Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako si vláda posilňuje vplyv na ceny energií

03.06.2017, 10:55 | Marek Legéň | © 2017 News and Media Holding

Prešľapy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) týkajúce sa neúmerného skokového zdražovania energií v tomto roku nezamestnali len ich dodávateľov, ale rozhýbali tiež politikov. Hromženie ľudí na pohyby cien si odniesla najmä vláda, hoci prst nad reguláciou podnikania v energosektore, vrátane cien, by mal držať nezávislý ÚRSO. Premiér Robert Fico sa však toľkokrát staral do cien elektriny či plynu, že o nezávislosti regulačného úradu sa dá hovoriť len na papieri. Alebo skôr dalo.

 • Tlačiť
 • 1

Vláda Smeru-SD využila kauzu chaosu v cenách na posilnenie svojho vplyvu na podnikanie v energetickom biznise. V parlamente presadila novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorou si ÚRSO omotala tesnejšie okolo prsta. „Znovu nebola vôľa prijať zmeny, ktoré súvisia priamo s reguláciou a ktoré sa snažíme niekoľko rokov presadiť,“ konštatuje Martina Babelová, právnička alternatívneho dodávateľa elektriny a plynu Magna Energia.

Prezident mimo hry

V praxi sa ukázalo, že najväčšiu politickú zodpovednosť za kroky ÚRSO nesie vláda, a preto je logické, aby niesla zodpovednosť aj za jeho vymenovanie. Takto obhajoval vyšachovanie prezidenta z mechanizmu, podľa ktorého sa dosadzuje predseda ÚRSO minister hospodárstva Peter Žiga, keď v marci predstavoval návrhy zmien v regulačnom zákone. Vo februári pritom hovoril, že výber šéfa úradu nemôže byť politický, a sľuboval, že vymenovaniu bude predchádzať konzultácia s hlavou štátu Andrejom Kiskom.

Neprehliadnite

Po schválení novely v parlamente už prezident nemá zasahovať do personálnej nominácie na predsedu ÚRSO. Kabinet si tak vyberie kandidáta a  už ho aj vymenuje do funkcie. Doteraz mal posledné slovo prezident. Nový postup garantuje, že vláda si dosadí na čelo ÚRSO svojho človeka a cenová regulácia sa dostane aj formálne do jej područia. V praxi to tak fungovalo aj doteraz, podľa nových pravidiel však už bude vplyv vlády na ceny v energetike prostredníctvom šéfa regulačného úradu posvätený aj zákonom. Parlament sa však k nemu ešte vráti, lebo prezident ho vetoval.

Podľa nových pravidiel bude mať ÚRSO dvoch podpredsedov namiesto súčasného jedného 

Na čele ÚRSO stál približne desať rokov Jozef Holjenčík, ktorý odstúpil začiatkom roka pod tlakom aféry s pokazenými cenami energií. Prvým mužom regulačného úradu sa stal počas prvej vlády Roberta Fica. Začínal ako predseda regulačnej rady a zároveň zastupujúci šéf celého úradu. J. Holjenčík prežil aj pokus o zosadenie, ktorý podnikol exminister hospodárstva Juraj Miškov počas vlády Ivety Radičovej.

Provizórium vo vedení ÚRSO trvalo do roku 2012, keď opäť Ficova vláda zlúčila funkciu predsedu úradu a regulačnej rady. J. Holjenčík tak podpisoval cenové návrhy energofiriem a z pozície šéfa rady mal slovo aj pri určovaní mantinelov regulácie v energetike.

Holjenčíkov nástupca

Po februárovej rezignácii J. Holjenčíka riadi ÚRSO jeho podpredseda Miroslav Čelinský. Nový riadny šéf úradu by mal byť známy pravdepodobne počas letných prázdnin. V prvej polovici mája, keď národná rada odklepla novelu regulačného zákona, minister hospodárstva tvrdil, že zatiaľ neexistuje žiadny kandidát na tento post. Avizoval prípravu výberovej komisie zloženej zo zástupcov zamestnávateľských zväzov či samosprávy.

