Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Sudca o nástenkovom tendri: Politici sú vzorom. Aj pre podvodníkov

16.04.2019, 20:01 | Zuzana Petková | © 2019 News and Media Holding

Ocenenie Judikát roka získalo rozhodnutie Najvyššieho súdu v kauze nástenkového tendra. Senát Juraja Klimenta, Petra Hatalu a Petra Szaba poslal vlani za mreže dvoch exministrov za SNS Mariána Janušeka a Igora Štefanova za zmanipulované obstarávanie, vďaka ktorému sa k niekoľkomiliónovej zákazke dostalo konzorcium firiem Zamedia a Avocat. „Pri trestných veciach s takýmto pozadím sa akoby obrazne povedané rozbehnú dve mašinérie. Jedna legálna, štátna v podobe trestného stíhania a druhá nelegálna, tieňová, ktorá sa to snaží celé ,upratať‘,“ hovorí predseda senátu J. Kliment.

 • Tlačiť
 • 3

Pri vyhlásení rozsudku ste kritizovali priebeh vyšetrovania. Ako ste to mysleli?

Konštatoval som, že postup orgánov činných v trestnom konaní bol po medializácii kauzy od jesene 2008 až do leta 2010 absolútne neprofesionálny. V písomnej časti rozsudku konštatujem, že odvolaciemu súdu nebolo jasné, prečo neboli stíhané aj iné osoby. Konkrétne bývalá vedúca služobného úradu ÚVO a štatutári a spoločníci obchodných spoločností Zamedia a Avocat, teda členov konzorcia, ktoré vyhralo verejné obstarávanie a bola s ním uzavretá zmluva o poskytovaní služieb. Prokurátor by mal v každej veci postupovať na základe zásady legality a oficiality a stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel, a takto by mal konať z úradnej povinnosti.

Kto je za to zodpovedný?

Ten prípad je potrebné chápať v širších súvislostiach, keďže mal silný politický kontext. Po širokej medializácii bol odvolaný prvý minister výstavby Marian Janušek, po ktorom nastúpil odsúdený Igor Štefanov. Vláda uznesením v apríli 2009 zaviazala ministra vypovedať zmluvu s konzorciom, čo sa aj stalo. V trestnoprávnej rovine sa stále nič nedialo. Až 15. januára podala trestné oznámenie osoba, o ktorej nevieme, či reálne aj existovala. Napriek tomu, že zo zákona vyplýva povinnosť vybaviť trestné oznámenie do 30 dní, až po deviatich mesiacoch bolo začaté stíhanie vo veci.

V tom období sa už menila vláda?

Po skončení funkčného obdobia Roberta Fica nastúpila vláda Ivety Radičovej. Vtedy došlo k zásadnému posunu vo vyšetrovaní. V marci 2011 vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči exministrovi Marianovi Janušekovi a ďalším, podal i podnet na zbavenie imunity Igora Štefanova, ktorý tom čase bol poslancom za stranu SNS. Tu sa začali prvé prieťahy. Prvý námestník Generálnej prokuratúry (GP) SR Ladislav Tichý, ktorý zastupoval generálneho prokurátora, žiadosť odmietol s tým, že je predčasná a treba doplniť dokazovanie.

Na pokyn exministra Igora Štefanova došlo k ovplyvňovaniu výpovedí svedkov 

Vyšetrovateľ a dozorujúci prokurátor teda nepochybili, ale brzdili ich zhora?

Vyšetrovateľ NAKA Marián Roško a prokurátorka ÚŠP Renata Ontkovičová napriek tomu postupne objasňovali vec podľa svojich schopností a možností. Treba zdôrazniť, že nielenže prvý námestník GP odmietol participovať na zbavení imunity Igora Štefanova, ale diali sa aj ďalšie veci.

