Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Reklamné agentúry na Slovensku

13.12.2018, 12:36

  • Tlačiť
  • 0
Reklamné agentúry na Slovensku
Reklamná agentúra Gross income 1 (tis. eur) Tržby spolu 2 (tis. eur) Zmena (%) Pridaná hodnota (tis. eur) Zisk pred zdanením (tis. eur) Priemerný počet pracovníkov
2017 2016 2017 2016 2017/16 2017 2016 2017 2016 2017 2016
1. Wiktor Leo Burnett, s.r.o., Bratislava 3 138 2 742 6 724 5 174 29,9 1 647 1 415 355 168 41 39
2. Jandl, marketing a reklama, s.r.o., Bratislava 2 996 2 907 30 942 27 728 11,6 1 361 1 471 128 211 28 30
3. Istropolitana Advertising, s.r.o., Bratislava (Istopolitana Ogilvy) 3 2 043 1 875 4 153 3 899 6,5 1 095 1 014 317 113 20 23
4. Made by Vaculik, s.r.o., Bratislava 1 709 1 997 4 160 5 135 -19,0 938 1 145 -10 -34 24 32
5. MUW / Saatchi & Saatchi, s.r.o., Bratislava 1 624 1 322 3 391 3 811 -11,0 981 714 646 396 n n
6. MullenLowe GGK, s.r.o., Bratislava 4 1 065 1 185 3 739 3 450 8,4 927 1 041 241 248 15 15
7. Triad, s.r.o., Bratislava 1 058 1 120 2 276 2 431 -6,4 810 849 194 179 23 20
8. Effectivity, s.r.o., Bratislava 863 1 237 4 150 4 016 3,4 372 436 205 189 4 8
9. Zaraguza, s.r.o., Bratislava 794 1 017 3 020 2 387 26,5 572 794 328 373 8 10
10. Apple Pie, s.r.o., Bratislava 250 175 1 124 914 23,0 111 54 -4 -45 4 5
Roko, a.s., Bratislava 12 243 14 315 -14,5 551 -183 53 -8 14 14
Promea Communication, s.r.o., Bratislava 3 902 4 721 -17,3 224 254 18 80 2 3
Mayer/McCann-Erickson, s.r.o., Bratislava 3 001 2 717 10,5 182 139 6 -10 6 4
2create, s.r.o., Bratislava 2 213 2 005 10,4 230 137 29 25 6 2
Creo/Young & Rubicam, s.r.o., Bratislava 1 567 4 667 -66,4 147 689 100 428 11 24
Respect APP, s.r.o., Bratislava 1 554 1 187 30,9 105 114 14 26 5 4
MARK/BBDO Bratislava, s.r.o., Bratislava 1 376 596 131,0 245 89 77 -3 8 7
Creative Department, s.r.o., Bratislava 1 316 1 556 -15,4 185 200 62 69 6 7
SCR interactive, s.r.o., Banská Bystrica 1 019 1 445 -29,5 90 104 8 20 3 4
Progress Promotion Bratislava, s.r.o., Bratislava 802 876 -8,5 187 142 -83 265 15 16
Packy Advertising, s.r.o., Bratislava 352 589 -40,2 89 152 -144 -3 4 4
1 Tzv. gross income vykazujú agentúry na základe dohody Klubu reklamných agentúr Slovenska, tvoria ho najmä poradenské a kreatívne honoráre, mediálne provízie, ako aj provízie a prirážky pri subdodávkach dodávateľov 2 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru 3 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri ako Istropolitana Advertising, s.r.o., Bratislava. Istropolitana Ogilvy je jej obchodná značka 4 Do 1. februára 2016 Lowe GGK, s.r.o., Bratislava
PRAMEŇ: BDO, s.r.o., Bratislava, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses
Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 45/2018. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
  • Tlačiť
  • 0

Rubrika TREND TOP 2018

Diskusia (0 reakcií)