Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Zelené budovy

15.06.2017, 15:00

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

Extra reality

Certifikácie BREEAM a LEED pre SR
(k 24. – 25. 5. 2017)
Budova Miesto Rok certifikácie Certifikačný systém Stupeň certifikácie
AUSK ALPS Project-Assembly Hall Bratislavská 517, Trenčín 2012 LEED BD+C: New Construction v3 – LEED 2009 Gold
CBC 3,4,5 Karadžičova 12-16, Bratislava 2013 BREEAM 2009 Europe Commercial – Offices Very Good
Schindler Dunajská Streda Kostolné Kračany, Dunajská Streda 2013 BREEAM 2009 Europe Commercial – Industrial Excellent
BBC1 plus Plynárenská 1, Bratislava 2013 LEED BD+C: Core and Shell v3 – LEED 2009 Gold
Central – Tower, Administrative (ProCare), Shopping, Hotel Lindner Metodova 6, Bratislava 2013-2014 LEED BD+C: Core and Shell v3 – LEED 2009 Silver
Prologis – Hala DC7.1 Senec 2014 BREEAM reeam 2009 Europe Commercial – Industrial Good
FORUM BC I Bajkalská 28, Bratislava 2014 BREEAM 2009 Europe Commercial – Offices Excellent
Eco Point Magnetizárska ulica, Košice 2014 LEED BD+C: Core and Shell v3 – LEED 2009 Gold
Prologis – Hala DC8 Senec 2015 BREEAM 2013 New Construction – Industrial Very Good
Prologis – Hala DC7.2 Senec 2015 BREEAM 2013 New Construction – Industrial Good
Prologis – Hala DC12 Senec 2015 BREEAM 2013 New Construction – Industrial Good
Prologis – Hala DC13 Senec 2015 BREEAM 2013 New Construction – Industrial Good
Digital Park – I, II, III Einsteinova 21, Bratislava 2015-2016 LEED O+M: Existing Buildings v3 – LEED 2009 Platinum
Logisticke centrum Lidl Sereď Sereď 2016 BREEAM 2013 New Construction – Industrial Outstanding
Prologis – Hala DC09 Senec 2016 BREEAM 2013 New Construction – Industrial Good
Prologis – Hala DC10 Senec 2016 BREEAM 2013 New Construction – Industrial Good
Bory Mall Lamač, Bratislava 2016 BREEAM 2009 Europe Commercial Retail Very Good
Decathlon Pharos Ružinov, Bratislava 2016 BREEAM 2010 Europe Commercial Retail Very Good
One Fashion Outlet Voderady 2016 LEED ID+C: Retail v4 – LEED v4 Silver
Twin City A2 Továrenská 11, Bratislava 2017 BREEAM 2013 New Construction – Offices Excellent
Westend Gate Dúbravská cesta 14, Bratislava 2017 BREEAM 2013 New Construction – Offices Good
PRAMEŇ: Salvis, s.r.o., Bratislava
Najväčší výrobcovia tehál, betónových, strešných výrobkov, izolácií a omietok
Spoločnosť Tržby spolu 1 (tis. eur) Zmena (%) Pridaná hodnota (tis. eur) Zmena (%) Zisk po zdanení (tis. eur) Spolu majetok (tis. eur) Záväzky/majetok (%) Priemerný počet zamestnancov
2016 2015 2016/15 2016 2015 2016/15 2016 2015 2016 2016 2016 2015
1. Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Bratislava 70 355 68 646 2,5 12 938 13 025 -0,7 1 089 1 302 35 441 26,3 380 386
2. Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa 51 980 49 141 5,8 15 867 13 385 18,5 5 103 3 488 37 449 27,5 261 271
3. Baumit, s.r.o., Bratislava 43 307 41 396 4,6 14 289 13 633 4,8 6 568 6 036 16 818 22,4 137 136
4. SKH plastic, s.r.o., Matúškovo 26 645 27 065 -1,6 5 142 6 754 -23,9 35 1 592 19 605 33,7 226 197
5. Xella Slovensko, s.r.o., Šaštín-Stráže 23 870 23 281 2,5 6 945 5 524 25,7 2 686 -1 867 13 750 72,8 102 99
6. Porfix – pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany 23 263 19 337 20,3 7 139 7 051 1,3 1 501 1 553 22 013 12,7 230 225
7. Prefa invest, a.s., Sučany 18 708 12 555 49,0 3 906 1 727 126,2 472 400 6 145 80,4 197 57
8. Premac, s.r.o., Bratislava 17 812 17 243 3,3 5 193 5 125 1,3 344 285 31 319 8,2 127 123