Podľa nových pravidiel bude mať ÚRSO dvoch podpredsedov namiesto súčasného jedného. Cenové rozhodnutia bude musieť okrem predsedu úradu podpísať aj jeden podpredseda. Ak by niekto od tejto zmeny čakal „poistku“ pri schvaľovaní cenníkov energofiriem, je na omyle. Do funkcie podpredsedov sa totiž dostanú ľudia, ktorých vláde nepredostrie nikto iný ako samotný šéf úradu.

Po novom sa tiež oddelí pozícia predsedu úradu od funkcie predsedu rady, ktorá je kontrolným a odvolacím orgánom. Kandidáta na šéfa rady zvolia spomedzi seba jej šiesti členovia (troch nominuje parlament a troch vláda) a vymenuje ho prezident.

Analýza dosahov

Vláda sa novelou regulačného zákona pokúša predísť situácii, aká nastala napríklad začiatkom roka s cenami energií. Pri zmenách v nastavení distribučných taríf totiž ÚRSO nedocenil dosahy na koncových odberateľov, čo následne vyústilo do neúmerného nárastu cien energií pre časť z nich.

Podľa nových pravidiel bude musieť ÚRSO vypracovávať štúdiu dosahov na trh s tovarmi a službami, pokiaľ bude chcieť meniť rozsah či spôsob vykonávania cenovej regulácie. Závery analýzy následne porovná s existujúcim stavom.

Vyhodnotenie dosahov zmeny ceny na jednotlivé skupiny odberateľov je však až súčasťou odôvodnenia cenového rozhodnutia, poukazuje predseda Predstavenstva ZSE Energia Juraj Krajcár. Dodávatelia energií sa tak dozvedia až v samotnom prvostupňovom rozhodnutí, prečo sú ceny a podmienky stanovené tak, ako sú. Manažér ZSE by privítal, ak by úrad takúto analýzu vypracoval ešte predtým, než sa začne cenové konanie, aby zistil, či sú negatívne dosahy plynúce z navrhovanej regulácie prevážené pozitívnymi vplyvmi. „Takto postupujú ostatné európske regulačné orgány,“ tvrdí J. Krajcár.

Čo chcú dodávatelia

Zmeny prijaté nedávno v zákone o regulácii v sieťových odvetviach mali viac-menej politický charakter, keďže sa týkali prevažne personálneho obsadenia vedenia ÚRSO a regulačnej rady. Dodávateľov energií však trápi najmä vecná stránka regulácie, ktorá ovplyvňuje ich podnikanie. V tomto smere novela veľa nepriniesla.

Alternatívny dodávateľ Magna Energia volá najmä po zefektívnení regulácie, prípadne jej odstránení v oblastiach, kde je nadbytočná. Veľmi zaťažujúca je podľa neho administratíva a byrokracia, ktorú vyžaduje regulačný úrad a často nemá žiadnu výpovednú hodnotu a neslúži ničomu efektívnemu.

Podľa M. Babelovej by sa mala tiež zladiť slovenská legislatíva s právom Európskej únie v prípade definície zraniteľného odberateľa energií. Európska smernica pod týmto pojmom chápe odberateľa, na ktorého sa vzťahuje osobitná ochrana a pre ktorého je dodávka energií otázkou prežitia. „Nejde teda o každého odberateľa v domácnosti a už vôbec nie o malý podnik,“ podotýka M. Babelová.

