Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Nemocnice na Slovensku podľa výšky záväzkov

Celkové záväzky, dlhodobé pohľadávky, krátkodobé pohľadávky, bankové úvery, aktíva za roky 2015 a 2014

26.10.2016, 13:48

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0
Hospodárenie nemocníc - záväzky
Economic results of hospitals - liabilities
Nemocnica Celkové záväzky (tis. eur) Celkové záväzky (tis. eur) Dlhodobé pohľadávky (tis. eur) Dlhodobé pohľadávky (tis. eur) Krátkodobé pohľadávky (tis. eur) Krátkodobé pohľadávky (tis. eur) Bankové úvery a fin. výpomoci (tis. eur)  a fin. výpomoci (tis. eur) Spolu majetok (tis. eur) Spolu majetok (tis. eur)
Hospital Total liabilities (EUR '000) Total liabilities (EUR '000) Non-current receivables (EUR '000) Non-current receivables (EUR '000) Current receivables (EUR '000) Current receivables (EUR '000) Bank loans and accommodation (EUR '000) Bank loans and accommodation (EUR '000) Total assets (EUR '000) Total assets (EUR '000)
2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MZ SR transformované na akciové spoločnosti / Hospitals Transformed to Joint-stock Companies
1. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Banská Bystrica 20 767 21 373 0 0 8 440 6 072 12 655 13 900 49 494 49 896
2. Východoslov. ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice 18 534 19 179 0 0 11 125 10 067 895 895 50 006 49 887
3. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava 13 151 13 020 0 0 15 554 20 885 0 0 111 379 111 184
4. Nemocnica Poprad, a.s., Poprad 7 922 7 773 2 2 5 692 5 213 0 0 47 869 47 644
5. Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice 3 161 2 952 0 0 2 926 2 596 231 346 24 997 24 154
6. Letecká vojenská nemocnica, a.s., Košice 760 602 0 0 682 643 0 0 3 735 4 019
Nemocnice v pôsobnosti MZ SR, MO SR a MV SR / Hospitals in Terms of Reference of the Ministry of Health Care, Ministry of Defence and Ministry of the Interior
1. Univerzitná nemocnica Bratislava, p.o. 207 417 168 962 0 0 24 549 24 562 1 091 1 091 142 353 145 042
2. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, p.o. 112 932 103 386 0 0 14 745 13 194 609 609 77 878 79 137
3. Fakultná nemocnica NsP F.D. Roosevelta, p.o., B. Bystrica 80 772 76 842 399 920 11 156 8 619 0 1 605 55 221 55 678
4. Fakultná nemocnica NsP J. A. Reimana, p.o., Prešov 78 178 66 975 6 0 9 933 8 520 0 0 49 734 51 447
5. Univerzitná nemocnica Martin, p.o. 65 511 50 598 0 0 11 615 8 875 0 0 57 505 48 055
6. ÚVN SNP – fakultná nemocnica, p.o., Ružomberok 61 826 56 022 0 0 7 744 8 027 0 0 79 088 79 316
7. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, p.o., Bratislava 44 945 38 979 0 0 5 568 4 831 0 0 29 555 28 395
8. Fakultná nemocnica s poliklinikou, p.o., Žilina 35 027 32 870 15 15 6 569 6 070 700 177 20 078 21 279
9. Fakultná nemocnica Trenčín, p.o. 27 086 18 207 0 0 6 526 5 862 0 0 22 567 18 355
10. Fakultná nemocnica, p.o., Trnava 25 877 18 423 0 0 5 369 4 313 0 0 32 572 30 035
11. Fakultná nemocnica, p.o., Nitra 22 095 23 641 0 0 7 061 6 285 0 0 54 543 52 978
12. Detská fakultná nemocnica, p.o., Košice 17 001 17 639 0 0 1 795 1 667 0 0 19 487 18 856
13. Fakultná nemocnica s poliklinikou, p.o., Nové Zámky 14 790 13 261 0 0 5 506 3 976 0 0 22 524 22 114
14. Detská fakultná nemocnica NsP, p.o, Banská Bystrica 7 541 7 179 0 0 1 283 1 457 0 0 10 530 10 107
15. Nemocnica sv. Michala, a.s., Bratislava 7 241 7 392 51 53 1 689 1 472 0 0 94 069 95 968
Neštátne a súkromné nemocnice / Non-state and Private Hospitals
1. Nemocnica s pol. Považská Bystrica, p.o. 28 904 26 205 0 0 2 953 2 945 0 0 13 090 12 882
2. Nemocnica s poliklinikou Prievidza, p.o. 26 248 23 699 0 0 3 405 2 933 0 0 14 582 14 234
3. Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, p.o. 19 848 20 406 0 0 2 092 1 969 0 0 15 720 15 828