9. Dolvap, s.r.o., Varín 17 259 14 661 17,7 7 706 5 840 32,0 888 -62 14 757 27,4 291 286
10. Calmit, s.r.o., Bratislava 15 249 15 628 -2,4 6 892 6 160 11,9 1 654 1 478 26 712 28,8 122 125
11. Váhostav-SK-Prefa, s.r.o., Horný Hričov 14 874 11 960 24,4 3 037 3 169 -4,2 383 307 9 789 68,8 108 102
12. Bramac – strešné systémy, s.r.o., Ivanka pri Nitre 11 830 11 012 7,4 4 453 4 124 8,0 1 642 1 194 9 087 42,4 51 49
13. Austrotherm, s.r.o., Bratislava 11 219 11 212 0,1 1 371 1 238 10,8 53 -60 7 853 62,4 32 33
14. Leier Baustoffe SK, s.r.o., Bratislava 11 170 12 167 -8,2 2 126 1 820 16,8 -2 134 -2 347 18 907 93,5 95 89
15. Pasell Slovakia, s.r.o., Poprad 10 882 11 277 -3,5 3 599 3 253 10,6 775 786 9 849 45,3 103 94
16. Mediterran Slovakia, s.r.o., Vlčany 8 686 7 995 8,6 1 963 1 727 13,7 381 318 6 099 17,7 51 51
17. Cemix, s.r.o., Veľké Leváre 8 528 7 456 14,4 1 283 1 237 3,7 -750 -742 11 607 89,7 56 59
18. PPC Čab, a.s., Nové Sady 8 243 8 591 -4,0 3 104 3 110 -0,2 -447 -566 8 786 74,5 131 142
19. Lindab, a.s., Jamník 7 687 7 804 -1,5 1 137 890 27,8 258 66 5 112 16,4 44 42
20. Euro Dabo, s.r.o., Šaľa 6 238 4 349 43,4 2 038 981 107,7 626 212 8 348 64,8 n n
21. Slovizol, s.r.o., Nitra 5 662 5 985 -5,4 839 604 38,8 275 160 1 412 56,3 44 33
22. Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s., Pezinok 5 056 5 404 -6,4 1 499 2 379 -37,0 554 541 16 051 68,6 83 84
23. Chyžbet SK, s.r.o., Turany 4 137 4 153 -0,4 1 702 1 777 -4,2 308 428 4 129 65,7 47 46
24. Hasit Slovakia, s.r.o., Lozorno 2 868 3 142 -8,7 424 472 -10,1 -612 -581 1 386 165,5 26 26
25. Ipeľské tehelne, a.s., Lučenec 2 350 2 006 17,2 392 474 -17,4 -558 -503 3 982 7,0 55 57
26. J.M.L.I., s.r.o., Rakovice 2 253 1 638 37,6 237 214 10,9 28 21 1 298 32,5 20 18
Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec n 61 405 n n 22 741 n n 7 731 n n n 247
Wienerberger slovenské tehelne, s.r.o., Zlaté Moravce n 14 313 n n 2 457 n n -1 857 n n n 95
Specialty Minerals Slovakia, s.r.o., Ružomberok n 13 806 n n 3 965 n n 2 505 n n n 10
Polyform, s.r.o., Podolínec n 12 970 n n 2 494 n n 656 n n n 60
Icopal, a.s., Štúrovo n 11 120 n n 607 n n -447 n n n 47
Semmelrock Stein + Design Dlažby, s.r.o., Sereď n 11 097 n n 4 391 n n 675 n n n 106
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru n – nedostupný údaj
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses
Maloobchodní predajcovia materiálu a výrobkov pre stavebníctvo
Spoločnosť Tržby za predaj tovaru (tis. eur) Zmena (%) Podiel tovaru na celk. tržbách (%) Tržby za tovar na zamestnanca (eur) Priemerný počet zamestnancov Sektor
2016 2015 2016/15 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1. Stavmat Stavebniny, s.r.o., Malacky 1 91 393 77 927 17,3 98,6 99,4 314 065 289 691 291 269 stavebniny
2. Hornbach – Baumarkt SK, s.r.o., Bratislava 2 77 229 75 938 1,7 99,5 99,5 188 364 186 122 410 408 hobby market
3. Stavebniny DEK, s.r.o., Žilina 56 167 46 475 20,9 96,7 96,5 286 567 271 786 196 171 strešné materiály
4. Bekwoodcote, s.r.o., Bratislava 3 45 247 18 173 149,0 99,1 99,4 260 039 263 384 174 69 stavebniny
5. Stavivá-Garaj, s.r.o., Banská Bystrica 16 900 16 817 0,5 97,4 96,1 131 004 120 983 129 139 stavebniny
6. Prespor, s.r.o., Bratislava 11 280 10 753 4,9 90,4 89,5 158 880 153 611 71 70 stavebniny
7. Kvip, s.r.o., Senec 4 9 542 16 015 99,9 99,9 92 643 158 561 103 101 inštalačný materiál
8. Kinekus, s.r.o., Žilina 7 750 8 112 -4,5 96,1 96,5 184 528 184 360 42 44 hobby market