Začiatkom roka 2010 bol novelizovaný zákon z roku 2001, ktorým sa zrušilo ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Kompetencie prešli na ďalšie rezorty. S ministerstvom pôdohospodárstva bol podpísaný delimitačný protokol, ale uzavretá a realizovaná zmluva s konzorciom Zamedia, Avocat a ďalšími s obrovskou hodnotou zákazky sa jeho súčasťou nestala.

Inak ten delimitačný protokol za ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja podpisoval ďalší nominant SNS Ján Mikolaj, dočasne poverený jeho riadením ako podpredseda vlády a minister školstva.

Znamenalo to, že sa vyšetrovateľ nemohol dostať k hlavnému dôkazu?

Presne tak, mal sťaženú prácu pri zabezpečovaní dôkazov. Ministerstvo pôdohospodárstva s ním dlhodobo nespolupracovalo, dokonca spochybňovalo, že by bolo poškodené, osem mesiacov nevedelo predložiť faktúry a až po štyroch urgenciách sa im časť faktúr podarilo predložiť. Úplnú kópiu delimitačného protokolu predložilo až na podklade opakovanej výzvy Špecializovaného trestného súdu.

Kto bol vtedy ministrom?

Vláda Ivety Radičovej trvala len do roku 2012, potom nastúpila ďalšia vláda Roberta Fica, kde bol ministrom pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek. Nastali zase komplikácie pri poskytovaní listinných dôkazov. Ako som už povedal, ministerstvo si najskôr nevedelo uplatniť náhradu škody, potom tvrdilo, že poškodené ani nie je, neskôr zase nevedelo určiť výšku škody. Vec sa naťahovala až do roku 2016. Obžaloba bola podaná deň pred skončením druhej vlády Roberta Fica.

Zloženie poroty

 • Dana Švecová, predsedníčka NS SR
 • Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv
 • Ľudmila Gajdošíková, bývalá ústavná sudkyňa
 • Jozef Vozár, právnik
 • Gábor Gál, minister spravodlivosti
 • Tomáš Borec, SAK
 • Ľubomír Duľa, sudca NS SR
 • Jozef Milučký, sudca NS SR
 • Peter Šufliarsky, v čase hodnotenia ešte námestník GP SR
 • Milan Malata, advokát
 • Richard Földeš, právnik

Viac ako desať rokov trvalo, kým boli páchatelia právoplatné odsúdení. Bolo to pre tieto politické tlaky alebo je to bežné?

Pri trestných veciach s takýmto pozadím sa akoby, obrazne povedané, rozbehnú dve mašinérie. Jedna legálna, štátna v podobe trestného stíhania a druhá takpovediac nelegálna, tieňová, ktorá sa to snaží celé „upratať“, znehodnotiť dôkazy, ovplyvniť rozhodnutie. Odsúdený Štefanov sa podieľal na konkrétnych krokoch tejto druhej nelegálnej mašinérie.

Na jeho pokyn došlo k ovplyvňovaniu výpovedí svedkov. Títo sa tajne stretli, aby sa pred výsluchom a prípadnou rekogníciou vôbec videli.

Alebo napríklad bývalá vedúca služobného úradu ÚVO robila obštrukcie, najskôr popierala účasť, keď jej vyšetrovateľ predložil listinný dôkaz preukazujúci jej podiel na skutku, požiadala o prerušenie výpovede a o právnu pomoc, následne už odmietla vypovedať s tým, že by si svedeckou výpoveďou mohla privodiť trestné stíhanie. Vyšetrovateľ a dozorujúca prokurátorka to mali ťažké, ich pozícia nebola závideniahodná.

Exministri dostali napokon pomerne vysoké tresty.

Na prvý pohľad to tak vyzerá, niektorí sa pozastavovali nad tým, že Marian Janušek dostal jedenásť rokov. Počul som aj vyjadrenie, že v podstate „za nič“. Obidvaja spôsobili škodu veľkého rozsahu a prekročili ju 28-krát.