Stredoslovenská energetika (SSE) by privítala viac stability, predvídateľnosti a jednoznačnosti v nastavení regulačného rámca, čo by v konečnom dôsledku mohlo priaznivo ovplyvniť výšku koncovej ceny u odberateľa a v neposlednom rade skvalitniť a rozšíriť ponuku služieb zo strany dodávateľa. „Z nášho pohľadu je potrebné najmä pri úpravách štruktúry taríf a ďalších poplatkov vytvárať dostatočný časový priestor na zabezpečenie komunikácie smerom k odberateľom,“ konštatuje hovorkyňa SSE Michaela Krivá. Legislatívou stanovené prechodné obdobia by mali podľa nej poskytovať regulovaným subjektom dosť času na to, aby si nastavili vlastné procesy a systémy.

„Bez ohľadu na inštitucionálne usporiadanie regulačného úradu považujeme za kľúčové obnovenie dôvery v oblasti regulácie energetiky, a to tak smerom k odbornej verejnosti, ako aj odberateľom v nadväznosti na situáciu, ktorá vznikla začiatkom roka,“ poznamenáva hovorca Slovenského plynárenského priemyslu Ondrej Šebesta.

Preč s reguláciou cien

Dodávatelia elektrinyplynu dlhodobo volajú po zrušení regulácie cien pre segment domácností a malých podnikov. Podľa J. Krajcára súčasná cenová regulácia nezohľadňuje náklady na obsluhu regulovaných segmentov v plnej miere a postupný odklon od nej by umožnil zreálniť podmienky podnikania na trhu. „Malo by dôjsť k deregulácii koncovej ceny pri súčasnej povinnosti predajcov zverejňovať ceny. Naďalej by ostal v konečnej cene regulovaný monopol na prenos, prepravu a distribúciu,“ navrhuje šéf ZSE Energia. Tento variant podľa neho preferuje aj Európska komisia vo svojom návrhu legislatívnych opatrení (takzvaný zimný balíček), keď odporúča dereguláciu všetkých zákazníkov vrátane domácností.

Aj podľa M. Babelovej je súčasne nastavená regulácia nadbytočná, bráni rozvoju trhu s energiami, umelo ho deformuje a prekáža vytváraniu zdravej konkurencieschopnosti v odvetví. „V prvom kroku by sme navrhovali úplné odstránenie regulácie cien pre malé podniky.“ Od schvaľovania cenníkov pre malé podniky ÚRSO v minulosti na krátky čas upustil. Vzápätí sa však k nemu vrátil, keďže sa mu nepozdával nárast cien, ku ktorému došlo po deregulácii tohto segmentu.

Čo prináša novela regulačného zákona

 • predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bude vymenúvať vláda, doposiaľ mal túto kompetenciu prezident na návrh kabinetu,
 • namiesto jedného podpredsedu bude mať regulačný úrad dvoch. Jeden z nich bude musieť podpisovať cenové rozhodnutia spoločne s predsedom ÚRSO,
 • oddeľuje sa funkcia predsedu úradu a predsedu regulačnej rady, ktorá pôsobí napríklad ako odvolací orgán v cenových konaniach,
 • regulačná rada bude mať šesť namiesto súčasných siedmich členov. Kandidáta na predsedu rady budú voliť spomedzi seba jej členovia a vymenuje ho prezident,
 • ministerstvá (hospodárstva a životného prostredia) sa budú môcť vo vybraných konaniach, týkajúcich sa prirodzených monopolov, vyjadrovať k rozhodnutiam ÚRSO o cenách. Nebudú ich však môcť blokovať, vetovať alebo inak do nich zasahovať,
 • ak sa bude meniť rozsah alebo spôsob vykonávania cenovej regulácie, súčasťou regulačnej politiky má byť aj zhodnotenie vplyvov navrhovaných úprav oproti stavu v prebiehajúcom regulačnom období,
 • ÚRSO bude povinne zverejňovať na svojom webe návrh regulačnej politiky, ku ktorému sa budú môcť vyjadriť regulované subjekty a užívatelia sústavy či siete. Úrad ich pripomienky vyhodnotí a zverejní na internete.

Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 22/2017. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
 • Tlačiť
 • 1

Rubrika TREND + výzvy v energetike

Tagy energetika, energie, ÚRSO

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.