9. Reca Slovensko, s.r.o., Bratislava 7 052 6 215 13,5 99,8 99,9 111 930 98 655 63 63 železiarstvo
10. Tyrex, s.r.o., Bratislava 6 192 7 267 -14,8 89,1 90,0 325 871 346 066 19 21 stavebniny
11. PS Stavebniny, s.r.o., Bratislava 5 904 5 611 5,2 96,1 96,7 281 165 295 292 21 19 stavebniny
12. ENTO Železiarstvo, s.r.o., Bratislava 4 826 4 665 3,4 100,0 100,0 84 662 80 436 57 58 železiarstvo
13. Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica 3 437 3 210 7,1 99,9 99,9 214 790 200 613 16 16 stavebniny
14. Stavebniny Beba, s.r.o., Viničné 3 309 3 081 7,4 99,9 100,0 254 572 236 979 13 13 stavebniny
15. Stavebniny Ádám, s.r.o., Rimavská Sobota 2 668 2 201 21,2 99,2 99,2 205 217 169 320 13 13 stavebniny
16. Stavmix, s.r.o., Bratislava 2 163 2 235 -3,2 98,9 98,7 166 397 171 895 13 13 stavebniny
Merkury Market Slovakia, s.r.o., Prešov n 160 790 n n 99,6 n 138 612 n 1 160 hobby market
bx Abwicklungsgesellschaft SR, s.r.o. v likvidácii, Bratislava 0 94 167 n 0 99,8 0 134 910 0 698 hobby market
Mountfield SK, s.r.o., Martin n 30 175 n n 88,3 n 132 346 n 228 hobby market
Siko Kúpeľne, a.s., Bratislava n 19 907 n n 99,4 n 142 192 n 140 sanita, keramika
Bauhaus odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu, k.s., Bratislava n 11 734 n n 99,9 n 96 184 n 122 hobby market
1 Uvedené sú predbežné výsledky za rok 2016 2 Údaje sú za finančný rok končiaci sa 28. februára 2017 3 Údaje sú za finančný rok končiaci sa 31. júla 2016 4 Z dôvodu prechodu na finančný rok končiaci sa 31. júla sú údaje za rok 2016 len za prvých sedem mesiacov n – nedostupný údaj
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses
Výrobcovia fasád, okenných a dverných výplní
Spoločnosť Tržby 1 (tis. eur) Zmena (%) Pridaná hodnota (tis. eur) Zmena (%) Zisk po zdanení (tis. eur) Spolu majetok (tis. eur) Záväzky/majetok (%) Priemerný počet zamestnancov
2016 2015 2016/15 2016 2015 2016/15 2016 2015 2016 2016 2016 2015
1. Partizánske Building Components-SK, s.r.o. 86 501 74 628 15,9 13 637 13 818 -1,3 2 153 2 027 50 798 34,1 435 440
2. Slovaktual, s.r.o., Pravenec 68 693 53 596 28,2 13 735 9 554 43,8 2 243 654 47 197 65,6 566 429
3. HSF, s.r.o., Malacky 35 565 34 165 4,1 6 444 6 847 -5,9 -670 685 10 966 58,5 285 213
4. Fenestra Sk, s.r.o., Zlaté Moravce 15 079 12 739 18,4 3 190 2 265 40,9 211 -329 9 633 73,5 148 147
5. Hesta, s.r.o., Prešov 14 252 15 732 -9,4 3 957 4 379 -9,6 308 614 7 276 76,2 148 140
6. Noves okná, a.s., Spišská Nová Ves 9 686 10 385 -6,7 2 598 2 892 -10,2 331 349 4 320 77,3 140 140
7. Incon, s.r.o., Prievidza 8 077 7 561 6,8 1 416 1 342 5,5 23 -16 2 245 80,0 105 113
8. Adlo – Security Doors, s.r.o., Nitra 3 963 3 551 11,6 180 2 8 287,4 132 -21 2 056 26,9 n n
9. Alusteel, s.r.o., Žiar nad Hronom 3 847 7 461 -48,4 937 1 068 -12,2 2 10 3 221 15,6 44 43
10. Oknoplus SK, s.r.o., Trenčín 1 905 2 401 -20,6 406 447 -9,1 58 37 751 71,7 25 32
11. Makrowin, s.r.o., Detva 1 649 1 245 32,4 490 405 21,0 47 14 682 43,0 22 20
12. Geri door, s.r.o., Komárno 1 553 1 093 42,2 272 124 120,2 50 8 618 61,8 32 20
13. Sapeli SK, s.r.o., Bratislava 1 551 1 036 49,8 114 82 39,5 9 19 425 104,6 4 5
14. L.M.J. Salamander, s.r.o., Nitra 1 316 1 054 24,8 268 174 53,8 -60 -225 913 90,2 24 23
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses
Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 24/2017. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Extra reality

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.