Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Dodávatelia elektrickej energie a plynu v SR

12.06.2019, 08:36 | TREND Analyses

  • Tlačiť
  • 4
Dodávatelia elektrickej energie a plynu v SR
Spoločnosť Tržby spolu 1 (tis. eur) Zmena (%) Pridaná hodnota (tis. eur) Zisk po zdanení (tis. eur) Priemerný počet zamestnancov
2018 2017 2018/17 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 1 539 737 1 509 367 2,0 n n 288 753 318 462 705 724
2. Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava 2 1 124 502 1 064 997 5,6 n n 99 150 97 569 1 859 1 811
3. Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Žilina 2, 3 1 024 773 1 004 782 2,0 179 429 260 380 76 071 139 826 n 1 630
4. Východoslovenská energetika Holding, a.s., Košice 2 814 000 780 685 4,3 n n 59 000 45 904 1 645 1 592
5. Elgas, k.s., Považská Bystrica 4 401 238 277 380 44,7 -3 299 -4 125 -52 -3 148 31 31
6. ČEZ Slovensko, s.r.o., Bratislava 291 774 250 555 16,5 -11 083 -12 045 -11 647 -3 149 31 34
7. Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., Bratislava 5 208 355 185 134 12,5 1 582 -2 195 897 -4 021 37 31
8. LE Trading, a.s., Bratislava 197 430 163 191 21,0 3 648 -6 311 2 149 155 3 3
9. Magna Energia, a.s., Piešťany 194 999 157 582 23,7 2 431 593 634 202 33 35
10. Pow-en, a.s., Bratislava 181 106 133 990 35,2 9 966 8 741 6 185 7 445 30 30
11. MET Slovakia, a.s., Bratislava 121 521 106 454 14,2 475 308 55 25 10 9
12. Energy Trading Company, s.r.o., Nitra 97 868 93 102 5,1 834 2 228 461 1 244 8 11
13. Slovakia Energy, s.r.o., Bratislava 96 600 92 812 4,1 n -2 176 n -4 738 n 15
14. Vemex Energo, s.r.o., Bratislava 78 328 90 160 -13,1 -2 883 -748 -4 598 -1 391 12 13
15. V-Elektra Slovakia, a.s., Martin 45 868 39 393 16,4 657 1 244 368 843 10 9
16. Business Commercial Finance, s.r.o., Banská Bystrica 6 37 005 35 198 5,1 911 1 580 1 057 662 5 6
17. GasTrading, s.r.o., Levice 18 928 16 263 16,4 2 118 2 079 783 646 15 16
18. Chemosvit Energochem, a.s., Svit 16 251 17 546 -7,4 5 293 5 357 1 609 2 157 67 61
19. Energa Slovakia, s.r.o., Bratislava 9 481 22 894 -58,6 -623 -1 517 -865 -1 860 3 5
20. KLF – Energetika, a.s., Kysucké Nové Mesto 7 712 7 815 -1,3 1 705 1 567 13 9 79 88
21. Duslo Energy, s.r.o., Šaľa 7 421 6 796 9,2 136 199 104 153 0 0
22. MFGK Slovakia, s.r.o., Bratislava 950 158 286 -99,4 -145 428 -614 50 6 5
23. Carbounion Slovakia, s.r.o., Bratislava 197 3 059 -93,6 4 105 -32 76 1 1
24. Lumius Slovakia, s.r.o. v likvidácii, Žilina 7 7 55 987 -100,0 -41 -6 160 206 -6 826 1 7
CM European Power Slovakia, s.r.o., Bratislava 8 98 849 37 617 8 131 104
Right Power, a.s., Žilina n 101 332 n n 4 612 n 1 241 n 41
Energie2, a.s., Bratislava n 69 539 n n 650 n 101 n 24
JAS Energy Trading, s.r.o., Dunajská Streda n 65 396 n n 308 n 98 n 0
Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava 63 590 63 786 -0,3 9 638 9 086 -879 -632 318 329
A.En. Slovensko, s.r.o., Martin n 39 631 n n 517 n 10 291 n 8
Veolia Energia Levice, a.s., Bratislava 9 n 28 395 n n 8 154 n -2 829 n 30
Chemes, a.s., Humenné n 24 050 n n 5 321 n -296 n 219
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Žiar nad Hronom n 18 612 n n 283 n 1 808 n 120
Probugas, a.s., Bratislavas n 12 413 n n 1 912 n 90 n 51
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru; 2 Údaje sú konsolidované; 3 Do 31. decembra 2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina; 4 Od 1. marca 2017 zmena právnej formy z s.r.o. na k.s. Z toho dôvodu sú údaje za rok 2017 len za desať mesiacov; 5 Do 30. apríla 2018 SE Predaj, s.r.o., Bratislava; 6 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. júna 2018; 7 Spoločnosť je od 1. januára 2018 v likvidácii; 8 Spoločnosť 1. januára 2018 zanikla v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou Slovnaft, a.s., Bratislava; 9 Do 3. mája 2019 Slovintegra Energy, a.s., Bratislava; n – nedostupný údaj
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses
Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 23/2019. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
  • Tlačiť
  • 4

Rubrika TREND + výzvy v energetike