Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Poisťovňa roka 2016: Dve zlaté a zmena na obzore

Poisťovne neprežívajú práve najmedovejšie roky a platí to nielen pre Slovensko, ale pre celú Európu. Veľmi nízke úroky znamenajú veľké obmedzenia pri garantovaní výnosov, čo sa odráža na slabom raste v životnom poistení. Navyše na staré prísľuby musia poisťovne pri nízkych výnosoch dotvárať rezervy, čo im odhrýza zo ziskov.

09.11.2016, 09:18 | Ján Záborský | © 2016 News and Media Holding

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Rapídny prepad vlaňajších zhodnotení najlepšie vidieť v piatom hodnotenom kritériu. Zhodnotenie aktív poisťovní, teda pomer čistých výnosov z investícií k priemerným aktívam, výrazne medziročne kleslo vo všetkých poisťovniach, a to aj o niekoľko percentuálnych bodov. Pomohlo to tým poisťovacím domom, ktoré v tomto ukazovateli síce nedosahovali výrazné výsledky, ale aspoň ich zhodnocovanie padalo pomalšie ako priemer trhu.

Miernou výnimkou v rebríčku na tento rok je pobočka írskeho MetLife. Keďže ešte na Slovensku ako dcéra pôsobila aspoň časť vlaňajšieho roka, do rebríčka sa dostala. Od budúceho roka už bude TREND hodnotiť poisťovne novým vzorcom, ktorý má ambíciu zahrnúť do rebríčka aj pobočky.

Vplyvom Solvency II, ale hlavne pripravovaných úprav, ktoré prinútia poisťovne odvádzať štátu osem percent z neživotného poistenia a posilnia špeciálny odvod zo zisku, totiž bude silnieť tlak na odchod časti poisťovní z trhu. A hodnotenie ako Poisťovňa roka by stratilo svoj reprezentatívny charakter, ak by z neho vypadli veľkí hráči na trhu. MetLife je zásadná poisťovňa, ale o odchode momentálne seriózne uvažujú ešte väčší hráči.

Neprehliadnite

Tesné rozdiely

Stabilitu sektora odzrkadľujú aj veľmi tesné rozdiely v celkových výsledkoch. Medzi prvým a ôsmym miestom sú necelé dva body rozdielu z celkovo štrnástich možných bodov. O stagnácii trhu zároveň svedčí aj fakt, že najvyššie skóre nedosahuje ani desať bodov. V minulosti neboli na najvyšších miestach výnimkou ani dvojciferné hodnoty. Momentálne maximá klesli pod desať bodov. Dôvodom sú hlavne oblasti výnosnosti aj trhového rastu, kde sú rozdiely také malé, že drobné zmeny ľahko premiešajú poradie poisťovní medzi sebou v jednotlivých ukazovateľoch.

Veľmi nízke úroky na trhu znamenajú veľké obmedzenia pri garantovaní výnosov poisťovní

Stabilnejšími sú len oblasti prevádzkových nákladov a škodovosti, kde sa zmeny uskutočňujú postupne, počas niekoľkých rokov. Poisťovne si však skresali náklady už pred niekoľkými rokmi a teraz sa ich len snažia držať na uzde. Keďže nenastala žiadna zásadná živelná katastrofa typu rozsiahlych záplav, ktorá by sa dotkla škodovosti a nákladovosti neživotného poistenia, v tejto oblasti sa žiadne zásadné zmeny medziročne neudiali.

Allianz spevnel

Na tretie miesto rebríčka sa po absencii usadila najväčšia poisťovňa na trhu Allianz – Slovenská poisťovňa. Po rokoch poklesu sa jej podarilo mierne narásť v predpísanom poistnom a v trhovom podiele. A mierny nárast v posledných rokoch stačí na to, aby poisťovni pomohol k skoku nahor, obzvlášť ak v minulosti v tomto ukazovateli bodovala. Allianzu pomohlo aj relatívne dobré zhodnotenie aktív. „Relatívne“ je slovo namieste: ak vlani stačil na maximálne hodnotenie viac ako osempercentný výnos z investícií, tento rok už najvyšší počet bodov dostalo len polovičné zhodnotenie.

Vlaňajšia trojka Metlife skončila tento rok tesne pod Allianzom z opačného dôvodu, prečo Allianz postúpil: mierne jej klesol trhový podiel. Stačilo to na to, aby Metlife stiahol „iba“ na štvrté miesto. V ostatných ukazovateľoch si totiž drží stabilitu.