4. Kysucká nemocnica s pol. Čadca, p.o. 16 775 17 475 0 0 2 807 2 691 0 0 16 056 15 706
5. Nemocnica s pol. Myjava, p.o. 12 187 11 170 0 0 1 180 964 0 0 6 132 5 652
6. Dolnooravská NsP MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín, p.o. 11 818 12 265 0 0 1 959 1 723 0 0 10 180 10 007
7. Nemocnice s poliklinikami, n.o., Nitra 2 7 367 7 879 0 0 4 282 4 047 0 0 8 167 7 747
8. Nemocnica Košice-Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica 7 356 3 379 54 30 11 219 5 697 1 767 0 16 286 10 047
9. Hornooravská nemocnica s pol., p.o., Trstená 7 176 7 572 0 0 1 926 1 613 0 0 8 845 8 815
10. Nemocničná a.s., Pezinok (Nemocnica Malacky) 6 511 6 766 0 0 1 682 1 835 976 1 245 6 696 6 869
11. Nemocnica s pol. sv. Barbory Rožňava, a.s. 6 065 5 820 172 258 2 082 1 785 0 0 2 766 2 462
12. Nemocncica Zvolen, a.s. 4 844 5 227 7 41 2 455 2 495 0 0 3 607 3 921
13. Nemocnica s pol. Dunajská Streda, a.s. 4 799 9 546 63 179 3 752 2 298 0 291 11 333 9 992
14. Nemocnica s pol. Sv. Lukáša Galanta, a.s. 4 503 3 905 214 0 2 773 2 015 0 0 8 274 7 083
15. Nemocnica s pol, Trebišov, a.s. 3 779 4 061 238 286 2 714 2 673 0 0 3 563 3 605
16. Nemocnica s pol. Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 3 687 5 244 151 66 3 515 6 003 0 0 4 280 6 790
17. Všeobecná nemocnica s pol. Levoča, a.s. 3 388 3 451 34 38 2 455 2 186 0 0 5 019 4 748
18. Nemocnica s pol., n.o., Revúca 3 262 3 446 2 2 642 699 0 0 2 629 2 802
19. Nemocnica Partizánske (Nemocnica na okraji mesta, n.o.) 3 163 2 925 0 0 844 1 016 1 822 1 414 2 417 2 522
20. Mestská nem. Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., p.o., Zlaté Moravce 3 024 1 548 0 0 1 130 574 0 0 2 076 902
21. Forlife, n.o., Komárno 3 019 3 026 0 0 2 252 1 899 0 0 3 739 3 248
22. Vranovská nemocnica, a.s., Vranov nad Topľou 4 2 947 n 126 0 2 191 2 376 0 519 4 277 4 473
23. Nemocnica s pol. Spišská Nová Ves, a.s. 2 679 3 410 35 8 1 995 3 037 0 0 3 254 4 220
24. Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 3 2 380 n 68 0 2 327 2 132 0 0 2 723 2 378
25. Všeobecná nemocnica s pol. Lučenec, n.o. 2 241 2 170 0 0 2 907 2 420 2 34 8 519 6 907
26. Ľubovnianska nemocnica, n.o. 2 230 1 640 0 0 1 598 1 402 1 022 340 6 097 5 097
27. Univerzitná NsP Milosrdní bratia, s.r.o., Bratislava 2 125 1 978 22 20 1 521 1 397 0 0 2 395 2 250
28. Nemocnica Krompachy, s.r.o. 2 093 2 327 18 7 715 737 0 0 1 113 1 158
29. Nemocnica arm. Generála L. Svobodu Svidník, a.s. 5 2 003 n 45 0 1 441 1 300 0 458 1 896 1 618
30. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, n.o., Kežmarok 1 158 1 277 0 0 1 035 891 0 0 1 882 1 916
31. Nemocnica Snina, s.r.o. 841 805 0 1 736 675 40 193 1 276 1 225
32. Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o. 649 736 8 0 688 586 0 0 867 846
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. n n 0 0 3 703 3 669 0 150 17 495 18 809
Nemocnica Rimavská Sobota n n 37 0 3 808 1 766 0 0 8 547 3 666
Nemocnica Žiar nad Hronom + Nemocnica Banská Štiavnica n n 13 0 1 487 2 747 0 0 7 623 4 345
1 Ako krátkodobé záväzky sú uvádzané záväzky so splatnosťou do jedného roka, 2 Pod Nemocnice s poliklinikami, n.o., Nitra patria prevádzky Levice a Topoľčany, 3 Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. bola do 30. júna 2014 neziskovou organizáciou, 4 Vranovská nemocnica, a.s. bola do 31. augusta 2014 neziskovou organizáciou, 5 Nemocnica arm. Generála L. Svobodu Svidník, a.s. bola do 31. júla 2014 neziskovou organizáciou
Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 43/2016. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 3,99 €
  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Rubrika TREND TOP v zdravotníctve a vo farmácii

Tagy nemocnice, rebríček, záväzky, zdravotníctvo

Diskusia (0 reakcií)