Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Najväčšie farmaceutické firmy na Slovensku

Rebríček podľa tržieb za rok 2015

01.11.2016, 16:32 | TREND.sk | © 2016 News and Media Holding

  • Tlačiť
  • 0
Farmaceutickí výrobcovia na Slovensku
Pharmaceutical Producers in Slovakia
Spoločnosť Tržby spolu 1 (tis. eur) Zmena (%) Export/tržby (%) Pridaná hodnota (tis. eur) Zmena (%) Zisk po zdanení (tis. eur) Priemerný počet zamestnancov
Company Sales revenue 1 (EUR ’000) Change (%) Exports/sales (%) Value added (EUR ’000) Change (%) After-tax profit (EUR ’000) Average number of employees
2015 2014 2015/14 2015 2014 2015 2015/14 2015 2014 2015 2014
1. Saneca Pharmaceuticals, a.s., Hlohovec 57 102 69 690 -18,1 19,9 18,7 18 548 -30,0 -1 171 6 621 632 724
2. Biotika, a.s., Slovenská Ľupča 38 389 35 026 9,6 87,8 84,1 15 332 19,3 4 263 3 445 423 424
3. HBM Pharma, s.r.o., Martin 23 436 24 868 -5,8 79,4 88,8 11 112 4,0 1 422 1 095 303 308
4. Imuna Pharm, a.s., Šarišské Michaľany 19 311 17 534 10,1 15,7 26,2 666 -75,7 -2 145 5 157 159
5. Innopharma, s.r.o., Dunajská Streda 12 875 12 796 0,6 98,7 98,8 1 960 10,8 135 434 108 99
6. Unimed Pharma, s.r.o., Bratislava 12 119 11 115 9,0 n 81,3 7 027 6,1 2 989 2 691 n 54
7. Generica, s.r.o., Piešťany 5 508 5 166 6,6 n n 1 125 -2,4 95 80 48 45
8. Panacea, s.r.o., Žilina 4 411 2 982 47,9 n n 1 309 68,4 512 153 40 35
9. VULM SK, s.r.o., Bratislava 3 798 10 827 -64,9 n n 973 -80,1 -502 778 65 72
10. Galvex, s.r.o., Banská Bystrica 3 756 3 418 9,9 n n 2 318 4,9 787 666 36 33
11. G.V. Pharma, a.s., Hlohovec 3 285 1 696 93,7 n n 1 796 140,7 1 289 2 243 35 35
12. Pharmagal, s.r.o., Nitra 2 910 2 695 8,0 n n 1 136 -12,1 138 318 41 38
13. Medicproduct, a.s., Lipany 2 715 2 361 15,0 n n 1 462 27,4 -91 80 52 54
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru (Revenues from the sale of own products, services and merchandise) n – nedostupný údaj (not available)
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements, researched by TREND Analyses
Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 43/2016. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
  • Tlačiť
  • 0

Rubrika TREND TOP v zdravotníctve a vo farmácii

Tagy informatizácia, optika

Diskusia (0 reakcií)