45-14r_Vyrocna-cena-3

Dve jednotky

Namiesto druhého miesta skáče tento rok hodnotenie rovno na jednotku. Zužovanie bodového rozptylu totiž prinieslo aj ten efekt, že za minulý rok získali najvyšší súhrnný počet bodov rovno dve poisťovne. K tradičnej jednotke ČSOB Poisťovni sa pridružila dlhodobá dvojka Poisťovňa Slovenskej sporiteľne. Obom do karát nahráva, že využívajú bankové siete na distribúciu produktov, a tak majú viac pod kontrolou prevádzkové náklady.

V zvyšku hodnotení im prospieva skôr to, že trh výrazne nerastie. Pod ich rast sa síce podpisujú aj jednorazové životné poistky, tie však už druhý rok TREND v hodnotení očisťuje. Všetky jednorazovo platené životné poistenia anualizuje, teda delí podľa odporúčaní pravidiel IFRS desiatimi. Podobne si svoju úspešnosť vnútorne sledujú aj poisťovne samotné, aby im dlhodobé plány neskresľovali veľké sumy, ktoré prinieslo jednorazové poistné.

Úspešná kombinácia predajnej siete banky s poisťovňou sa odzrkadľuje aj na dobrých výsledkoch ďalších dvoch súťažiacich – Poštovej poisťovne a Poisťovne Cardif. Obe, hoci sú malé, sa držia dlhodobo blízko najvyšších priečok v hodnotení. V prospech Poštovej poisťovne hrá i to, že ide o relatívne mladého súťažiaceho, takže predovšetkým v životných poistkách ešte nepotrebuje riešiť vysokú škodovosť.

Silnejšia Generali

Celkovo sa poradie v Poisťovni roka zásadne nezmenilo. Pár skokov nahor súvisí s už spomínanou stabilitou sektora. Naopak, posuny nadol vychádzajú hlavne z upratovania v poistnom kmeni. To sa týka napríklad mierneho poklesu Kooperativy o dve miesta, kde ju stiahol nadol pokles trhového podielu. Počas ostatných rokov si pozíciu skôr udržiavala, ale v roku 2015 sa pustila do upratovania v zmluvách, čo sa odzrkadlilo na poklese trhovej sily. Zároveň sa jej však podarilo skresať i škodovosť, z hľadiska hospodárenia jej teda upratovanie prospelo.

Naopak, výrazne sa posilnila Generali. Tá pod svoje krídla vlani prevzala aj ostatné dve značky koncernu – Genertel a Európsku cestovnú poisťovňu (obe sú pobočky a v rebríčku teda nefigurovali). Naďalej fungujú pod vlastnými značkami, nie sú však už pobočkami maďarskej a rakúskej dcéry, ale priamo slovenskej Generali. Vplyvom toho poisťovni jednorazovo poskočil trhový podiel a aj návratnosť poistného. Inak si skôr udržala pozície z minulého roka.

Zmena modelu na obzore

Model poisťovne roka je už niekoľko rokov stabilný, len vlani pribudlo anualizovanie jednorazovo plateného poistného pri sledovaní trhového rastu. Vo väčšine ukazovateľov berie model do úvahy výsledky za ostatné dva roky, pričom tie staršie majú pre výpočet menšiu váhu. Stabilizuje sa tak proti náhlym výkyvom v poradí pre jednorazové vplyvy.

V súčasnom stave má však slabinu: neumožňuje zahrnúť do hodnotenia pobočky zahraničných poisťovní, ktoré vykonávajú činnosť na Slovensku. Tie nevykazujú napríklad vlastné imanie, ktoré vplýva hneď na dva ukazovatele v modeli Poisťovne roka.

Dosiaľ to nebol problém, ako pobočky pôsobili na Slovensku predovšetkým špecializované poisťovne, napríklad HDI, Mitsui Sumitomo či AIG. Postupne sa však na pobočky premieňajú čoraz väčší hráči na trhu. Najnovším príkladom z vlaňajška je už spomínaná Metlife. Spoločnosť pod názvom Amslico pôsobila na slovenskom trhu dve dekády, než najprv zmenila meno a potom aj právnu formu. A to ešte nebola pod tlakom nových vládnych nápadov, ako je vyšší špeciálny odvod či daň z obratu z neživotného poistenia. Ich vplyv sa naplno prejaví až o rok.