Dostali sa do posledného odseku zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a Marian Janušek, keďže v tom čase vykonával funkciu ministra, aj do posledného odseku obzvlášť závažného zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa, kde je trestná sadzba 10 až 20 rokov. Pomer priťažujúcich a poľahčujúcich okolností bol u neho rovnaký, uložili sme mu trest na spodnej hranici 11 rokov. Iná situácia bola u Igora Štefanova, u ktorého dokazovanie preukázalo, že bol takpovediac spiritus rector tohto fingovaného verejného obstarávania.

Na ministerstvo bol dosadený Jánom Slotom s cieľom zrealizovať takýto tender. Vzhľadom na to mu bol v trestnej sadzbe sedem až desať rokov a štyri mesiace uložený trest odňatia slobody vo výmere deväť rokov, teda na hornej hranici zákonom stanovenej trestnej sadzby, ktorá pre prevahu poľahčujúcich okolností bola znížená o jednu tretinu. Takto uložené tresty podľa nášho názoru zodpovedali miere, akou ich konanie prispelo k spáchaniu tejto trestnej činnosti.

Politici verejnosť presviedčajú, že vyšetrovanie každej, aj politicky citlivej kauzy je nezávislé. Fakty aj pri nástenkovom tendri svedčia o opaku. Čo s tým?

Môžete vymyslieť systém, aký chcete, nie je to o ňom. Máme prepracovaný Trestný zákon a Trestný poriadok do absolútnych podrobností a eventualít. Jednotlivé ustanovenia okamžite reagujú na súčasné trendy a rozhodovaciu činnosť ESĽP a ďalšiu judikatúru.

Ja však stále hovorím, že je to o personálnom obsadení. Musíte do kľúčových funkcií dosadiť správnych ľudí, ktorí majú niečo za sebou, majú kontinuitu nielen v pracovných postupoch a výsledkoch, ale aj osobnú integritu. To je celý problém, nielen v polícii, ale aj v rámci prokuratúry, súdov a nakoniec všeobecne, keďže pozorujeme skôr opačný trend dosadzovať do funkcií na jednej strane neschopných, ale na druhej strane všetkého schopných.

Do kľúčových funkcií musíte dosadiť správnych ľudí, ktorí majú niečo za sebou, ale aj osobnú integritu 

Za celú históriu Slovenska je toto ojedinelý prípad aj preto, že boli odsúdení dvaja bývalí ministri.

V tomto konkrétnom prípade došlo k zapadnutiu do seba všetkých potrebných koliesok a rozbehnutý stroj sa už nezasekol. Na každej pozícii bola osoba, ktorá vykonávala svoju funkciu nestranne a nezávisle a najlepšie, ako vedela a mohla. Šťastie bolo, že podozriví boli členmi dosluhujúcej vlády a nastúpila nová, ktorá rozbehla trestné stíhanie a už sa to nedalo zastaviť. Výbornú prácu odviedol aj senát Špecializovaného trestného súdu, ktorému predsedala sudkyňa Ružena Sabová. Je všeobecne známe, že je erudovanou a zároveň nekompromisnou sudkyňou.

Prvý námestník L. Tichý, ktorý pri nástenkovom tendri zdržiaval obvinenie I. Štefanova, je dnes vo vedení Justičnej akadémie, vychováva sudcov...

O čo išlo v kauze nástenkového tendra

Najvyšší súd odsúdil koncom roka 2018 exministra výstavby Mariána Janušeka na jedenásťročný trest a jeho nástupcu Igora Štefanova na deväť rokov. Predseda senátu Juraj Kliment pri vynesení rozsudku nepriamo kritizoval, že neboli obvinené aj ďalšie osoby. „Všetci cítime, kto je koncovým užívateľom výhod, ale vždy sa zastavíme na polceste,“ konštatoval.

