Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Najväčšie telekomunikačné podniky v SR

08.11.2018, 10:56

  • Tlačiť
  • 0
Najväčšie telekomunikačné podniky v SR
Poradie v TOP 200 Spoločnosť Tržby spolu 1 (tis. eur) Zmena (%) Pridaná hodnota (tis. eur) Zmena (%) Vlastné imanie (tis. eur) Investície (tis. eur) Zisk po zdanení (tis. eur) Priemerný počet zamestnancov
2017 2016 2017/16 2017 2017/16 2017 2017 2017 2016 2017 2016
1. 23. Slovak Telekom, a.s., Bratislava 747 837 765 984 -2,4 n n 1 115 774 144 429 72 924 66 726 3 459 3 317
2. 28. Orange Slovensko, a.s., Bratislava 554 683 551 898 0,5 234 945 -3,0 284 367 95 700 92 221 81 700 1 133 1 113
3. 70. O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava 267 199 251 279 6,3 117 173 11,0 160 709 48 789 47 186 41 705 637 604
4. Towercom, a.s., Bratislava 49 713 55 846 -11,0 30 240 -13,0 24 584 3 773 -5 487 -1 605 219 218
5. Swan, a.s., Bratislava 47 730 47 737 0,0 15 814 8,3 45 234 7 470 -7 613 -6 581 260 300
6. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava 45 121 44 946 0,4 19 282 -21,3 -112 368 14 733 -7 416 -939 251 233
7. Benestra, s.r.o., Bratislava 41 497 45 153 -8,1 22 840 -2,1 6 949 5 624 -2 014 -2 177 171 175
8. Slovanet, a.s., Bratislava 39 013 44 524 -12,4 16 109 5,0 5 802 4 795 304 -217 241 254
9. Digi Slovakia, s.r.o., Bratislava 36 025 35 283 2,1 16 181 -9,0 20 569 3 322 5 024 5 824 162 162
10. Swan Mobile, a.s., Bratislava 15 188 7 775 95,3 -8 312 -28,1 -10 936 4 167 -18 235 -18 687 53 48
11. Antik Telecom, s.r.o., Košice 14 179 12 142 16,8 6 549 51,1 7 939 883 1 278 -393 198 195
12. Energotel, a.s., Bratislava 12 045 13 353 -9,8 5 556 -10,7 6 805 1 928 1 293 1 562 74 83
13. Marlink, s.r.o., Bratislava 6 200 5 541 11,9 4 592 13,6 10 129 n 424 325 79 71
14. Vnet, a.s., Bratislava 4 818 4 394 9,6 2 342 9,6 2 659 n 122 108 61 47
15. RadioLAN, s.r.o., Bratislava 4 412 3 513 25,6 381 38,5 571 187 37 27 5 5
16. Satro, s.r.o., Bratislava 3 796 3 960 -4,2 1 920 -6,3 898 n -180 -177 77 79
17. Tűrk Telekom International SK, s.r.o., BA 2 242 2 485 -9,8 368 -25,0 3 154 n -12 95 5 5
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR
Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 45/2018. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
  • Tlačiť
  • 0

Rubrika TREND TOP 2018

Diskusia (0 reakcií)