Pre MetLife, ktorý mal po Európe rozosiatych dvanásť dcér, znamenalo preskupenie veľké úspory najmä v kapitáli. Ten je v dnešnom prostredí pre poistný biznis najpodstatnejší, keďže regulátori naň najviac tlačia. Práve premena siete dcér na pobočky umožňuje s kapitálom operovať flexibilnejšie a matky tak nemusia viazať v dcérach extra peniaze.

Tento dôvod zosilnie, keď nový odvod vyzmizíkuje zisk v neživotnom poistení. Vlani totiž neživotné odvetvie vykázalo zisk 40 miliónov eur, no štát si z nového odvodu sľubuje viac než 50 miliónov eur. Pravdepodobne tak táto úprava zatrasie i poradím v rebríčku o dva roky (odvod má začať platiť už od začiatku roka 2016), lebo zisk vstupuje hneď do dvoch ukazovateľov.

V závislosti od spôsobu zúčtovania môže ovplyvniť i trhové podiely v neživotnom poistení. V skratke sa dá zatiaľ povedať, že čím silnejšia je poisťovňa v neživotnom poistení, tým ťažšie to bude mať v rebríčku o dva roky. Nový model sa bude snažiť tento vplyv čo najviac eliminovať. Ak medzitým štát tiež neskomplikuje zber dát. Pretože sa vyskytujú už aj signály, že by sa mohlo obmedziť zdieľanie dát v jednotlivých odvetviach tak, ako to TREND robí už dvadsať rokov.  

