Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Nemocnice na Slovensku podľa tržieb

Tržby, zisk, počet zamestnancov, osobné náklady za roky 2015 a 2014

26.10.2016, 09:24

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0
Hospodárenie nemocníc - tržby
Economic results of hospitals - revenues
Nemocnica Tržby spolu 1 (tis.eur) Tržby spolu 1 (tis.eur) Zisk po zdanení (tis.eur) Zisk po zdanení (tis.eur) Priemerný počet zamestnancov Priemerný počet zamestnancov Osobné náklady (tis. eur) Osobné náklady (tis. eur) Prevádzkovateľ
Hospital Sales revenue 1 (EUR '000) Sales revenue 1 (EUR '000) After-tax profit (EUR '000) After-tax profit (EUR '000) Average number of employees Average number of employees Personal costs (EUR '000) Personal costs (EUR '000) Operator
2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MZ SR transformované na akciové spoločnosti / Hospitals Transformed to Joint-stock Companies
1. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava 77 632 76 172 47 105 920 921 23 299 22 012 MZ SR
2. Východoslov. ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice 56 795 54 090 1 064 1 002 614 596 15 012 14 127 MZ SR
3. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Banská Bystrica 43 796 40 257 748 680 376 360 9 677 8 832 MZ SR
4. Nemocnica Poprad, a.s., Poprad 37 990 34 548 1 031 362 1 155 1 138 19 782 17 963 MZ SR
5. Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice 19 169 17 561 1 012 856 327 320 7 462 7 187 MZ SR
6. Letecká vojenská nemocnica, a.s., Košice 4 622 4 640 -446 -264 211 206 3 412 3 296 MO SR
Nemocnice v pôsobnosti MZ SR, MO SR a MV SR / Hospitals in Terms of Reference of the Ministry of Health Care, Ministry of Defence and Ministry of the Interior
1. Univerzitná nemocnica Bratislava, p.o. 164 077 158 046 -42 673 -40 195 6 176 6 339 125 147 121 015 MZ SR
2. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, p.o. 86 577 86 592 -13 819 -9 446 3 333 3 265 57 794 54 035 MZ SR
3. Fakultná nemocnica NsP F.D. Roosevelta, p.o., B. Bystrica 71 871 63 288 -3 961 -4 673 2 107 2 058 36 519 33 800 MZ SR
4. Univerzitná nemocnica Martin, p.o. 65 321 61 376 -5 918 -6 996 2 058 2 036 39 958 37 020 MZ SR
5. Fakultná nemocnica NsP J. A. Reimana, p.o., Prešov 57 704 57 299 -13 014 -7 376 2 125 2 069 38 492 36 251 MZ SR
6. ÚVN SNP – fakultná nemocnica, p.o., Ružomberok 42 514 38 616 -4 193 -3 900 1 367 1 362 25 880 24 118 MO SR
7. Fakultná nemocnica s poliklinikou, p.o., Žilina 41 876 38 686 -3 862 -358 1 533 1 497 28 728 26 028 MZ SR
8. Fakultná nemocnica Trenčín, p.o. 40 827 38 695 -4 705 -2 979 1 336 1 322 27 340 25 460 MZ SR
9. Fakultná nemocnica, p.o., Nitra 40 651 39 098 2 823 3 675 1 238 1 228 20 953 20 196 MZ SR
10. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, p.o., Bratislava 38 033 37 234 -5 194 -5 308 1 145 1 128 26 352,89 25 078,36 MZ SR
11. Fakultná nemocnica s poliklinikou, p.o., Nové Zámky 33 236 29 978 -946 -1 328 1 196 1 193 20 432 19 811 MZ SR
12. Fakultná nemocnica, p.o., Trnava 32 554 30 215 -2 639 -656 1 056 1 062 21 048 19 455 MZ SR
13. Detská fakultná nemocnica, p.o., Košice 13 619 13 332 114 457 581 596 10 767 9 862 MZ SR
14. Nemocnica sv. Michala, a.s., Bratislava 12 480 11 987 -6 248 -1 958 409 414 8 796 8 321 MV SR
15. Detská fakultná nemocnica NsP, p.o, Banská Bystrica 9 514 9 755 12 106 299 284 6 377 6 220 MZ SR
Neštátne a súkromné nemocnice / Non-state and Private Hospitals
1. Nemocnica Košice-Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica 29 421 27 649 2 388 1 945 952 942 17 402 16 037 Agel
2. Nemocnice s poliklinikami, n.o., Nitra 2 27 798 26 792 1 083 937 1 135 1 104 16 599 15 565 NSK
3. Nemocnica s poliklinikou Prievidza, p.o. 20 258 18 847 -2 125 -1 627 885 872 15 404 14 513 TSK
4. Nemocnica s pol. Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 19 442 17 975 297 284 608 584 9 923 9 448 Svet zdravia
5. Kysucká nemocnica s pol. Čadca, p.o. 19 242 17 582 1 036 649 798 786 11 203,30 10 775 ŽSK
6. Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 17 509 15 222 3 2 608 582 9 427 8 850 TTSK
7. Všeobecná nemocnica s pol. Lučenec, n.o. 16 819 16 269 857 535 786 752 n n BBSK
8. Nemocnica s pol. Dunajská Streda, a.s. 16 307 16 290 -207 -1 034 625 665 9 169 8 733 Svet zdravia
9. Nemocnica s pol, Trebišov, a.s. 15 978 14 662 266 93 572 567 8 973 8 612 Svet zdravia
10. Forlife, n.o., Komárno 15 898 14 421 146 124 545 534 8 844 8 214 Agel
11. Nemocncica Zvolen, a.s. 15 527 14 402 49 7 607 593 9 750 9 006 Agel
12. Nemocnica s pol. Považská Bystrica, p.o. 14 480 13 659 -2 672 -1 531 854 855 12 710 11 363 TSK
13. Nemocnica s pol. Sv. Lukáša Galanta, a.s. 14 282 13 619 -37 -1 263 632 608 9 982 9 411 Svet zdravia
14. Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, p.o. 13 602 12 521 442 -65 571 570 8 765 8 134 ŽSK
15. Nemocnica Rimavská Sobota 13 564 14 630 3 479 270 553 566 8 640 8 381 Svet zdravia
16. Všeobecná nemocnica s pol. Levoča, a.s. 13 012 11 900 327 271 489 485 7 500 7 115 Agel
17. Dolnooravská NsP MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín, p.o. 12 914 11 588 634 52 560 548 8 530 8 012 ŽSK
18. Nemocničná a.s., Pezinok (Nemocnica Malacky) 12 286 11 661 12 -17 360 368 7 013 6 761 Medirex
19. Nemocnica s pol. Spišská Nová Ves, a.s. 12 265 11 501 187 119 493 457 7 552 7 358 Svet zdravia
20. Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 3 12 121 11 418 140 128 436 416 6 670 6 270 Svet zdravia
21. Vranovská nemocnica, a.s., Vranov nad Topľou 4 12 031 11 534 156 546 482 472 7 244 6 939 Svet zdravia
22. Hornooravská nemocnica s pol., p.o., Trstená 11 836 10 760 397 134 510 501 7 412 6 888 ŽSK
23. Nemocnica s pol. sv. Barbory Rožňava, a.s. 11 673 10 911 91 31 450 424 6 485 6 021 Svet zdravia
24. Nemocnica Žiar nad Hronom + Nemocnica Banská Štiavnica 10 672 12 002 1 098 2 927 427 456 7 386 7 534 Svet zdravia
25. Univerzitná NsP Milosrdní bratia, s.r.o., Bratislava 10 485 9 866 -1 -1 284 276 5 619 5 110 Hospitalská rehoľa sv. Jána
26. Ľubovnianska nemocnica, n.o. 9 941 9 254 706 247 395 395 6 785 6 532 PSK
27. Nemocnica arm. Generála L. Svobodu Svidník, a.s. 5 7 115 6 673 139 -84 293 250 4 592 4 177 Svet zdravia
28. Nemocnica Partizánske (Nemocnica na okraji mesta, n.o.) 6 008 5 571 -324 -143 263 244 4 335 3 766 Svet zdravia
29. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, n.o., Kežmarok 5 704 5 419 105 211 281 282 3 720 3 554 PSK
30. Nemocnica s pol. Myjava, p.o. 5 592 5 007 -701 -655 345 342 4 598 4 440 TSK
31. Nemocnica Snina, s.r.o. 5 558 4 951 8 30 248 236 3 868 3 506 Snina
32. Nemocnica Krompachy, s.r.o. 5 295 4 846 210 8 227 209 3 586 3 345 Agel
33. Nemocnica s pol., n.o., Revúca 4 928 4 776 20 109 217 213 3 060 2 924 Zákl. odb. org. pri Revúc. med.-human., NsP
34. Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o. 4 554 4 492 122 52 210 200 3 305 3 097 Unipharma
35. Mestská nem. Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., p.o., Zlaté Moravce 3 439 3 231 -253 -66 203 194 2 581 2 496 Zlaté Moravce
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru, 2 Pod Nemocnice s poliklinikami, n.o., Nitra patria prevádzky Levice a Topoľčany, 3 Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. bola do 30. júna 2014 neziskovou organizáciou, 4 Vranovská nemocnica, a.s. bola do 31. augusta 2014 neziskovou organizáciou, 5 Nemocnica arm. Generála L. Svobodu Svidník, a.s. bola do 31. júla 2014 neziskovou organizáciou
PRAMEŇ: Finstat, Svet zdravia, doplnené z Registra účtovných závierok SR / SOURCE: Finstat, Svet zdravia, updated from the Slovak Register of Financial Statements
Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 43/2016. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 3,99 €
  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Rubrika TREND TOP v zdravotníctve a vo farmácii

Tagy nemocnice, rebríček, zdravotníctvo

Diskusia (0 reakcií)