Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Reklama a média

07.11.2018, 09:21

  • Tlačiť
  • 0
Najväčšie elektronické médiá na Slovensku
Spoločnosť Reálne celkové tržby 1 (tis. eur) Zmena (%) Reálne tržby z inzercie (tis. eur) Zmena (%) Pridaná hodnota (tis. eur) Zisk po zdanení (tis. eur) Priemerný počet pracovníkov
2017 2016 2017/16 2017 2016 2017/16 2017 2016 2017 2016 2017 2016
1. RTVS 2 88 576 85 452 3,7 n n n n n -1 660 -8 302 1 378 1 359
2. Markíza (Markíza – Slovakia, s.r.o.) 85 647 82 513 3,8 74 597 77 133 -3,3 28 913 25 317 14 459 15 402 302 304
3. Joj (Mac TV, s.r.o.) 3 22 371 21 058 6,2 19 944 19 695 1,3 741 376 -265 -440 n n
4. Expres (Expres Media, k.s.) 12 167 11 436 6,4 12 163 11 436 6,4 3 927 3 432 0 0 15 15
5. TA3 (C.E.N., s.r.o.) 7 716 7 605 1,5 6 534 5 967 9,5 1 134 377 -59 -645 20 20
6. Fun rádio a sieť regionálnych rádií RegioMedia, online sekcie: funradio.sk, infospravy.sk, f1.sk, profutbal.sk, hokej.sk (Fun media group, a.s.) 4 5 473 5 882 -6,9 5 469 5 877 -6,9 1 123 749 452 138 13 16
7. Vlna, Jemné, Europa 2, Anténa Rock, Žofka (Radio Services, a.s.) 5 5 327 4 902 8,7 5 320 4 898 8,6 -415 -414 -2 998 -2 008 10 11
8. Europa 2 (Europa 2, a.s.) 6 1 638 1 413 16,0 1 636 1 413 15,8 366 190 -57 -114 13 14
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru 2 Väčšinu tržieb RTVS tvoria koncesionárske poplatky 3 Uvedené sú celkové tržby spoločnosti MAC TV ako vysielateľa programových služieb TV Joj, Plus a Wau 4 Spolupráca Fun rádia a RegioMedia sa skončila k 1. máju 2018 5 1. januára 2016 sa zlúčila spoločnosť Harad, a.s., s dcérskou spoločnosťou Radio Services, s.r.o. Materská spoločnosť sa súčasne so zlúčením premenovala na Radio Services, a.s. 6 Inzerciu pre rádio Europa 2 nakupuju Radio Services a časť si nakupuje Europa 2 aj vo vlastnej réžii n – nedostupný údaj
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses

Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses

Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 45/2018. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
  • Tlačiť
  • 0

Rubrika TREND TOP 2018

Diskusia (0 reakcií)