Ministerstvo výstavby pod vedením SNS ešte v roku 2007 v zmanipulovanom tendri pridelilo zákazky na poradenstvo a právne služby dvom firmám Zamedia a Avocat, ktoré boli podľa médií blízke vtedajšiemu predsedovi strany Jánovi Slotovi.

Hodnota zákazky, ktorá mala byť financovaná z eurofondov, bola 120 miliónov eur. Na kauzu upozornili novinári. Vtedajší premiér Robert Fico odvolal z funkcie M. Janušeka, namiesto neho vymenoval I. Štefanova, ktorý bol predsedom výberovej komisie a podpisoval predražené faktúry pre Zamediu a Avocat. Spornú zmluvu s konzorciom napokon zrušili, ministerstvo však stihlo vyplatiť 12 miliónov eur.

Pre mňa je to nepochopiteľné. Jeho konanie malo za následok, že I. Štefanov bol obvinený až rok po ostatných a všetky úkony sa museli zopakovať, čím sa zase oddialilo ukončenie vyšetrovania a podanie obžaloby. S takou nálepkou vykonávať funkciu zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie? Neviem si predstaviť, prečo sa s tým doteraz nezaoberal nielen súčasný minister spravodlivosti, ale najmä predchádzajúca ministerka Lucia Žitňanská.

Na Slovensku sa ročne pri korupcii stratí 13 percent hrubého domáceho produktu. Zodpovedá tomu aj trestný postih páchateľov?

Z môjho pohľadu máme veľmi prísne tresty pre páchateľov týchto trestných činov. Iné je, že platí akuzačný princíp a súd môže niekoho odsúdiť a potrestať len na základe obžaloby. Tu sa už permanentne plače na nesprávnom hrobe, lebo objasnenie týchto prípadov je v kompetencii polície a postavenie páchateľov pred súd zase v réžii prokuratúry.

No tu mám dojem, akoby v tejto oblasti štát rezignoval z elementárnej spravodlivosti, pričom akoby sa čoraz viac uplatňoval princíp selektívnej spravodlivosti. Tiež som čítal štatistiku v rámci Eurobarometra, čo trápi občanov Európskej únie. Po terorizme a nezamestnanosti boli na treťom mieste daňové podvody. Niekde blízko bude aj korupcia a u nás aj zneužívanie eurofondov. Ľudia pociťujú, že štátne orgány s týmito problémami nebojujú dostatočne. Na Slovensku sa stali daňové podvody a skrátenie dane takpovediac národným športom.

Prečo?

Ľudia napodobňujú politické elity, a keď k tomu pomáhame rôznymi zákonnými úpravami, ako je účinná ľútosť, ktorá sa vzťahuje na skrátenie, neodvedenie a nezaplatenie dane a poistného, netreba sa potom čudovať. Niekto si povie, tak risknem to, nie? Keď mi na to prídu, doplatím skrátenú, respektíve zaplatím splatnú daň s príslušenstvom a trestné stíhanie sa zastaví. A idem ďalej, akoby sa nič nestalo. Pýtam sa, prečo v tomto smere v rámci trestného konania nezavedieme aspoň inštitút akejsi pokuty, ktorá bude zodpovedať napríklad trojnásobku skrátenej, respektíve splatnej dane, a s tým spojený zákaz činnosti.

Keď hovoríme o personálnom obsadení, onedlho bude voľba policajného prezidenta. Keď vidíte kandidátov, myslíte si, že polícia bude fungovať lepšie ako doteraz?

Nevidím dôvod, aby som sa vyjadroval ku konkrétnym osobám. Ale konečne by tu mal nastúpiť trend, aby do funkcií v polícii, na prokuratúre a na súdoch prichádzali čitateľní ľudia s minulosťou. Nie niekto, kto vyrastie len na jednom prípade, stane sa mediálnou hviezdou a na základe toho je následne protežovaný a nakoniec aj vymenovaný do riadiacej funkcie.

