimatickej dohody, ktorá vstúpi oficiálne do platnosti začiatkom budúceho mesiaca. Veľké investorské kruhy – či už štátne alebo súkromné – budú musieť prehodnotiť svoje doterajšie zámery, aby splnili požiadavky na znižovanie emisií skleníkových plynov. Sprísňovanie limitov povolených emisií ich prinúti opierať sa o technický pokrok, inovácie, nevšednosť a pružnosť. Budú musieť poskytovať vývojárom viac voľného priestoru, no zároveň ich riadiť a posúvať potrebným smerom.

Pozor na uviaznutie investícií!

Štátnici a podnikatelia, ktorí sa zišli na tohtoročnom energetickom podujatí, neboli naučení dostávať na úvod studené sprchy. Istanbulský kongres bol prelomový aj tým, ako zarazil tých potentátov, ktorí sa nenechali od svojich poradcov dôkladne poučiť a dostavili sa nepripravení.

Jednou zo základných podkladových pomôcok pre vedenie zmysluplných rozhovorov na kongrese bola prognóza Svetovej energetickej rady pod názvom World Energy Scenarios 2016: Grand Transition. Ťažiskovým pojmom je ten veľký prechod, grandiózna premena, zmena či tranzit. Prechod raz a navždy z modelu extenzívneho rastu na intenzívny, no úsporný a inteligentný. A nutnosť investovať v energetike tak, aby sa po desiatich, dvadsiatich či tridsiatich rokoch nestalo, že im ich investície uviaznu, že prídu o prostriedky rádovo aj v desiatkach miliárd dolárov, libier či eur, vložených do produkcie energonosičov, po ktorých bude slabnúť dopyt.

Autori spomínanej štúdie za také považujú predovšetkým uhlie a po ňom – o dve-tri desaťročia neskôr – aj ropu. Výpočet časového okna pre maximalizáciu ziskov z dlhodobých vkladov bude ťažší a riskantnejší. Hrozba uviaznutých vkladov bude visieť aj nad tými najskúsenejšími investormi, pretože tradície a návyky im môžu byť viac na príťaž ako na úžitok.

Éru dlhodobých investičných cyklov bude musieť energetický sektor nahradiť systémom s kratším horizontom

Podľa údajov Svetovej energetickej rady sa globálna spotreba elektrickej energie od roku 1970 viac než zdvojnásobila. Hrubý svetový produkt vzrástol takmer štyriapolkrát a počet obyvateľov vyskočil z 3,7 miliardy na bezmála sedem a pol miliardy.

Ešte donedávna sa veľké energetické koncerny mohli spoliehať na výpočty medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) o nepretržitom raste dopytu po všetkých zdrojoch energie v nasledujúcich desaťročiach. V ostatných rokoch ich však tamojší analytici museli revidovať smerom nadol.

Výrazný prínos nových technológií, digitalizácie, miniaturizácie a zlepšovanie efektívnosti výroby a prevádzky strojov a tovarov, ale i rozširovanie podielu obnoviteľných druhov energetických vstupov – to všetko približuje moment vyvrcholenia dopytu po energiách. Tieto a ďalšie výdobytky technickej civilizácie 21. storočia dostali v žargóne WEC pomenovanie disruptívne, rušivé, rozvratné technológie.

Ministri energetiky Ruska a Turecka podpísali dohodu o výstavbe plynovodu TurkStream.Zdroj: Profimedia.cz

Tri scenáre

Veľkou neznámou ostáva zatiaľ pre investorov metodika predvídania posunov dopytu na svetových trhoch po jednotlivých druhoch energií. Na istanbulskom fóre sa zrážali tri základné vývojové scenáre, koncipované z pohľadu ochranárov i autorov citovanej prognózy WEC ako optimistický, pragmatický a pesimistický.

V prvom, nazvanom Nedokončená symfónia, by sa všetky odporúčania a záväzky vyplývajúce z Parížskej klimatickej dohody dodržiavali dôsledne a svedomito. V druhom – s názvom Moderný jazz – len v rozumnej miere a v treťom (Hard rock) ledabolo.

Najviac priaznivcov mal v Istanbule tábor 

Dočítajte celý článok
Článok je súčasťou prémiového obsahu, vyšiel v týždenníku TREND 42/2016. Ak ste predplatiteľom a článok sa nezobrazuje celý, skontrolujte si prihlásenie a prečítajte si rýchly návod ako získať prístup k digitálnym službám TRENDU.
Vyberte si predplatné od 3,99 €
  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 4

Rubrika Svet

Tagy energie, Istanbul, obnoviteľné zdroje, plyn, ropa, Rusko