Poisťovňa roka 2016 – výročná cena TRENDU za mimoriadne podnikateľské úspechy
Insurance Company of the Year 2016 – TREND’s Annual Prize for Outstanding Business Results
Poisťovňa Celkové skóre Zmena trhového podielu 1 (percentné body) Kapitálový koeficient 2 Rentabilita vlastného imania 3 (%) Rentabilita poistného 4 (%) Zhodnotenie aktív 5 (%) Prevádzková nákladovosť 6 (%) Technická škodovosť 7 (%)
hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota
body body body body body body body
Insurance company Total score Change in market share 1 (percentage points) Capital ratio 2 Net return on average equity 3 (%) Net return on sales 4 (%) Net financial income on assets 5 (%) Operating cost/ income ratio 6 (%) Technical net loss ratio 7 (%)
value value value value value value value
points points points points points points points
2015 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Váha ukazovateľa (Weight) 10 % 10 % 5 % 10 % 5 % 10 % 5 % 10 % 5 % 10 % 5 % 10 % 5 %
1. – 2. ČSOB Poisťovňa, a.s. 9,60 0,04 3,89 4,12 12,83 16,61 10,24 11,91 2,25 6,85 30,74 30,28 59,01 66,91
6 6 10 9 12 11 11 8 13 11 11 11 11
1. – 2. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., Vienna Insurance Group 9,60 0,20 3,52 3,26 19,12 17,58 9,40 7,96 4,83 6,01 15,66 15,27 105,69 108,89
11 4 4 14 13 10 8 14 10 13 13 4 4
3. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 9,30 0,46 5,73 5,84 11,47 16,05 9,12 14,74 2,68 3,38 34,47 35,11 102,46 98,98
12 12 12 8 11 9 14 10 3 9 8 5 8
4. MetLife, pobočka poisťovne z iného členského štátu 8,95 -0,35 5,37 3,70 10,74 13,00 15,10 14,64 4,70 8,38 50,30 39,68 43,30 81,03
2 11 7 6 9 14 13 13 14 1 6 13 10
5. Poštová poisťovňa, a.s. 8,50 0,05 6,28 6,15 11,35 10,45 14,39 14,27 2,08 3,77 47,03 51,86 46,68 40,78
7 14 14 7 4 13 12 5,5 6 2 1 12 12
6. Generali poisťovňa, a.s. 7,95 0,55 4,07 3,61 12,89 10,87 6,48 6,27 2,08 3,53 32,47 30,74 88,78 99,66
13 8 5 10 6 6 6 5,5 4 10 10 8 7
7. Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 7,80 -1,78 5,83 5,95 9,75 12,65 6,50 7,75 3,26 6,09 19,89 17,86 115,68 116,79
1 13 13 5 8 7 7 11 11 12 12 2 3
8. Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. 7,75 0,15 3,16 3,11 18,62 19,81 10,24 11,24 0,43 0,74 39,95 41,49 74,24 31,67
10 3 3 13 14 12 10 1 1 6 3 10 14
9. Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 7,10 0,00 3,82 3,69 13,53 13,83 3,91 3,72 2,47 6,26 12,39 14,59 118,36 122,27
5 5 6 11 10 3 3 9 12 14 14 1 1
10. NN Životná poisťovňa, a.s. 6,90 -0,10 5,06 4,89 5,97 10,96 5,28 8,83 3,86 2,03 34,56 32,37 95,24 99,98
4 10 11 2 7 5 9 12 2 8 9 6 6
11. Aegon Životná poisťovňa, a.s. 6,00 0,11 4,33 3,99 7,27 6,71 3,71 3,33 1,75 4,04 41,98 47,84 41,95 38,84
9 9 9 3 1 2 2 3 7 3 2 14 13
12. Wüstenrot poisťovňa, a.s. 5,65 -0,15 2,55 2,35 15,63 10,84 6,96 4,61 1,83 3,64 40,00 40,51 81,20 87,85
3 1 1 12 5 8 4 4 5 5 5 9 9
13. Union poisťovňa, a.s. 5,45 0,06 4,06 3,84 5,33 8,59 4,13 6,09 2,24 4,40 40,42 40,53 94,96 103,97
8 7 8 1 3 4 5 7 8 4 4 7 5
14. Uniqa poisťovňa, a.s. 4,45 0,88 3,07 2,91 7,84 7,83 3,18 3,00 1,30 5,10 37,65 38,30 106,43 117,63
14 2 2 4 2 1 1 2 9 7 7 3 2
1 Podľa čistého zaslúženého poistného vrátane prijatých vkladov z investičných zmlúv (Ranked by net premium earned including deposits from investment policies) 2 Pomer vlastného imania k požadovanému minimálnemu kapitálu (Equity to minimum capital required ratio) 3 Pomer čistého zisku k priemernému vlastnému imaniu (After-tax profit to average equity) 4 Pomer čistého zisku k hrubému zaslúženému poistnému vrátane prijatých vkladov z investičných zmlúv (After-tax profit to gross premium earned including deposits from investment policies) 5 Pomer čistého výnosu z investícií vrátane zmeny oceňovacích rozdielov k priemernej hodnote aktív (Net financial income to average value of assets) 6 Pomer prevádzkových nákladov k hrubému zaslúženému poistnému vrátane prijatých vkladov z investičných zmlúv (Operating costs to gross premium earned including deposits from investment policies) 7 Pozícia škodovosti, resp. technickej nákladovosti konkrétnej poisťovne oproti priemeru trhu. Vážený priemer hodnôt za životné a neživotné poistenie, hodnota 100 zodpovedá trhovému priemeru (Technical cost/income ratio vis-á-vis market average; weighted average of figures for life and non-life insurance, value 100 represents market average) Do hodnotenia sa kvalifikovalo 14 poisťovní. Vylúčené boli tie, ktoré v roku 2015 hospodárili so stratou, respektíve postúpili zaisťovateľom viac ako 60 percent celkového predpísaného poistného. Do výpočtu neboli zahrnuté pobočky zahraničných poisťovní. Výsledné skóre je váženým priemerom bodových ziskov pri jednotlivých hodnotených ukazovateľoch podľa uvedených váh. Počet bodov vychádza z poradia – najlepšia poisťovňa podľa daného ukazovateľa získava 14 bodov, najhoršia jeden bod. Za najlepšiu sa považuje najvyššia, v prípade ukazovateľov nákladovosti naopak najnižšia hodnota. V hodnotení boli použité individuálne údaje podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS. (14 insurance companies have qualified for the ranking. Those with pre-tax loss in 2015 or share of re-insurers on gross premium written exceeding 60 percent have been excluded. Branches of foreign insurance companies have not been included in calculation. Total score is a weighted average of individual scores with given weights. The insurer with the best result in given factor was awarded 14 points, the one with the worst result has gained 1 point. Ranking is based on individual data according to the International Financial Reporting Standards).
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data provided by companies, researched by TREND Analyses
Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 45/2016. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 3,99 €
  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Rubrika TREND TOP 2016

Tagy ČSOB Poisťovňa, poisťovňa roka, Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, TREND TOP

Diskusia (0 reakcií)