Nikoho pritom nezaujíma, čo robil pred piatimi alebo desiatimi rokmi a ani aké sú a boli jeho postoje a výsledky práce. Prioritne by to teda mali byť ľudia s osobnou integritou, vo svojich doterajších pozíciách a rozhodovacej činnosti zákonne konzistentní a kontinuálni, rešpektované osobnosti s prirodzenou autoritou. 

Autorka je riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu.

Ocenenia vyzdvihujú prácu sudcovských senátov

Ďalšie judikáty boli na obranu dobrých mravov a azylového práva

Citátom z filozofie morálky: „Nejednaj s druhými tak, ako nechceš, aby oni jednali s tebou,“ začína sudca Najvyššieho súdu Rudolf Čirč svoje rozhodnutie (6 CDo 137/2017) v spore vlastníkov bytov so staviteľom domu. Získalo druhé miesto v hodnotení tohtoročného Judikátu roka.

Rozhodnutie bolo podľa poroty zásadné tým, že riešilo otázku rešpektovania dobrých mravov. Sudca rozhodol v prospech budúcich vlastníkov bytov, ktorí majú záujem, aby za svoje peniaze dostali adekvátnu protihodnotu. Teda aby pri kúpe nadobudli byt nezaťažený ničím iným, než prípadnou vlastnou hypotékou.

V tomto prípade však bolo staviteľom domu takpovediac „poza ich chrbát“ v dome zriadené záložné právo k stavbe s cieľom zabezpečiť pohľadávku banky voči staviteľovi. Keďže ten sa dostal v priebehu konania do konkurzu, vlastníkom bytov v už postavenom dome hrozilo reálne riziko, že napriek riadnemu splneniu si ich finančných záväzkov môžu o byty už získané do vlastníctva pri výkone záložného práva banky prísť.

Tretím Judikátom roka je rozsudok Najvyššieho súdu (1Sža/20/2016), ktorý sa týka azylového konania. Kauza trvá už od roku 2010 a týka sa mladého chlapca z Iránu, ktorý na Slovensko prišiel ešte ako dieťa bez sprievodu rodičov. Dôvodom, pre ktorý požiadal o azyl, je, že je odpadlíkom od viery (moslimskej) a konvertitom.

No ministerstvo vnútra opakovane tieto jeho dôvody odmieta a jeho žiadosť o azyl zamieta, pričom súdy tieto rozhodnutia opakovane rušia a vracajú migračnému úradu na nové rozhodnutie. Prípad je tak v začarovanom kruhu. Chlapec už medzitým dospel, našiel si prácu a vlastné bývanie, no už deväť rokov sa nevie domôcť rozhodnutia o tom, či tu bude môcť zostať ako utečenec. Sudca Igor Belko potom, čo sa so žiadosťou o výklad obrátil aj na Súdny dvor EÚ, sám skonštatoval, že tento žiadateľ o azyl dôvody na udelenie azylu splnil.

Judikát roka organizuje týždenník TREND v spolupráci s nezávislou sudcovskou iniciatívou Za otvorenú justíciu. Tento rok udeľovanie ceny podporila aj Nadácia Zastavme korupciu. Cieľom oceňovania je propagovať najhodnotnejšie judikáty a tým vyzdvihnúť prácu sudcovských senátov.

V prvom kole navrhli odborníci z prostredia justície, prokuratúry, právnej vedy, advokácie a mimovládneho sektora pätnásť judikátov, ktoré považujú za najlepšie. Členovia tejto poroty sú anonymní a vzájomne o sebe nevedia, aby sa zabezpečila čo najväčšia nezávislosť pri nominovaní. Z nominovaných judikátov ďalší odborníci v hodnotiacej komisii vyberajú tri najzásadnejšie. A to tak, že každý z porotcov označí tri, ktorým pridelil body.

Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 15/2019. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
 • Tlačiť
 • 3

Rubrika Právo a advokácia

Tagy Igor Štefanov, nástenkový tender

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.